Neviditelný pes

BRUSEL: Tento týden v EU (69)

18.9.2023

Zazněla zpráva o stavu unie 2023. Komise vydala letní hospodářskou prognózu. Evropský parlament přijal rezoluci o prostituci.

Pondělí 11. září

Komise vydala pravidelnou letní hospodářskou prognózu, která se zabývá očekávaným vývojem ekonomiky EU a jejích členských států v nadcházejících měsících. Oproti jarní prognóze poněkud slevila ze svých příznivých výhledů ohledně hospodářského růstu v tomto roce. Nyní očekává, že ekonomika EU poroste o 0,8 % namísto 1 % v roce 2023 a o 1,4 % namísto 1,7 % v roce 2024. Inflace by měla dále klesat.

Úterý 12. září

Komise přišla s balíčkem iniciativ, které údajně mají pomoci řešit potřeby malých a středních podniků. Jde mimo jiné o návrh nového nařízení o opožděných platbách v obchodních transakcích, které by mělo nahradit stávající směrnici upravující tuto problematiku (tento návrh je ukázkou nejen tendence nahrazovat směrnice nařízeními, ale také toho, jak se unijní úprava postupem času stává složitější, byrokratičtější a vtíravější) a o návrh směrnice o zjednodušení daní pro malé a střední podniky.

Komise také předložila balíček iniciativ v oblasti zdanění velkých obchodních společností působících ve více členských státech.

Evropský parlament schválil jmenování nové členky Komise za Bulharsko, Iliany Ivanovové, která bude odpovědná za agendu inovací, výzkumu, kultury, vzdělávání a mládeže. Předchozí komisařka Marija Gabrielová před prázdninami rezignovala a vrátila se do vnitrostátní politiky.

Středa 13. září

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová přednesla v Evropském parlamentu výroční projev o stavu unie, letos s podtitulem „Odpověď Evropy na dějinnou výzvu“. Věnovala se v něm mimo jiné Zelenému údělu, rovnosti pohlaví, válce na Ukrajině nebo hospodářské situaci. Pochválila přitom svou Komisi, že se jí prý podařilo splnit už 90 % z jejího programu. Slíbila také, že se EU začne zabývat nízkými cenami čínských elektromobilů, které jsou údajně nekale dotované čínskou vládou. (Daniel Vávra to komentoval slovy: „Vtip století. Hlavní přerozdělovačka dotací bude vyšetřovat Čínu za udílení dotací... Doteď jsem dětem četl po večerech Kroniku města Kocourkova, zprávy to ale překonaly na celé čáře. Tohle je na úrovni když kocourkovští chytali světlo do pytlů, protože si na radnici neudělali okna.“)

Rada rozhodla o prodloužení individuálních sankcí (tj. sankčního seznamu) proti Rusku, uvalených kvůli válce na Ukrajině, o další půlrok. Na seznamu je aktuálně okolo 1 800 subjektů.

Čtvrtek 14. září

Evropská centrální banka zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na 4,50 %, a to s účinností od 20. září.

Evropský parlament přijal rezoluci, ve které se obsáhle zabývá prostitucí a možným společným postupem EU k této problematice. Vyzývá mimo jiné k vypracování pokynů EU, které by zaručily základní práva osob provozujících prostituci.

Pátek 15. září

Monako a EU se dohodly na ukončení vyjednávání o dohodě o přidružení, protože nedošlo ke shodě ohledně podmínek přidružení. Podobné dohody nyní EU vyjednává také s Andorrou a San Marinem.zpět na článek