Neviditelný pes

SPOLEČNOST: Král Covid-19 je nahý, ale přesto vítězí

26.7.2021

Důvody obav z koronaviru do značné míry pominuly, přesto jsme stále bombardováni šrapnely hrůzy. Po roce a půl mediálního masírování již většina občanů rezignovala i na své dříve nezpochybnitelné svobody.

Za nenávistného mručení mnohých vystrašených i podvolených dehonestují dalšího lékaře, tentokrát z olympijského týmu.
Neočkovaný! Zničil naše olympijské šance! Pohaněl nás před světem! Určitě to byl on!

Když však odebereme nános mediální ostrakizace, horlivosti hygieniků covidový incident „vyšetřit“, shazování „viny“ olympijských papalášů jeden na druhého, a přihřívání si davové polívčičky politiků („Považuji to za skandální, hrubě se mi to nelíbí. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát,“ uvedl Babiš), pak co zůstává? Realita:

- Neočkovaný lékař neměl povinnost (naštěstí ještě neměl povinnost!) nechat se očkovat.

- Několik očkovaných kvalitní vakcínou, která je údajně měla ochránit a nám všem vrátit normální život, se (možná) za společného letu nakazilo neznámo od koho.

- Pár zdatných sportovců se bezpříznakově nakazilo virem, který může, ale také nemusí snížit jejich výkonnost. Ale ani to nebude nejspíš otestováno, protože je hysterický olympijský výbor, hnán davovou psychózou na sportoviště nejspíš nepustí, jako by byli malomocní.

- O nebezpečí smrti u dané kategorie nakažených není třeba hovořit, protože ta nehrozí, nejsou příslušníky ohrožených skupin.

Pokračujme dále na obecnější úroveň:

- Ostatně smrt v důsledku covid-19 hrozí stale méně i u všech ostatních obyvatel ČR (i jiných zemí, třeba v Británii). Delta nedelta. Nejsem epidemiolog, ale podělit dvě čísla umím. Je tedy možno z dat Ministerstva zdravotnictví dostat číslo, které ukazuje aktuální odhad smrtnosti na covid. V médiích, ze kterých jste bombardováni každou minutu tragickými covid-zprávami a naléháním na očkování, se ho nedozvíte. Jeho vývoj v čase je uveden v grafu níže. Jedná se o klouzavý průměr: počet úmrtí na covid vždy za posledních 10 dní děleno počtem nakažených v předposledních 10 dnech. Všimněte si prosím, že tento parametr od začátku května systematicky klesl z hodnoty 1.8% na současnou úroveň pod 0.35 %. Od začátku epidemie je tento parametr nejnižší a poklesl 5-10x oproti hodnotě průměrné (tj. 1.7 % v ČR za celou dobu trvání epidemie). [Nazývám graf „odhadem“ proto, že aktuální metodika se může v detailech lišit od použité, výsledek však bude v zásadě podobný].

Vývoj smrtnosti

Vývoj smrtnosti na covid-19 v ČR (vypočteno za použití zdrojů MZ ČR) (Pavel Strunz)

- Příznivcům co nejpřísnějších opatření si dovoluji připomenout, že účelem restriktivních opatření proti koronaviru nemá být snížení počtu nakažených na nulu, ale snížení na úroveň zabraňující přetížení zdravotního systému, a zároveň snesitelnou pro ekonomiku a svobodu občanů. U nás máme vyzkoušeno, že je to jistě přinejmenším několik tisíc pozitivně testovaných denně. Na takovou hodnotu je třeba nastavovat regulace (technik by řekl „PID parametry“ regulace).

- Pokud by se někdo obával návratu krizového stavu s přetíženým systémem, pak zřejmě předpokládá neúčinnost očkování. Měl by se pak spíše zamyslet nad tím, zdali nebylo chybou vyvíjení pouze vakcín (viz lednové prohlášení šéfky EK Ursuly von der Leyen: „Europe invested billions to help develop the world’s first COVID-19 vaccines and create a global demand“, tj. “Evropa investovala miliardy aby pomohla vyvinout první vakcínu na světě a vytvořit globální poptávku”) a zdali se úsilí nemělo zaměřit i na testování slibných léků (o čemž jsem psal již dříve, viz zdehle).

- Navíc přes nepřízeň mocných již dlouho existuje lék na covid-19 a vakcína není pro některé jedinou možností jak překonat problémy s koronavirem. Trump ten lék na sobě otestoval již začátkem října 2020. Avšak teprve po více než 9 měsících, začínají naše noviny více informovat o tom, že léky jako Regeneron stojí za to (zatímco o vakcínách a nutnosti se očkovat nám cpou informace horem dolem minutu co minutu už od loňského podzimu). Mezitím farmaceutické a distribuční firmy vydělaly horu prachů na svých vakcínách, paternalističtí politici vydali horu regulací na regulování občanů, a EU získala novou moc skrze společné zadlužení.

- Pokud bude proponent vakcinace argumentovat cenou léčby, pak prosím ať srovná náklady na celoplošnou vakcinaci (odhaduji nejméně 10 miliard Kč bez započítání nutnosti opakování, což je více než roční rozpočet Akademie věd, a dokonce více než rozpočet České televize) a náklady na léčbu rizikových nakažených (10 miliard Kč by stačilo na léčení 150 tisíc rizikových nakažených). A to nehovořím o dalších možných levnějších lécích, které nebyly otestovány, protože testování nebylo masivně podpořeno.

- Stojí za to také připomínat slova premiéra z ledna t.r.: „Očkování je dobrovolné. Nikdo nikoho nenutí.“ „Není tendence omezovat svobodu.“ Ale občané jsou do očkování fakticky nuceni stále se zvyšujícím množstvím omezení a nutných výdajů pro neočkované.

- Po roce a půl epidemie koronaviru, epidemie mediálního masírování a epidemie ztráty soudnosti již většina občanů zcela rezignovala třeba i na takové dříve nezpochybnitelné zlaté tele, jako bylo volného cestování v rámci Schengenu (mimo nouzový stav).

Závěrem dodávám, že jestli je čeho se z medicínského hlediska i nadále bát, pak to je epidemie chřipky kvůli rok a půl trvajícímu nošení roušek a jiným bariérám mezilidského setkávání, tudíž zvýšení vnímavosti obyvatelstva a ztrátě imunity vůči např. právě chřipce.

Z hlediska společnosti jako celku je však třeba se bát mnohem více nástupu jakéhosi druhu totality, jejímž podhoubím je strach, zejména ten uměle vytvořený.

Převzato z blogu Strunz.blog.idnes.cz se souhlasem autorazpět na článek