Neviditelný pes

VELKÁ MENŠINA: Chceme písmeno

13.12.2022

Dostalo se ke mně provolání nedávno založeného Českého svazu monosexuálů (ČSM). Jeho závažnost a pokrokovost nechť laskavě posoudí moudrý čtenář.

Dvacáté první století je století dramatického pokroku lidských práv. Minority etnické, politické i sexuální se domohly uznání většinovou společností, zastoupení v zastupitelských sborech i dozorčích radách. Například ženy budou mít ve státech EU povinné kvorum ve vedení velkých společností. A jiné menšiny o podobném principu vyjednávají.

ironie

My čeští monosexuálové, známí též jako onanisté, jsme rozhodnuti přidat se k světovému hnutí „Za práva všech na všechno“. Založili jsme svůj svaz užívající zkratku ČSM a budeme skromnými, nenásilnými avšak účinnými prostředky soustavně prosazovat své zájmy. Tedy žádnými pornoprodukcemi jako Prague Pride, nebudeme se přilepovat k silnicím ani blít na obrazy v muzeích, ale soustavným informováním veřejnosti a zastupitelských sborů o naší činnosti a našich právech, a to slovem i obrazem včetně osobních dopisů. Požadujeme zejména:

Uznání naší orientace. Nadále media budou používat pro hnutí menšin zkratku LGBTO.

Uznání našich předností. Jsme skromní, nikoho neznásilňujeme ani neobtěžujeme. Nebudeme vysílat agitátory do škol za účelem konverze.

Označení naší orientace v občanských průkazech. Nestačí „M“ nebo „Ž“, je třeba doplnit i „O“. Pomůže to odehnávat nežádoucí nápadníky, protože my nikoho nechceme.

Právo uzavírat manželství sám se sebou. Pojem manželství jako úředního vztahu muže a ženy za účelem vytvoření rodiny je už překonán. Nechceme být považováni za staré mládence.

S tím souvisí i právo adopce dětí. Lidé naší orientace musí v tom mít přednost před jinými, protože jsou osamělí.

V lednu 2023 vyjde první číslo našeho měsíčníku „Pravá ruka“. Sponzory upozorňujeme na náš transparentní účet č. 00000000/0000.zpět na článek