Neviditelný pes

GLOSA: Pozitiva uragánů, tajfunů a tornád

14.5.2007

Růžové brýle Ivana Mládka

Poslední dobou se stále častěji dovídáme o uragánech, tajfunech a tornádech, které sužují jih Spojených států. Jsou to všechno samozřejmě politováníhodné katastrofy, ale jako levicový intelektuál shledávám i na takovýchto děsivých katastrofách určitá pozitiva. Vyrovnávají životní úroveň a stírají viditelné rozdíly mezi chudými a bohatými.

Dovedete si představit floridské městečko před tornádem? Na jedné straně pyšná zbohatlická sídla nenasytné buržoasie, na straně druhé chudé polorozpadlé chatrče udřených Afroameričanů. Tornádo majetek boháčů a vykořisťovaných černochů tak dokonale promíchá, že má pak každý na svém pozemku stejný díl trosek a suti. Uragán shledávám ze sociálního hlediska ještě víc nivelizující, protože města nejen promíchává, ale rozmetává je široko daleko po celém okolí. Výrazně tím přispívá k žádoucímu stírání sociálních rozdílů mezi městem a venkovem. Já a mí dva bývalí podřízení z Ekonomického ústavu, V.K. a M.Z., jsme již před léty dospěli k tomu, že v prostředí demokracie jsou uragány, tajfuny a tornáda tou nejúčinnější formou žádoucího přerozdělování.

A dovolte mi závěrem ještě jednu odvážnou hypotézu. Vždycky mě mrzelo, že se v USA nikdy výrazněji neujala žádná strana sociálnědemokratického, nacionálně socialistického či komunistického typu. Je možné, že tam pro časté přírodní katastrofy žádné takové strany už není zapotřebí.

Psáno pro Deníkzpět na článek