Neviditelný pes

SPOLEČNOST: Může křesťan považovat muslimy za své bratry?

diskuse (73)
Bezprostředním podnětem pro tento článek byl nedávný tiskový článek známého katolického činitele Tomáše Halíka prohlašujícího, že "policejní zásah proti našim muslimským bratřím je hřích".

Bezprostředním podnětem pro tento článek byl nedávný tiskový článek známého katolického činitele Tomáše Halíka prohlašujícího, že "policejní zásah proti našim muslimským bratřím je hřích". Názory čtenářů vyjádřené v diskusi jsou vesměs nechápavé, odmítavé. Ani já nemohu pochopit, jak je možné, že autor, mj. religionista znalý všech možných náboženství, může něco takového tvrdit.

Podobný názor jako pan Halík údajně sdílí i faráři Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal a Matěj Opočenský. Že by neznali, co je psáno v Koránu a v islámském zákoníku šaría? Že by stále existovaly "libri prohibiti", zakázané knihy, které křesťané, zvláště katolíci nesmějí číst? Ještě horší by byla varianta, že tito lidé Korán naopak dobře znají, jsou přesvědčeni, že islamizace je nevyhnutelná, a že se snaží být k muslimům vstřícní v naivní víře, že si tak zajistí lepší podmínky jako tzv. dhimmi, přiznávané muslimy pro Židy, křesťany a zoroastoriánce. Dhimmi jsou sice něco jako polootroci, ale jsou na tom podstatně lépe než vyznavači ostatních náboženství a ateisté, kterým je určeno buď úplné otroctví, nebo smrt. Horší variantou by to bylo proto, že by tím křesťané dávali jasně najevo, že sebeobranný boj proti islamizaci vzdávají a ostatní obyvatele bezohledně obětují. Do jisté míry se to děje již dnes, a to dokonce i vůči křesťanům např. v Sýrii a Egyptě.

Z naprosté neznalosti islámských svatých knih zřejmě vyplývá blud, že muslimové se modlí "k jednomu, živému a milosrdnému Bohu", který proniká katolickou církví počínaje dokonce papežským stolcem a kterého nejsou zřejmě uchráněny ani církve protestantské. A přitom lze tento blud vyvrátit poměrně snadno.

Základním omylem je považovat za stejná tvrzení, že (a) existuje jen jeden Bůh a (b) muslimové, Židé a křesťané si představují tohoto Boha stejně a přisuzují mu stejné vlastnosti a stejnou vůli, kterou lidé mají plnit. Kdyby někomu nestačilo porovnat to, k čemu zavazuje lidi Bible, zvl. křesťanský Nový zákon s tím, co přikazuje Korán, nechť si uvědomí toto:

Jak je možné, že je napřed zjeven boží zákon vyvolenému národu, Židům (Dekalog), rozšířený Novým zákonem i na všechny ostatní lidi, a z hlediska boží věčnosti prakticky vzápětí tentýž Bůh přikáže jinému společenství (muslimům) všechny ostatní lidi zotročit nebo vyhubit? Vysvětlení je snad jediné: lidé vzývají Boha podle svých představ a to je ten Bůh, v kterého věří. Tyto představy mohou být a jsou rozdílné. Proto nelze tvrdit, že "muslimové jsou naši bratři", protože věří ve stejného Boha. Kdyby opravdu byli muslimové bratři křesťanů a Židů, o ostatních lidech nemluvě, pak by se jednalo o nejrozsáhlejší bratrovražedný boj v dějinách lidstva. Jakou cenu by mělo takové bratrství? A jakou cenu má rigidní trvání na "demokratických principech" založených na nesprávné, demagogické interpretaci "Všeobecné deklarace lidských práv"? (Ignorován je článek 30).

Takto chápané "demokratické principy" odporují lidské přirozenosti, v daném případě principu sebezáchovy a principu zachování druhu. Tyto principy mají absolutní platnost pro všechno živé, tedy i pro člověka a jeho společenství. Jen tyto principy jsou dány Přírodou či Bohem. Vše ostatní je produktem lidského vědomí, včetně tzv. zjevení, která byla vždy tlumočena člověkem. (Podrobnější výklad je dostupný na www.urgent21.cz)

zpět na článek