Neviditelný pes

KLIMA: Čeká nás globální ochlazení (2)

1.8.2007

Rozhovor s historickým klimatologem Jiřím Svobodou (2.)

(První část rozhovoru zde)

Pokud připustíme, že současná klimatické změna je skutečně způsobena antropogenními skleníkovými plyny, nemusí ochlazení přijít…

Klima řídí přírodní mechanismy, se kterými skleníkové plyny nemohou soupeřit. Jejich koncentrace se měří a čistě fyzikálně ten model funguje. Problém ale je, že klima se nechová jako laboratorní model. Je pravda, že v posledních zhruba sto letech koncentrace plynů stoupala a zároveň rostly i teploty. Korelace dvou jevů ale ještě neznamená jejich kauzalitu. Osobně plynům příliš velký význam nepřikládám, protože ve hře je celá řada jiných faktorů.

Jakých? Co podle vás způsobovalo silné výkyvy klimatu v minulosti?

Jednoznačně slunce. Od roku 1610 se evidují a sledují slunečních skvrny. Víme, že když je jich hodně, aktivita slunce se zvyšuje. A křivka počtu skvrn je v nepřímé vazbě s křivkou teplot. Jenže slunce na klima nepůsobí přímo, ale s velkou pravděpodobností přes oceánské proudy, které distribuují po Zemi teplo. Proudy mají velkou setrvačnost, takže slunce klima ovlivňuje s určitým zpožděním, které činí přibližně třicet let.

Že se aktivita slunce zvyšuje, potvrdila v poslední době celá řada studií...

Ilja G. Usoskin z univerzity ve finském Oulu na základě změn koncentrace izotopů berylia v polárním ledu zrekonstruoval solární aktivitu v minulosti. V posledních přibližně stopadesáti letech je nejvyšší od roku 850 a za posledních 1800 let přesně koresponduje se změnami teploty na severní polokouli. Jenže žádný z oficiálních klimatologů tohle nezohlednil. Ruští badatelé již před padesáti lety konstatovali, že Arktida se otepluje zhruba od roku 1915, kdy lze ještě vliv člověka vyloučit. Jsou k dispozici naměřené a publikované údaje, ale oficiální klimatologie k nim nepřihlíží.

V Česku byl nedávno uveden film britského dokumentaristy Martina Durkina Velký podvod s globálním oteplováním. Paleoklimatolog Ian Clark v něm říká, že v minulosti to bylo přesně obráceně: nejdřív se vždycky oteplilo a teprve pak vzrostla koncetrace oxidu uhličitého v atmosféře. Co si o tom myslíte?

Řekl bych, že je to reálné. Prvotní impuls všech minulých klimatických změn byl vždy mimozemský.

Jak moc se liší mediální obraz klimatické změny od vědecky podložené reality?

Diskuse je zcela jednostranná a nevyvážená. Do médií proniknou jen katastrofické scénáře, které čtenáři a posluchači rádi slyší.

Svými neortodoxními názory n ěkteré kolegy dost dráždíte…

Formálním vzd ěláním nejsem klimatolog - jsem statistik.

K analýze teplotních řad jste tedy odborně způsobilejší než představitelé oficiální klimatologie. Například Ladislav Metelka z Českého hydrometeorologického ústavu vás ale označuje za „podvodníka“ a „šarlatána“…

Opravdu netuším, proč mě někteří kolegové tolik nenávidí.

Není to tím, že se klimatologie obrovsky zpolitizovala? Vytvořila mýtus, že za klimatickou změnu jednoznačně může člověk, a ten mýtus teď vědce živí. Vlády začaly do klimatologie pumpovat spoustu peněz a vy teď kolegům tenhle „kšeft se strachem“ kazíte.

Možná vadí, že do toho „mluvím“. Bude to pravděpodobně tím, že jsem pročetl množství historických zápisů, takže o historii klimatu vím více. Nechci zpochybňovat své kolegy klimatology, že by historické prameny nestudovali, například profesor Brázdil z Brna nebo kolega Kotyza se vydali stejnou cestou a rovněž analyzovali velkou řadu historických pramenů. Jejich závěry týkající se klimatické minulosti jsou víceméně stejné jako mé. Já jsem si však dovolil učinit závěr v tom, že oteplování, které je dnes popisováno, tady bylo už někdy v roce 1550!

Co říkáte proslulé „hokejce“ (http://www.john-daly.com/hockey/hockey.htm, http://meteo.lcd.lu/globalwarming/hockey_stick/hockeystick01.html)

vypracované americkým klimatologem Michaelem Mannem? Model dnešního údajně výjimečného oteplování s tímhle grafem stojí a padá…

Když jsem ho sestavil podle údajů, které mám k dispozici já, ukázalo se, že za posledních tisíc let byly podobné hokejky“ nejméně tři.

I když byla Mannova „hokejky“ odhalena jako „artefakt“, vzniklý jen špatnou metodologií, dodnes z ní vychází Mezivládní panel OSN pro klimatickou změnu (IPCC), Greenpeace a další politické a nátlakové skupiny. Teploty prý letí tak vysoko, že to historie nepamatuje.

Nechci zpochybňovat práci amerického klimatologa, avšak po pětadvaceti letech výzkumů bych si dovolil Mannovo tvrzení poopravit v tom, že současné oteplení, největší za posledních tisíc let, není příliš přesné. To by se muselo vysvětlit, proč po roce 1000 v Grónsku odtály ledovce, takže tam později Vikingové mohli chovat zemědělská zvířata (ovce a skot). Proč k podobnému oteplení došlo přibližně po 450 letech a podobně. Ovšem pouze skleníkovými plyny to nevysvětlí.

Proč se oficiální klimatologie snaží popřít existenci silných oteplení v minulosti?

Nemám tušení. Dnes už jsou přece k dispozici velké světové databáze, které je jasně prokazují.

Říkal jste, že v Evropě se teplota pravidelně měří od konce 17. století...

V Čechách známe denní hodnoty od ledna 1775. Nejdelší světová homogenní teplotní řada pochází z Anglie a začíná někdy v roce 1680. Co bylo předtím, se dá jen odhadovat.

Není to na sledování delších klimatických cyklů příliš krátká doba?

To určitě, protože cyklů je mnoho a jsou různě dlouhé. Jak chcete odhalit pětisetletý cyklus, který je delší než naměřená teplotní řada? Právě proto jsem také před lety zahájil sběr archivních dat, které českou řadu měření (jen 230 let dlouhou), umožňují prodloužit až do roku 1000.

Podle jak dlouhého cyklu se dnes začíná ochlazovat?

Řekl bych, že podle devadesátiletého. Kromě teploty se totiž mění i srážkový režim. Kolem roku 1910 začalo chladnější období bohaté na srážky, které trvalo až asi do roku 1950. Právě kvůli němu se stavěly přehrady vltavské kaskády. Jenže velké povodně pak v Evropě ustaly a začínají se vracet až v současnosti.

Co se bude dít s klimatem v nejbližší době?

Zhruba padesátileté teplé a suché období pomalu končí - letní a podzimní teploty zůstanou stejné, ale zimní a jarní budou klesat. Dá se očekávat příchod studenějších zim a také zvýšené množství srážek.

Al Gore ale v novinách straší, že kvůli oteplování vymřou lední medvědi, Greenpeace varují, že se všichni upečeme… Co byste vzkázal lidem, kteří si tohle přečtou a propadnou panice?

Ať zůstanou v klidu – v minulosti tu byla ještě teplejší období a nikdo se neupekl.

(Psáno pro časopis 51 Pro)zpět na článek