Neviditelný pes

KORONAVIRUS: Princip karantény

14.3.2020

Už dávno před tím, než koncem 19. století vědci přišli na to, že příčinou infekčních nemocí jsou bakterie či jiná agens, fungovalo prosté opatření: karanténa.

Ve středověku se velké vzdálenosti překonávaly lodí, a tak loď byla před přístavem zastavena a 40 dnů – quarante - nesměl ani jeden z cestujících ani na chvilku do přístavu. Vycházelo se ze zkušenosti, že za 40 dnů nemoci posádky a cestujících odezněly. Buď že se uzdravili, nebo vymřeli. A nemoc se stačila projevit i u těch, kteří ji při připlutí před přístav ještě viditelně neměli.

Smyslem karantény v žádném případě není ochránit posádku lodě. Jejím cílem je ochránit obyvatelstvo na pobřeží, kam loď připlula. Karanténa by měla trvat déle, než maximální inkubační doba dané nemoci

Když už je zřejmé, že na koronavirus nebude v dohledné době ani lék, ani vakcína, zbývá nám ještě karanténa. Osvědčila se v Číně, kde zastavila epidemii. Karanténa je cílem těch opatření, která se nyní dělají. Karanténa všech proti všem, protože nevíme, kdo je nakažený.

Vládní opatření jsou významná, ale mají vadu: místo aby se jasně řeklo, že jejich cílem je zůstat zavřeni doma a nikam nechodit (jako to provedli v Číně), hovoří se o maximálním počtu osob, které se smějí sejít. Nebo o minimální bezpečné vzdálenosti, 2 metry, 4 metry. Či o minimální době vzájemného kontaktu. Opatření bez vysvětlení budí mylný dojem, že jejich cílem je vzdálit lidi z nebezpečných míst – ze škol, z divadel, ze sportovišť. Ale ta místa nejsou nebezpečná sama o sobě. Stávají se nebezpečná přítomností lidí, z nichž někdo může být „bacilonosič“.

Všechna opatření by měla být předznamenána a doplněna jasným vzkazem: „Nechoďte mezi lidi! Bezpečná vzdálenost je možná 5, možná 10, nebo možná 40 metrů. A proto vám dáváme volno ze škol a podpory, abyste mohli být doma. Nedávejte děti hlídat seniorům, tím jim dláždíte cestu do hrobu. Zastavili jsme vstup cizinců do republiky, stojí to obrovské peníze, tak prosím zůstaňte sedět doma, nebo na chatě či chalupě. A jako v Číně, jen výjimečně jeden z vás ať dojde na nákup potravin. Nejezděte veřejnou dopravou, a když ano, otevřete si okna. Vezměte si čepice a šály, ve vozech bude foukat, ale je to bezpečnější. V metru zapneme ventilaci na nejvyšší stupeň, aby tunely byly co možná čisté. Exponovaným profesím dodáme respirátory, ale pamatujte – nejlepší je zůstat izolováni.“

Tak nějak by to mělo zaznít.zpět na článek