Neviditelný pes

SPOLEČNOST: Ladovská zima

15.1.2010

Rád čtu články od klimatologa a půdoznalce Zdeňka Vašků. Ne proto, že stojí na straně pochybovačů o prokázaném dopadu činnosti člověka na současné údajné klimatické změny, ale proto, že věcně, logicky a v souvislostech argumentuje.

Naposledy se věnoval sněhovým Vánocům v našich končinách (O tradiční vánoční oblevě, LN 22.12.2009). Připomněl sněhové Vánoce Ladovy a jeho současníků, které dosud ovlivňují vzpomínky skutečné i domnělé i řady lidí. Letošní mrazivé počasí před svátky a obleva těsně před nimi není podle dlouhodobých meteorologických statistik nic neobvyklého, četnost tohoto jevu je poměrně vysoká – 70 %.

Ve škole jsme se učili, a mnozí jsme na to zapomněli, o malé době ledové. Započala roku 1744 teplým (!) obdobím trvajícím do roku 1836. Pak nastoupilo "ladovské" chladné období 1837 – 1897), kdy byl zmíněný častý výskyt vánoční oblevy narušen obdobím chladným, s mrazy a sněhem, jak jej Lada (*1887) a jeho současníci ve svých dílech zaznamenali.

Malá doba ledová trvala cca 150 let. Kdyby dnešní příznivci globálního oteplování tehdy mohli působit jako dnes, spustili by stejně zasvěcený a vědecky podložený pokřik. Dnešní hysterie trvá asi deset let a systematicky potlačuje racionální pohled na věc. Stačí připomenout teplotní rekordy, kdy se mediálně bije na poplach při každé zmínce, že letos bylo tehdy a tehdy tepleji či chladněji než před 50, 100 či 150 lety. Nikoho nenapadne, že nejde o důkaz katastrofálního vývoje dnes, ale o důkaz, že i dříve bylo občas počasí extrémní.

Vědečtí příznivci globálního oteplování už dávno vyrazili tiše a nenápadně do útoku. Z nově publikovaných teplotních řad za posledních 500 a 1000 let mizí extrémní teploty, které dnešní klimatický kánon narušují, včetně zmíněné malé doby ledové. Na míru šité počítačové modely pak pracují s upravenými daty a hned je tady „vědecky podložený" strašák. Malá doba ledová vlastně, podle posledních upřesnění a modelů, vlastně nebyla. Historické zápisy, měření a záznamy upadají cíleně v zapomnění. Kdo by taky lezl do starých svazků, když všechno je přece na internetu! A tam je jenom to, co tam globální klika povolí. Wikipedie se zmiňuje o globálním oteplování jako o faktu, nikoli o jednou skupinou vědců uznávané hypotéze. Bůh s námi.

P. S. Už v roce 1975 časopis Newsweek publikoval varování klimatologů, že politici dělají málo pro to, aby zabránili klimatickým změnám nebo aspoň zmírnili jejich důsledky. Takže jsme ztratili tak 30 let nečinností. Opravdu? Ne, nejde o výpočet let, ale o to, že tenkrát varovali, na základě měření, před globálním ochlazováním. Od konce druhé světové války do sedmdesátých let průměrné roční teploty klesaly a Suday Times varovaly před novou dobou ledovou, pokud něco neuděláme ještě v roce 1981!

Byl by to dobrý vtip, kdyby to byl vtip...zpět na článek