Neviditelný pes

SOUDY: Chudák přísedící

27.3.2023

Co si dnes koupíme za sto padesát korun? Vlastně už ani to kilo aktuálně mediálně propírané papriky. A teď si vezměte, že českým přísedícím u soudu náleží za den (nikoliv hodinu) jednání paušální náhrada/odměna za výkon jejich funkce ve výši právě 150 Kč. Naprosto nedůstojné.

Pakliže si uvědomíme, že často rozhodují o lidských osudech na mnoho let dopředu nebo desetimilionových hodnotách, tak nutno konstatovat, že zde opravdu není něco v pořádku. Navíc v českém senátním systému, mohou dva přísedící laikové přehlasovat jednoho profesionálního soudce. Dva proti jednomu, jejich hlasy mají ze zákona stejnou váhu, a tudíž dvojice může přehlasovat zbylého třetího člena senátu– lhostejno, zda je jejím pán se 140 tisícovým platem nebo přísedící s pár haléři odměny.

Ergo (soudní) kladívko, nemožno se pak divit, že leckteré české a moravské soudy nemají dostatek přísedících. Připomeňme, že zmínění amatérští soudci z lidu jsou přitom v senátech ex lege potřeba. Ze zákona pomáhají rozhodovat většinu trestních a pracovně-právních věcí. Důležitá věc – bez citovaných přísedících naše soudy nesmí fungovat a některá soudní procesy se kvůli tomu opravdu zbytečně natahují a protahují.

V Česku aktuálně působí cca pět a půl tisíce přísedících. Více než šedesát procent z nich již dosáhlo věku 65 let. Našim soudům nyní chybí skoro třetina přísedících a situace se rok od roku zhoršuje.

Nalejme si čistého vína, vzácností není, že přísedící část soudního jednání proklimbá. Což je zákonitě dáno i zmíněným vyšším věkem a abnormálně nízkou finanční motivací. Spáče není kým reálně nahradit. Nutno taktéž upozornit na systémový zlozvyk, že nedostatek přísedících hojí některé soudy vlastními zaměstnanci. Je pak otázka, zda přísedící-zaměstnanci soudů řádně plní funkci nezávislé pojistky spravedlnosti.

Nadšenec nebo student práv namítne: čeští přísedící to přece nedělají pro peníze, je to vysoce čestná funkce. Ano, nicméně zkuste u pracovního pohovoru novému zaměstnavateli sdělit, že vás bude muset několikrát do roka mj. uvolňovat nejen k lékaři a na pohřby, ale i k soudu. Jednomu známému kdysi potenciální zaměstnavatel jen suše sdělil – milý pane, to se musíte rozhodnout, zda budete „pracovat“ u nás, nebo na soudě. Někteří vykutálenější zaměstnavatelé dokonce svým zaměstnancům doporučovali, aby na činnost u soudu čerpali svou dovolenou na zotavenou.

Český zákonodárce si oblíbil stav legislativní nouze, možná by mohl v rámci ní i novelizovat příslušné předpisy upravující směšně nízké odměny pro soudní přísedící. Vhodné se mi jeví alespoň na sedm set korun, místo směšných sto padesáti. Justice je pro demokracii naprosto klíčová a zde neradno šetřit, vládo. Pokud si chceme říkat právní stát, tak tuto věc nutno brzy napravit.

vyšlo v Právu

autor je moravský právník a publicistazpět na článek