Neviditelný pes

SPOLEČNOST: Chvála zisku, chvála kapitalismu

diskuse (35)

Není to tak dlouho, co jsem byla v rámci jednoho pořadu v rozhlase dotázána, co mě baví na mé práci. Odpověděla jsem tím nejprostším a nejpravdivějším možným způsobem: Zisk.

Vzápětí se přihodily dvě věci současně. Jednak mi začalo přicházet mnoho emailů, v nichž lidé žádali o radu se svými penězi... aby dosáhli zisku. A současně s tím mi začalo přicházet mnoho emailů, v nichž lidé vyjadřovali velké opovržení... nad touhou dosáhnout zisku.

Těžko říci, ale něco mi našeptává, že v devadesátých letech by průměrná reakce davu byla jiná. Že jiný by byl vzájemný poměr oněch emailů. To už nikdy nezjistíme. Jestli ale něco přímo dokonale symbolizuje davové myšlení roku 2021, pak je to právě ono opovržení... ziskem.

Už jen to slovo samotné dneska zní jako nadávka. Má podobný negativní náboj jako třeba slovo „chamtivost“, „lakota“, „psychopatie“ nebo „chlípnost“. Technicky vzato, vlastně s žádným z těch výrazů nemám zásadní problém. Tak třeba slovo „chlípnost“: znamená něco jako „žádostivost“, „sexuální chtíč“, „smyslnost“. Je něco špatného na biologické potřebě sexu? Není. Bez ní by se lidstvo nerozmnožovalo, tedy by vymřelo. A přesto slovo „chlípnost“ v sobě má jakýsi negativní náboj, jakési opovržení touto biologickou potřebou.

Anebo slovo „psychopat“: jedná se v nejširším psychologickém pojetí o člověka, který kvůli specifickému fungování svého mozku nedokáže cítit strach a současně nedokáže cítit a rozeznat některé typy emocí. Důsledkem všelijakého namixování schopností a neschopností cítit některé emoce je u jisté části psychopatů jakási „asociálnost“, u jiné části psychopatů je to naopak bravurní schopnost vykonávat specifické – a pro nepsychopata mimořádně stresující – činností. Takže třeba Neil Armstrong, první muž na Měsíci, byl nejen hrdina, ale také ukázkový psychopat, který při přistání ani na sekundu nezaváhal. Je to špatně? Není. Bez téhle schopnosti (či neschopnosti) některých jedinců by lidstvo nešlo kupředu. A přesto má slovo „psychopat“ v sobě jakýsi negativní náboj, byť jen určité procento psychopatů jsou skutečně „zlí psychopaté“.

Lidé si však z nějakého důvodu všechna tato a mnohá další slova spojili s negativním nábojem, aniž by se přesně zamýšleli nad tím, co na nich vlastně má být špatného.

Zisk je základním hnacím motorem prosperity. Ve světě, ve kterém člověk soupeří s člověkem o zisk, soupeří také člověk s člověkem o to, kdo bude lepší. Kdo vytvoří víc žádaných hodnot, tyto žádané hodnoty prodá a tím získá zisk. Zisk je hnací silou kapitalismu.

My ovšem už po nějaký čas čelíme světu neziskovému. Někdo předstírá, že mu o zisk nejde, ve snaze zalíbit se a zisku dosáhnout. Jiný na zisk skutečně nevěří, protože věří v pečené holuby létající do huby. Kdo vzývá zisk, vzývá pot, slzy a dřinu. Kdo vzývá ztrátu, vzývá krádež zisku těm, kdo pro zisk potí krev, a jeho přerozdělení těm, kdo místo soutěžení o nejlepšího usilují o dokázání ostatním, že jsou ti nejvíc neschopní, potřební, a ubozí, kterým musí být věnováno ukradené a přerozdělené bohatství.

V ziskovém světě má každý vše za peníze a hodnoty vznikají prací toho, kdo chce dosáhnout zisku. V neziskovém světě má každý vše zadarmo a hodnoty vznikají podepsáním dekretu o krádeži zisku tomu, kdo zisk vytvořil. Ovšem jen tak dlouho, dokud je z čeho brát. Jen dokud zbývá poslední zastánce zisku, který ještě má motiv něco tvořit, a kterému je co krást.

V dnešním neziskovém světě jsou moderní a žádaná různá slovíčka. Jako třeba „udržitelnost“, „společenská odpovědnost“, „občanská povinnost“, „solidarita“. Nerozumím jim. Nerozumím, co je udržitelného na ekonomicky zcela neudržitelné a fyzikálně nemožné snaze nahradit stabilní zdroje energie nestabilními, drahými, obnovitelnými zdroji. Nevím, co je solidárního na tom okrást na daních lidi, kteří dokáží zaměstnávat druhé, tvoří pracovní místa i hodnoty, a věnovat na dotacích jejich kradené zisky těm, kteří umí řídit stát jako firmu až skoro k bankrotu.

V tomhle světě nejedu.

A přesto si nepřipadám jako outsider. V mém paralelním světě, který vzývá práci, pot a zisk, se mi žije docela dobře. S dostatečnou kreativitou, optimismem a plánováním se dají přežít dokonce i roky, v nichž se značná část davu rozhodla opovrhovat ziskem, který tuhle část davu živí.

Přeji vám ten nejvyšší Zisk v roce 2022.

Převzato z Sichtarova.blog.idnes.cz se souhlasem autorky

Autorka je ředitelka společnosti Next Finance s.r.o.

zpět na článek