Neviditelný pes

VĚDA: Psychofarmakologie objevuje hormon lásky

29.12.2011

Milovat se musí člověk naučit. Učení začíná hned po narození, ne-li před narozením. Poslouchala-li těhotná Wolfganga Amadea Mozarta, uklidní jeho hudba novorozeně spolehlivěji, než když mu pustí na MP3 ukolébavku z Hubičky Bedřicha Smetany. Už v prvních týdnech života dělá novorozenci zřejmě dobře, když se spojí jeho pohled s pohledem matky, otce nebo jiného člověka, který o něho pečuje. Dospělí to někdy komentují tak, že dcerka začíná s tím koketováním nějak brzo. Dítěti je zřejmě příjemné, když ho matka jemné pohladí po tváři a nepochybně je tento dotyk příjemný i matce. Vědečtí pracovníci nyní prokazují, že v těchto šťastných chvílích stoupá v krvi dítěte i matky koncentrace hormonu oxytocinu.

Lékaři znají oxytocin už dávno. Jde o hormon, který se tvoří v hypothalamu, části mozku sousedící s hypofýzou, odkud je uvolňován do krve. Porodník oxytocinem zachraňuje život rodičce, dojde-li k neztišitelnému krvácení po odloučení placenty, navodí jim porod, jestliže žena těhotenství přenáší. Jeho podání usnadní sekreci mateřského mléka, když je novorozenec přiložen k prsu.

V nynějších nových výzkumných studiích se ukazuje, že láskyplně přátelský vztah vzniká mezi lidmi tehdy, když zvyšování a pak i kolísání koncentrace oxytocinu v krvi jsou u nich v souladu. Platí to nejen o matce a jejím dítěti, ale i o otci. Pozorují-li rodiče po dvě minuty fotografie malých dětí, dojde k synchronizaci elektrické aktivity mozku jen při pohledu na obrázek jejich dítěte a nikoliv, nebo jen daleko méně, při pohledu na tvář cizího dítěte. V mozku otce se více aktivuje dorsální prefrontální kůra mozku, zatímco u ženy se aktivují především limbické oblasti. K uvolnění oxytocinu dojde jak u matky tak u otce.

Kůra předního čelního laloku mozku bývá aktivní při kognitivní (intelektové) činnosti, limbická oblast je jednou z oblastí, která reguluje afektivní - citovou činnost.

Přátelský vztah vzniká a udržuje tím lépe, čím více oxytocinu se uvolňuje. Důležitá je však především dynamika změn v čase. Více méně současně musí docházet ke zvyšování a kolísání koncentrací.

Harmonizace přátelských vztahů oxytocinem bývá dokonalá zvláště tehdy, jsou -li lidé v bezpečí.

Nebezpečí a chronický stres vliv oxytocinu radikálně snižuje. Živý tvor je tedy chráněn před navazováním přátelství s dravcem, který ho ohrožuje. Podání oxytocinu však má protistresové účinky. Sexuální chování souvisí s oxytocinem jen volně. V modelu u laboratorních zvířat vede setkání mladého samce – panice – s mládětem ke zvýšení koncentrace oxytocinu. Oxytocin se však neuvolní, setká-li se takový samec s dospělou samicí. Uvolnění oxytocinu není závislé na koncentraci pohlavního hormonu testosteronu.

Vědečtí pracovníci Bar Ilanovy univerhzity v Ramat Gan (Izrael) systematicky studují vývoj vztahů mezi rodiči a dětmi. Po šest let sledují 618 matek od druhého dne po porodu jejich dítěte. Prokazují, že oxytocin hraje při vytváření pevných citových vazeb mezi dítětem matkou a otcem klíčovou roli. Prakticky využívají zjištění, že onemocní-li matka poporodní depresivní poruchou, dojde u ní k deficitu oxytocinu. Nemocná se sice dovede o novorozence pečlivě starat, málo však navazuje přímý oční kontakt a málo se s ním mazlí. To může mít nepříznivý vliv na afektivní vývoj dítěte. Pomůže podávání oxytocinu matce souběžně s léčbou antidepresívy.

V rámci velmi zajímavého projektu hodlají registrovat koncentrace oxytocinu u pacienta i lékaře v průběhu psychoanalýzy.

Mezi řadou světových vědeckých je shoda, že i u dospělých je vyšší koncentrace oxytocinu, jestliže v jejich vztazích vládne důvěra, a to bez ohledu na pohlaví. Zamilují-li se dva lidé, mají neobyčejně vysokou koncentraci oxytocinu a jejich milostný vztah je trvalejší, jsou-li změny jeho koncentrace v jejich krvi souběžné. Starší nálezy, že v prvních šesti měsících po zamilování jsou u milenců dominantní neurotransmise dopaminové se potvrzují i nadále. Dopamin je neurotransmitérem potřebným pro spontaneitu, iniciativu a asertivitu, usnadňuje učení se něčemu novému. Přežije-li milenecký vztah první půlrok, začne převažovat role serotoninu, který brzdí impulzivitu, podrážděnost a chrání před následky chronického těžšího stresu.

Hluboký vliv na prožívání štěstí má dětský smích. Pracovníci univerzity v Leidenu ukázali, že matky, které reagují na dětský smích velkým zvýšením koncentrace oxytocinu, mají vyšší aktivitu v okruzích odměny než matky, které reagují jen nevelkým zvýšením jeho koncentrace. Když podali oxytocin ženám, které ještě nerodily, došlo u nich při poslechu dětského smíchu k výraznému posílení spojení mezi amygdalou, hipokampem a kůrou čelního laloku mozku. Amygdala patří k limbickému systému, hipokampus a kůra mozková jsou důležité pro paměť, řeč a myšlení. Jde o výzkum technicky velmi náročný. Výsledky byly získány zobrazením mozku funkční magnetickou rezonanci, kde aktivace nervových drah byla registrována podle spotřeby kyslíku v různých oblastech mozku.

Aktivace nervových drah, zvlášť v dětství, má dlouhodobý vliv na morfologii mozku. Mozek roste podle toho, jak je zaměstnáván. Tak si dnes vysvětlujeme zranitelnost a vyšší riziko duševních a také jiných neduhů u lidí, kteří neprožili dětství v láskyplném prostředí.

Nové poznatky o účincích oxytocinu by měly ovlivnit chování lidí ve všedním životě. Vzhlédnutí pokladní v samoobsluze k obličeji zákazníka a úsměv uvolní oxytocin a oba si uvědomí, že jde o setkání člověka s člověkem a nejde jen neosobní výměnu zakoupeného zboží za peníze.

Pomalu se to v posledních 22 letech zlepšuje, ale dodnes vidím více usměvavých tváří na ulicích Vídně nebo Paříže než v Praze. Nejde o bohatství. Potěší i úsměv bezdomovce.

Gabriel Garcia Marquez nepotřeboval vědět o oxytocinu a metabolizmu kyslíku v amygdale. V dopisu na rozloučenou nám vzkázal: když novorozeně poprvé sevře do pěstičky prst svého táty, lapí ho tak navždy.

x

Můj nervózní a urážlivý počítač způsobil, že větší část předchozího textu se mi při přenášení na stránky mého blogu smazal. Musel jsem to napsat znovu. Náš vzájemný vztah s počítačem by potřeboval hodně oxytocinu.

Nestalo se mi to poprvé a tak jsem věděl, že než text začnu psát znovu po paměti, je lepší nechat afekty trochu vychladnout. Každý pokus napsat něco podruhé je spojen s přesvědčením, že ta druhá verze je daleko horší než ta původní.

Během vychládání afektů mi došla od prof. MUDr Cyrila Höschla zpráva, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy schválil projekt výstavby Národního ústavu duševního zdraví, který má být dostavěn v regionu města Klecany v roce 2015. Koncentrace oxytocinu v mé krvi vzrostla. Přibližně 850 miliónů korun na to dá Evropská unie, a přibližně 150 miliónů náš stát. Náš stát tedy přibližně stejnou částku jako za odškodnění studentů, kteří byli poškozeni naší obdobou bolševického režimu.

Ústav duševního zdraví je velkolepý projekt, jehož schválení si jistě vyžádalo obrovskou vytrvalou práci celého kolektivu lidí, především prof. Höschla. Schválení projektu je důstojná odpověď České republiky na výzvu, kterou je zjištění, že v Evropě trpí duševními poruchami třetina obyvatelstva.

Právě mi nad domem zahřmělo letadlo směřující do Ruzyně. A tak mi napadlo, že možná pan hejtman Středočeského kraje rušil domov důchodců v Panenských Břežanech zbytečně. Klecany jsou totiž od letiště ve Vodochodech stejně daleko jako Panenské Břežany a duševně nemocní se léčí nesnadněji v hluku leteckých motorů. Hlukem trpí i laboratorní zvířata a může to zkreslit výsledky experimentů. Snad Národní ústav duševního zdraví v Klecanech přemůže Pentu s.r.o. a ve Vodochdech nebude letiště konkurující Ruzyni.

Převzato z Vinar.bigbloger.lidovky.cz se souhlasem autorazpět na článek