Neviditelný pes

SPOLEČNOST: Milion chvilek

2.7.2019

aneb Ztělesnění podstaty občanské společnosti

Dalo by se obrazně říct, že občanská společnost se vedle médií v dnešní době stává spolehlivým mikroskopem zkoumajícím údajné temné finanční a s nimi spojené personální machinace našeho pana premiéra.

Občanské hnutí Milion chvilek je podle mne zatím dokonalou esencí občanské společnosti v tom dobrém smyslu coby kultivovaného doplňku a zároveň neoddělitelné součásti systému stranické parlamentní demokracie. Hnutí se zatím striktně drží Ústavy České republiky, jedná v rámci platného právního řádu a bez toho, že by se násilným způsobem pokoušelo o nějakou revoluční přeměnu systému, slouží občanům jako názorová platforma nesouhlasu s jistou částí vládní agendy. Myslím si, že Václav Havel, ten velký příznivec a šiřitel vizí občanské společnosti, by měl z takto pojatého průběhu manifestací opravdu radost.

Právo shromažďování je zaručeno Ústavou ČR v oddílu druhém hlavy druhé Listiny základních práv a svobod a to v článku devatenáctém:

Článek 19
(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.
(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.

Zákon o právu shromažďovacím č. 84/1990 Sb. v novelizované verzi z roku 2016 pak podrobně upravuje výkon tohoto ústavního práva a zároveň nejen práva i povinnosti svolavatele, ale i povinnosti účastníků shromáždění, oproti původnímu znění je například vedle střelných zbraní a výbušnin zakázána i pyrotechnika.

Dalo by se obrazně říct, že občanská společnost se vedle médií v dnešní době stává spolehlivým mikroskopem zkoumajícím údajné temné finanční a s nimi spojené personální machinace našeho pana premiéra, a i když není pověřena žádnou policejní, soudní, nebo legislativní pravomocí, působí jako účinný výraz nespokojenosti občanů v mezivolebním období a jako taková upozorňuje všechny politiky a všechny státní úředníky, jejichž činnost je propojena s konáním pana premiéra, že jsou občany sledováni a mohou za svou činnost časem případně i nést jistý stupeň odpovědnosti ať již trestní, či méně společensky závažné.

Občanské hnutí typu Milion chvilek již ze své podstaty nemůže být nějakým politickým subjektem s jasným a předem definovaným politickým programem a kritika vedená tímto směrem je tedy nemístná, je přesněji řečeno postavena na bezpředmětném prázdnu a jen zrcadlí demagogičnost, nebo vědomostní nevybavenost samotných kritiků, ať se již ozývají z politického hnutí ANO, z Hradu, nebo z IVK, či z jimi spřátelených mediálních a dalších kruhů. Je zcela logické a sami představitelé hnutí si to uvědomují, že v oné názorové někdy až protiřečící si heterogennosti je jejich síla, ale zároveň i slabost, a proto také, řekl bych, zatím nemají v úmyslu hnutí ideologickým způsobem pročistit a sjednotit, utvořit z něj politickou stranu a vstoupit do politického boje tradičními stranickými prostředky ve volebním klání.

Celý pokojně spořádaný průběh manifestací je navíc skvělou vizitkou vyspělosti politické kultury občanů mé země a skutečně stojí za pozornost si ho srovnat s podobnými manifestacemi za demisi prezidenta Macrona a nastolení šesté republiky ve Francii, kterými se ultralevicové hnutí Žlutých vest zatím naštěstí neúspěšně pokoušelo násilím, destrukcí a chaosem o revoluční přeměnu současného systému správy věcí veřejných v zemi a o nastolení dalšího pilíře státní moci zosobněného v občanské společnosti a institutu takzvaného RIC (Referendum občanské iniciativy), tedy nového státního orgánu s legislativní pravomocí a možností mimo jiné měnit ústavu a odvolávat zvolené poslance a senátory, jemuž je třeba na facebook ve francouzštině věnována tato aktuální stránka a k němuž se možná ještě časem vrátím.

Jsem taková duše poetická, něco jako Karel Hynek Mácha a tak podobně, mohlo by se mimo jiné napsat, no a nedávno mne během divokých diskuzí na Neviditelném psu napadl tento krátký verš, jenž celý zbytečně dlouhý článek zhušťuje do několika vět a s kterým se dnes s vámi rozloučím:

Rentgen občanské společnosti
Pod roušku pletich a všeliké nečestnosti
Paprsek X na lasičku v kurníku svítí
Brzy ocitne se v .... ehm, v síti

Převzato z blogu autora s jeho souhlasemzpět na článek