Neviditelný pes

VĚDA: Proč podfuky fungují

20.5.2011

Když vás bolí hlava a vezmete si aspirin, zpravidla se bolest zmírní a pomine už po pěti až deseti minutách. Tuto úlevu pocítí i lékař nebo farmakolog, ačkoliv dobře ví, že tableta aspirinu ještě někde putuje střevem nebo prochází po rozpuštění játry do krve a že se ještě nedostala do mozku. Dostane se tam nejdříve po patnácti až dvaceti minutách. Pes v pokusech I.P. Pavlova začal slinit po rozsvícení zeleného světla, jestliže předtím světlo několikrát předcházelo podání potravy. U člověka je polknutí tablety tím světlem, které ohlašuje už předem úlevu. Děje se to bez účasti vědomí. Takto pracuje mozek člověka, psa i primitivní nervová soustava žížaly. Psy, kteří takto nereagovali, pokládal Pavlov za málo inteligentní.

LN otiskly v sobotu 14. května článek s titulkem „Podfuk? Ale funguje“. Alternativní medicína skutečně funguje. Nemusí to být vždycky podvod. Může to být omyl z neznalosti, když někdo tvrdí, že si molekuly vody pamatují informace, které jim předaly molekuly nějaké jiné látky, se kterými se setkaly při rituálním protřepávání. Stejně se mýlí, když prohlašuje, že voda působí terapeuticky tím víc, čím méně v ní zůstalo molekul předávajících informaci. On nebo ona neví, že tento názor, který není v souhlasu se zákony fyziky a chemie, byl v přísně vedených pokusech vyvrácen.

Nikoli omyl, ale podfuk je to tehdy, když to ví a přesto hlásá, že je to vědecky podloženo. K podobnému jednání ho může vést skutečnost, že homeopatické praktiky nehradí zdravotní pojišťovny a to otevírá jiné cesty úhrady.

Někdy před čtyřiceti lety přivedli v jednom státě amerického Středozápadu k soudu divého muže s plnovousem, který s vysokým špičatým kloboukem na hlavě léčil v lese před poustevnou nemocné vkládáním rukou a podával jim nějaké lektvary. Byl obžalován, že provozuje lékařskou praxi bez oprávnění. Jaké bylo překvapení soudu, když obviněný vytáhl diplom lékařské fakulty jedné prestižní americké univerzity a doložil, že ty lektvary jsou přebalené léky schválené americkým kontrolním úřadem FDA. Prosil soud, aby neprozradil, že je MUDr. Udělal zkušenost, že díky tomu divadýlku působí jeho léčba daleko lépe.

Mám podezření, že mnozí lékaři, kteří předpisují homeopatika nebo praktikují jiné alternativní způsoby léčby, sdílí názor tohoto poustevníka..

Úspěchy léčitelů se většinou vysvětlují efektem placeba. Placebo je tableta, v které je strouhaná křída nebo jiná látka, která nemá farmakologický účinek. Podává se při výzkumu nových léků, kdy se účinek placeba srovnává s účinkem zkoumaného léku. Tento výzkum ukázal, že placebo mívá ze začátku přibližně stejný účinek jako nový lék. V průběhu času však placebo účinek ztrácí, zatímco účinek zkoumaného léku roste. I to dobře vysvětluje model Pavlovova podmíněného reflexu. Jestliže psovi opakovaně rozsvěcovali zelené světlo a nedostal potom potravu, podmíněný reflex vyhasl - pes přestal po rozsvícení světla slinit. Potrava nepřišla, světlo ztratilo význam signálu, že přijde.

O účinku placeba se často hovoří jako o účinku psychologickém. Výstižnější by bylo hovořit o účinku „nervovém“, protože k němu dochází i bez účasti vědomí nebo volního úsilí.

Terapii léky rostlinného původu se zabývá fytoterapie. Ta je součástí tradiční čínské medicíny, která u nás přichází do módy. V tomto případě nejde o žádnou alternativní medicínu, protože i byliny jsou chemikálie, které působí na chemikálie lidského organizmu. To neodporuje principům medicíny založené na vědeckých poznatcích. Často však chybí klinické studie u většího počtu pacientů, které by příznivý účinek potvrdily srovnáním s placebem.

Argument, že alternativní medicína léčí člověka, zatímco moderní medicína léčí nemoc, je zavádějící a nedává smysl. Nemoc je v podstatě abstraktní pojem a lékař může léčit vždy jen člověka. Dobrý lékař respektuje jeho lidskou dimenzi a nezapomíná na psychoterapeutický přístup, i když pacienta trápí hemoroidy.

Jak je to s akupunkturou? Vpichy jehlami mohou mít terapeutický účinek, podobně jako ho mívaly křenové placky přikládané na záda při bolestech břicha. Říkalo se tomu derivační terapie. Jedno z neurofyziologických vysvětlení spočívá na hypotéze, že se pálící plackou vytváří nová dominanta, která konkuruje oné, která souvisí s bolestmi. Nedávno bylo totiž zpochybněno, že vpichy musí být na určitých místech podle taoistických principů jing a jang. Ukázalo se, že terapeutické účinky se neliší, bylo-li místo vpichů voleno zcela náhodně.

Jestliže něco „funguje“, neznamená to, že je pravdivá každá teorie, která vysvětluje, proč to funguje. Sluneční hodiny ukazovaly správný čas, i když si lidé mysleli, že slunce obíhá kolem země. Žárovka se rozsvítí i tomu, kdo si myslí, že po elektrickém vedení běží z elektrárny trpaslíčci se svíčkami a že „střídavý proud je, když běží chvíli dopředu a chvíli dozadu.

Zastánci alternativní medicíny často vyžadují, aby vědecká medicína vyvrátila účinnost jejich postupů, jestliže je kritizuje. Na to už byly vyhozeny miliardy. Není úkolem vědy, aby znovu a znovu vyvracela, že kámen neletí nahoru, ale padá na zem podle gravitačního zákona. Ze stejného důvodu nemusí prokazovat, že voda, která je víc zředěná co do obsahu arnica montana, působí víc, než ta méně zředěná. Tak jako je na výrobci moderních léků, aby prokázal, že nový lék pomáhá a neškodí, tak je na alternativní medicíně, aby účinnost svých postupů prokázala kontrolovanými klinickými studiemií. Často se ohánějí tisíci děkovných dopisů. Že něco pomohlo stovkám pacientů, nestačí, když nevíme, zda to neuškodilo tisícům jiných. Když někdo naletěl alternativní léčbě, nechlubí se tím. Zato všude s gustem vypráví, jak mu nepomohl jeho praktický lékař.

Dlouholetá tradice nějaké léčby není dostatečným průkazem o její užitečnosti. Po staletí se léčilo pouštěním žilou a čistěním organizmu projímadly a klystýry. To čištění se dnes někteří lékaři snaží resuscitovat, ale jinými prostředky a s jinými záměry, než jak se o tom můžeme dočíst ve Švejkovi.

Mnoho nemocí nepotřebuje léčbu a přejdou samy. K jejich rychlejšímu odeznění může pomoci onen „nervový“ mechanizmus podmíněného reflexu, když si člověk vezme tabletu, která pro něho signalizuje, že přijde úleva. Je to jednoduché, střízlivé vysvětlení.

Alterativní medicína slouží potřebě lidí být v kontaktu s něčím neobyčejným, neznámým, nevysvětlitelným, co je mimo obyčejný všední svět krabiček s léky a injekcemi. Její spekulativní konstrukce jsou většinou strnulé, dogmatické a vyhovují touze po něčem stabilním, neměnném.

Věda si naproti tomu neustále ověřuje to, co bylo poznáno, je už svou podstatou skeptická. Ví, že se může mýlit, a počítá pravděpodobnost, s jakou se může mýlit. Také věda ví o obrovském prostoru toho, co ještě nevíme. Každý nový poznatek sice ukrojí kousek z neznáma, ale zpravidla zároveň otevře nové nečekané otázky, před kterými zůstáváme stát v údivu.

Alternativec si je svými pravdami jist. Nepřipustí, že Samuel Hahnemann se mýlil. Lékař spoléhající se na vědu ví, že ani Louis Pasteur ve všem pravdu neměl.

Převzato z Vinar.bigbloger.lidovky.cz se souhlasem autorazpět na článek