Neviditelný pes

BRUSEL: Tento týden v EU (48)

31.1.2023

EU vyšle civilní misi do Arménie. Rada rozšířila sankce proti Íránu. Komise chce posílit sociální dialog a ochranu opylovačů. Podle Jourové v EU sedíme u největšího demokratického stolu na světě.

Pondělí 23. ledna 2023
Rada rozhodla o zřízení civilní mise EU v Arménii (EUMA). Cílem mise, která spadá do společné bezpečnostní a obranné politiky, má být přispět ke stabilitě v pohraničních oblastech, budovat důvěru na místě a zajistit příznivé prostředí pro úsilí o normalizaci vztahů mezi Arménií a Ázerbájdžánem za podpory EU. Mandát je zatím dvouletý.

Rada také zostřila sankce proti Íránu, zavedené kvůli porušování lidských práv tamním režimem. Konkrétně došlo k rozšíření seznamu osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření (zmrazení majetku, zákazu cestování do EU aj.). Seznam nyní zahrnuje 164 osob a 31 subjektů.

Úterý 24. ledna
Komise představila revidovanou strategii pro ochranu opylovacího hmyzu, kterou nazvala Nová dohoda pro opylovače. Nastiňuje v ní opatření, která by měla EU a členské státy přijmout s cílem zvrátit úbytek těchto živočichů do roku 2030.

Středa 25. ledna
Komise vydala sdělení a návrh doporučení Rady k problematice sociálního dialogu, tj. vyjednávání mezi zástupci podnikatelů a odbory. Navržená opatření na vnitrostátní i unijní úrovni by měla sociální dialog posílit a přizpůsobit ho „měnícímu se světu práce a novým trendům na trhu práce v souvislosti s přechodem k digitální a klimaticky neutrální ekonomice a vzniku nových forem zaměstnání“.

Čtvrtek 26. ledna
Komise informovala o tom, že společnost Google se zavázala změnit některé své postupy, které byly v EU kritizovány ze strany orgánů na ochranu spotřebitele, mj. v souvislosti s nedostatečnou transparentností a srozumitelností informací poskytovaných spotřebitelům.

Ursula von der Leyenová v projevu na belgické akci „Future of Europe“ znovu (po svém vystoupení v Davosu – viz minulý díl tohoto seriálu) hovořila o chystaném Průmyslovém plánu Zeleného údělu (Green Deal Industrial Plan) a podrobněji rozvedla představy Komise o jeho podobě.

Pátek 27. ledna
Místopředsedkyně Komise Věra Jourová v Tallinnu prohlásila, že v EU „sedíme u největšího demokratického stolu na světě“. Také by ráda spustila projekt Rádio Svobodné Rusko, protože je prý třeba podporovat demokratické ideály v Rusku.zpět na článek