Neviditelný pes

OBJEV: Chybí vám detektor? Pravda o Strašicích

13.11.2009

Američané vzdali v Brdech projekt radaru. Ve Strašicích se projevují podivné úkazy. Má to souvislost? Mají pravdu vědci, nebo záhadologové?

Velmi mě mrzí, že zdejší záhadologové nepostupovali tak, že by sebrali veškerý materiál, prostudovali potřebnou literaturu, posoudili analogické jevy a pak se pokusili najít řešení domu Mráčkových ve Strašicích. Jen málo chybělo, aby se tento případ stal dalším případem zbrklého postupu záhadologů a zdrojem úsměšků skeptiků.

I když mě záhadologové neprávem osočují ze skeptického postoje, nemají pravdu. Na rozdíl od nich jsem se obložil potřebnou literaturou, dokonce i vypůjčenou z knihovny, a po týdnu usilovné práce se mi podařilo dopátrat se pravdy, nebo se alespoň pravdě značně přiblížit.

Na celém případu je důležité, že skeptikům nebyl umožněn přístup do domu a že se tedy mohli omezit jen na osočování obyvatel z podvodu.

Fakta o Strašicích:

Strašice jsou obec s 2442 obyvateli (údaj pochází z roku 2006). Nadmořská výška je 498 m. Území je osídleno od 8. – 9. století, z roku 1349, kdy obec patřila Rožmberkům, je o ní první písemná zpráva. Jsou zde ložiska železné rudy, na začátku 17. století zde byla postavena pec na výrobu železa, v 18. století fungovaly už tři pece. Na Padrťském potoce bylo pět hamrů a několik strojních pil. Do devadesátých let tu byla vojenská posádka (dělostřelci a tankisté).

27.9.2009 se začaly v domě Mráčkových dít záhadné jevy. Hořely zásuvky, prasklo akvarium, praskaly žárovky, uhelnatěly ručníky i předměty z umělých hmot. Žádná anomálie nebyla nalezena.

Do podezření se dostali obyvatelé domu, sluneční vítr, vojáci, díra pro vodovod, sluneční elektrárna, mikrovlné záření a další známé i vymyšlené anomálie. Byl vynalezen i nový obor – geoelektrikář.

Vliv podloží v podstatě můžeme vyloučit. Železná ruda se vyskytuje v oblasti od Prahy až k Plzni. Záření, které upeče igelit a ručník a přitom neuškodí obyvatelům také nepřipadá v úvahu. Vojáci zjevně něco ví, ale distancují se od problému. V odborné literatuře jsem nic srovnatelného nenašel. Částečně připomínají popsané jevy činnost poltergeistů. Ti se však vyskytují převážně na západ od našich hranic.

Při pátrání po vysvětlení jevů ve Strašicích jsem narazil na pravý poklad – knihu Utajené dějiny Čech. Byla ukryta za ostatními knihami v regálu městské knihovny. Určitě ji tam zastrčil nějaký zavilý skeptik, nejspíše již v roce 2001, kdy vyšla. Nepřečetl jsem ji celou, jen pár stránek. Vzhledem ke zpracování knihy to v podstatě nevadí.

Poněkud zkrácené informace z knihy uvádím (upozorňuji, že jde o těžké a složité čtení):

Energie roztavených hornin prostupuje vzhůru, víří a větví se, na povrchu vytváří energetickou síť z anomálií a zón. Do toho přidává další energii Slunce. Krajina se chová jako živý organizmus. Existuje řada mnohorozměrných, paralelních světů. Jejich energetické vyzařování lze zachytit. Při střetu informačních polí různých světů může někdy dojít ke stavu, kdy částice vyrovnáním vlivu přitažlivých a odstředivých sil zaujmou rovnovážnou polohu, vytvoří osově souměrnou geometrickou strukturu a "zamrznou" v ní.

Když k nám přišli zemědělci, jejich mágové ovládali „démona ohně“, energetickou bytost zvanou bazilišek nebo ohnivý drak. Dobyli (vypálili) les. Území opevnili pomocí tvarových zářičů. Přerušili tak siločáry energetických zón a znemožnili démonům překročit vytyčenou hranici. Kámen je schopen uchovat ve své krystalické podobě informaci po velmi dlouhou dobu. Lze jím „napíchnout“ podzemní dračí žílu. Mezi jednotlivými kameny vznikla neviditelná, ale účinná hradba.

Kamenná obrana však přispěla k likvidaci původního obyvatelstva. Lovci a sběrači vymřeli hladem a nemocemi, lesy jsou plné beztělců i rozběsněných démonů – nelidí. Les je pro zemědělce přímo vražedný!

Co se tedy vlastně děje? A hlavě proč se to děje?

Strašice jsou na okraji velkého vojenského prostoru. Prostoru, který je blízko hlavnímu městu a dalšímu velkému centru – Plzni. Každý stát by takové území zpřístupnil svým obyvatelům, když už k ničemu jinému, tak k rekreaci. Vojáci se zde však drží, a to za jakéhokoli režimu. Zjevně tady vedou válku proti beztělcům a démonům.

Nedělejme z Američanů voly. Jejich znalosti paranormálních jevů jsou největší na světě, přímo v Americe se jich na světě vyskytuje daleko nejvíc a je tam také nejvíce spolků, které se těmito jevy zabývají. Radar není vhodný stavět tam, kde se vyskytují draci a bazilišci, navíc ve společnosti beztělců a démonů. Proti nim nezmůže nic ani vyspělá americká technika.

Nehledejme tedy vědecké vysvětlení. Neexistuje, věda na to prostě nestačí. Skeptici se zmůžou jen na výmluvy. Nikdy je do blízkosti takových jevů nepouštějte.

A hlavně – nikdy, ale opravdu nikdy nehejbejte šutrama!

Hlavní město Praha hodlá řešit problémy

Hlavní město Praha hodlá řešit problémy životního prostředí pomocí geomantie

Menhiry se staví i dnes

Menhiry se staví i dnes

Převzato se souhlasem autora z jeho blogu na kareldrabek.blog.idnes.czzpět na článek