Neviditelný pes

BEJVÁVALO: Bill Clinton o imigraci (v roce 1995)

29.3.2024

Všichni Američané, a to nejen v nejvíce postižených státech, ale na všech místech této země, jsou oprávněně znepokojeni velkým počtem ilegálních cizinců, kteří vstupují do naší země. Pracovní místa, která zastávají, by jinak mohli zastávat naši občané nebo legální přistěhovalci. Veřejné služby, které využívají, zatěžují naše daňové poplatníky.

Proto naše administrativa přistoupila k agresivním opatřením, aby lépe zabezpečila naše hranice: přijetím rekordního počtu nových příslušníků pohraniční stráže, deportací dvojnásobného počtu nelegálních cizinců, kteří se dopouštějí více trestné činnosti, než kdykoli předtím, potíráním nelegálního zaměstnávání a zákazem poskytování sociálních dávek nelegálním cizincům. V rozpočtu, který vám předložím, se budeme snažit více urychlit deportaci nelegálních cizinců, kteří byli zatčeni za trestné činy, a lépe identifikovat nelegální cizince na pracovišti, jak doporučila komise vedená bývalou kongresmankou Barbarou Jordanovou.

Jsme sice národem přistěhovalců, ale jsme také národem zákonů. Pro národ přistěhovalců je špatné a v konečném důsledku sebezničující, když dovolí takové zneužívání našich imigračních zákonů, jakého jsme byli svědky v posledních letech, a musíme udělat více, abychom tomu zabránili.

Poskytly Konzervativní novinyzpět na článek