Neviditelný pes

KORONAVIRUS: Efektivita očkování seniorů je nízká

18.11.2021

Počty pacientů na jednotkách intenzivní péče umožňují spočítat efektivitu očkování z hlediska ochrany před těžkým průběhem covidu, jakým je právě hospitalizace na JIP.

Nejprve trochu statistiky. Česká populace v průměru stárne. Je to důsledek prodloužení délky života. Průměrný věk obyvatel ČR se od roku 1990 zvýšil z 37 let na 42 let, ženy se dožívají v průměru vyššího věku než muži. Muži se dožívají v průměru o něco více než 73 let, ženy se dožívají v průměru téměř 79 let. Počet obyvatel Česka v roce 2020 přesáhl 10,7 milionu osob.

Počet očkovaných na covid podle world in data byl k 31.10.2021 v Česku 58,1 % populace.

Efektivita 1

To znamená, že neočkovaných bylo k tomuto datu 41,9 %. V následující tabulce uvedu výsledky lineárního modelu vlivu očkování na poměr mezi očkovanými a neočkovanými na JIP. Při stoprocentní účinnosti očkování proti těžkému průběhu covidu by podíl očkovaných na JIP byl nula. S klesající účinností očkování se tento podíl zvyšuje. Model je lineární v tom smyslu, že předpokládá stejnou účinnost očkování napříč generacemi, tj. od mladých osob až po seniory.

Efektivita 2

Poměr mezi očkovanými a neočkovanými je dnes na JIP zhruba jedna ku dvěma (33 %). Proto je v tabulce uveden řádek s účinností očkování 65 %, který platí pro současnou situaci ČR.

Lineární model, který je založen mimo jiné na předpokladu, že očkování působí rovnoměrně napříč generacemi, ale předpokládá, že by průměrný věk v obou skupinách měl být stejný. Fakta jsou ale jiná. V nemocnicích na JIP končí neočkovaní s průměrným věkem 58 let, zatímco očkovaní s průměrným věkem 78 let. Z tohoto důvodu je nutné předpoklad lineárního modelu upravit s tím, že s postupujícím věkem účinnost očkování dramaticky klesá. Pokud platí, že napříč všemi generacemi je účinnosti očkování 65 % a současně průměr věku pacientů po očkování je o dvacet let vyšší než u neočkovaných, musí účinnost vakcinace u starších ročníků dramaticky klesat. Do 60 let věku bude vakcinace velmi účinnou metodou, jak zabránit těžkému průběhu covidu, u lidí nad 60 let věku účinnost prudce klesne přibližně na úroveň 30 %. Neplatí tedy, že vakcinace chrání nejvíce právě nejstarší ročníky. K tomu je nutné dodat, že počet pacientů na JIP je také důsledkem nepodávání léků nebo jejich pozdního nasazení, ať už se jedná o očkované nebo neočkované. Tyto léky se mají nasazovat preventivně ještě v období, kdy pacient necítí žádné zvláštní potíže a pokud je v tak zvané rizikové skupině (starší nebo obézní s dalšími nemocemi jako diabetes a jiné vážné choroby), jakmile je již na kyslíku, nepomáhají, nebo pomáhají velmi omezeně.

Závěry:

1. Efektivita očkování z hlediska ochrany před těžkým průběhem covidu je velmi dobrá u lidí do asi 60 let věku.

2. U osob nad 60 a zvláště nad 70 let je účinnost vakcinace již velmi nízká, a právě z této generace seniorů po očkování se rekrutují pacienti na JIP

3. Není pravdou, že očkování pomáhá automaticky seniorům před těžkým průběhem covidu.

4. Rizikové skupiny pacientů, ať již očkovaných nebo neočkovaných, lze chránit účinněji nasazením léků, které již dnes existují, včetně monoklonálních látek. Ty ale musí být nasazeny včas, jejich pozdní nasazení už nepomáhá vůbec nebo málo.

5. Podle ourworldindata zemřelo s covidem v ČR v roce 2020 asi jedenáct tisíc osob, celkový počet zemřelých se proti roku 2019 ale podle statistiků zvýšil o téměř sedmnáct tisíc osob. Rozdíl 6000 zemřelých může být důsledkem zanedbání lékařské péče u chronicky a vážně nemocných pacientů v důsledku covidu. Omezování péče se už realizuje opět i letos na podzim se všemi riziky pro vážně nemocné pacienty.

6. Je úplným nesmyslem testovat děti a mládež ve školách. Jsou to vyhozené peníze a nepřispívá to k dobrému klimatu na školách. Psychické problémy se podle psychologů projevují zejména u mladých lidí a dospívajících!

7. Je naprosto zřejmé, že musí skončit plošné restrikce, které nikomu nepomáhají, a musí se ihned veškeré úsilí věnovat rizikovým skupinám očkovaných i neočkovaných a včas se jim musí podávat (tj. i preventivně!) léky, které zabrání těžkému průběhu covidu na JIP.

8. Není pravdou, že covid je epidemie neočkovaných. Je to lež, která se používá k další a další segregaci společnosti. To, že tak mluví Joe Biden nebo Adam Vojtěch, není nic jiného než tupá a hloupá politika prosazování vakcinace hrubou silou.

9. Očkování proti covidu bude nutné zřejmě periodicky opakovat každoročně na podzim podobně jako u chřipky s tím, že po současných vakcínách musejí být vyvinuty lepší, které sníží rizika těžkých průběhů u nejstarší populace.

10. Jenom vakcinace není sama o sobě pro seniory nad 70 let věku spásou proti covidu, ale vyžaduje i podpůrnou péči dostupnými medikamenty, která musí být zahájena včas.

Poznámka: Autor je očkován proti covidu i proti chřipce.

Převzato se svolením autora z JanBarton.blog.idnes.czzpět na článek