Neviditelný pes

BLÍZKÝ VÝCHOD: Palestinský kult smrti

4.1.2022

Palestinská arabská společnost je prostoupena kulturou, která oslavuje smrt. Jedním z klíčových prvků je myšlenka, že zemřít za zničení Izraele je nejen ušlechtilé, ale také že se jedná o přání Alláha.

Tento kult velebení smrti se projevuje různými způsoby. Jeden z nich lze nalézt v původní Chartě Hamasu. Ta obsahuje islámský náboženský hadís, který ospravedlňuje protižidovské násilí a prorokuje budoucí velký masakr Židů: „Čas (vzkříšení) nepřijde, dokud muslimové nebudou bojovat proti Židům (a zabíjet je); dokud se Židé neschovají za kameny a stromy, které budou volat: Ó muslime! Žid, který se za mnou schovává, pojď a zabij ho!’“

Rovněž Palestinská samospráva (PA), kontrolovaná Fatahem, pravidelně vyjadřuje své uznání vraždění Izraelců tím, že vrahům vyplácí důchod. Pokud umřou v důsledku svého teroristického činu, jsou vyplaceny rodině. PA také glorifikuje zabijáky tím, že po nich pojmenovává ulice, školy a jiné významné instituce, kulturní, společenské a sportovní akce. Jednou z teroristek, která se těší mimořádné úctě a vážnosti palestinského vedení, je Dalal Al-Mugrabi, která roku 1978 hrála klíčovou roli při „Masakru na pobřežní silnici“ v Galileji, během kterého bylo usmrceno 37 Izraelců včetně 12 dětí.

Jedním z falešných argumentů je, že tato kultura slavení smrti je specifická pro palestinské Araby kvůli jejich obtížným podmínkám. Ovšem v islámu existuje taktéž proud, který opěvuje smrt. V roce 2018 představovaly čtyři nejsmrtelnější teroristické skupiny na světě 58 % všech teroristických obětí na světě. Všechna to byla islamistická hnutí: Taliban, Islámský stát a Boko Haram.

Podporu islámského terorismu, která zdaleka není okrajová, lze nalézt na různých místech muslimského světa. Dokonce i v údajně tak umírněné zemi jako Jordánsko existuje uznání a důležitá podpora pro takové vraždění.

Dne 18.11. 2014 dva arabští teroristé z Lidové fronty pro osvobození Palestiny usmrtili čtyři Izraelce v jeruzalémské synagoze v Har Nof a hrdinného izraelského drúzského policistu. Atentátníci byli poté zabiti. Následujícího dne jordánští poslanci drželi za tyto vrahy minutu ticha a nahlas recitovali verše z Koránu – „k oslavě jejich čistých duší a duší všech mučedníků v arabských a muslimských národech“. Významný jordánský ekonom a politik Abdullah Ensour zaslal rodinám teroristů kondolenční dopis, v němž uvedl „Prosím Boha, aby je zahalil milosrdenstvím a dal vám trpělivost, útěchu a zotavení z vašeho zármutku...“

Je důležité pochopit, že tato kultura smrti není jen něčím, co zastávají pouze vládnoucí autority. Podporují ji i rodiče a učitelé. Mnoho palestinských matek vyjádřilo radost, když jejich synové zemřeli při zabíjení Židů nebo při pokusu o to. Roku 2019 matka 19letého palestinského útočníka, který byl eliminován během svého pokusu o útok nožem na izraelské policisty u Damašské brány v Jeruzalémě, ho posléze náležitě ocenila slovy: „Muhammad Ali byl odvážný muž, ó bojovník s nožem. Byl pýchou islámu.“

Ti pachatelé, kteří umřou při teroristických útocích, jsou považováni za „mučedníky“ („shahid“). Během druhé intifády vedoucí předáci PA s hrdostí potvrdili, že malé palestinské děti cvičily představení „hru na mučedníka“ o hádaly se o to, které z nich dostane nejlepší roli a zemře jako „mučedník“. Sedmiletá dívka vyzvala své kamarády, aby si šli zahrát tuto inscenaci, na to jí šestiletý chlapec odvětil: „Včera jsi byla šahidem ty, dnes jsem na řadě já, jsem mladší.“

Protiizraelská indoktrinace v palestinských oblastech je tak rozsáhlá, že se vyskytuje téměř všude, v učebnicích, tiskovinách, televizi a rozhlasu, zodpovědní jsou za ní učitelé a rodiče. V průběhu listopadu a prosince minulého roku celý Izrael zasáhla opětovná masivní vlna více než deseti teroristických útoků, během kterých zahynuli dva Izraelci. Dne 21.11.2021 palestinský atentátník Fadi Abu Shkhaydam (42), který působil jako šejk, učitel a vychovatel v muslimské náboženské škole, zastřelil u Západní zdi v Jeruzalémě jednoho Izraelce, další tři zranil. O život tehdy přišel Eliyahu David Kay (26), který se nedávno přistěhoval do Izraele z Jihoafrické republiky a pracoval jako průvodce v Jeruzalémě. K dalšímu smrtelnému teroristickému atentátu došlo dne 16.12.2021 poblíž Homeshe v Samaří, během kterého palestinští teroristé zastřelili studenta ješivy Yehudu Dimentmana (25), který po sobě zanechal manželku a ročního syna. Další dva Izraelci utrpěli lehká až středně těžká poranění.

Právě zde můžeme vidět zásadní pochybení izraelské levice, EU, Ruska, bývalé Obamovy a nynější Bidenovy administrativy, protože ti všichni prosazují tzv. dvoustátní řešení, tj. vytvoření Palestinského státu v Zemi izraelské, a to za situace, kdy jsou vedoucí palestinští předáci napojeni na různé teroristické organizace. Navíc eurounijní politici poskytují peníze palestinským představitelům velebícím kult smrti. Když Barack H. Obama vykonával funkci amerického prezidenta, spáchal na Blízkém východě spoustu zlých skutků. Jedním z nich byl extrémní tlak na již bývalého izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby podpořil dvoustátní řešení. Naštěstí Netanjahu z této pozice vycouval. Ti, kdo toto řešení prosazují, nepřiměřeně zaměřují svou pozornost na Izrael, přehlížejí palestinskou indoktrinaci svých potomků kulturou smrti a nenávisti, a tak jsou do jisté míry spoluviníky současné neklidné situace ve Svaté zemi.zpět na článek