Neviditelný pes

SMEČKA: Stříbrohřbetí paviáni na trůnech .

12.5.2022

Lidská Zoo – o městském živočišném druhu.

Každý slušný vzdělanec minulého století znal knihu D. Morrise „Nahá opice“. V ní, po všech možných sociolozích, psycholozích a ekonomech, kteří brali člověka jako cosi mimořádného, tak jako to ostatně činí už Bible a mnohá jiná náboženství, Desmond John Morris se na člověka podíval jako zoolog. S tehdy mimořádně skandálním názorem, že člověk je prostě jen další zoologický druh, a to „nahá opice“ v originále „The Naked Ape“ – která prvně vyšla v roce 1967.

Nedávno, v roce 2018 pak u nás vyšla další kniha D. Morrise: „Lidská Zoo – o městském živočišném druhu.“ Autor z pohledu zoologa uvažuje o lidských skupinách jako o kmenech, které se vývojem civilizace, výrobních prostředků a po vzniku města změnily na „superkmen“. V kmeni se lidé osobně znají, v superkmeni se však jejich sociální kontakty změnily. Co se však nezměnilo, je fakt, že se stále jedná z hlediska zoologie o superkmen „nahých opic“. S nesmírně složitými vnitřními vztahy, ale stále se stejným mozkem a základními instinkty jak mezolitický lovec.

Autor z rozumných důvodů porovnává lidské chování s chováním paviánů, ne proto, že by to byli naši nejbližší primátí příbuzní, ale proto, že jako my, opustili koruny stromů a žijí na otevřených planinách. Což zásadně změnilo jejich chování. A při stejné situaci, tedy opuštění stromů a jejich kmenů , to změnilo i druh Homo sapiens. Z kmenů se postupem rozvoje civilizace staly „superkmeny“, kde nikdo nezná všechny, ale každý si vytváří svoji vlastní „vesnici“ či podle Morrise „kmen“. Tedy počet kontaktů, který jsme schopni udržovat při životě a vzájemné komunikaci. Jde o omezený počet a jistě že jsou tyto osoby nějak vzájemně vázány a žijí podobně a myslí podobně. Jinak by spolužití nefungovalo.

Je tedy k udivení tvrzení, že je cosi podivného na tom, že lidé i v době moderních medií vytvářejí spřízněné skupiny. Pokrokářské blouznění o škodlivosti „mediálních bublin“ ukazuje pouze na nevzdělanost či pseudovzdělanost dnešních takzvaných „liberálních levičáků“.

Z první části knihy „Kmeny a superkmeny“ přechází autor do velice zajímavé části, která se týká dnešní doby, do kapitoly „Status a superstatus“. Říká: Chcete-li vládnout své skupině a chcete-li být při udržování své mocenské pozice úspěšní, musíte dodržovat „Deset zlatých pravidel“. První zásada je, že : Musíte dávat okázale najevo vzhled, postoje a gesta, vyjadřující dominanci“.

V tom vynikali někteří naší politické hvězdy, jako Václav Klaus a pokrokáři a mnoha dalšími proklínaný M. Zeman. To, že dnes vede stát P. Fiala, tedy člověk bez jakéhokoliv charisma a že i na funkci presidenta se hlásí buď politické a mediální nuly anebo lidé s morálním škraloupem ukazuje, že jsme zabředli kamsi do bažiny. Vůdce kmene buď je anebo není. A kmen, který nemá vůdce se prostě rozpadne. Tak či onak.

Vládce kmene musí stát rovně, vyjadřovat sebedůvěru, musí se doslova povýšit, aby jeho postoj vyjadřoval jeho status. Stojí na tribuně, jede na koni, případně v autě kolem na zemi stojících. Vůdce paviánů je většinou fyzicky největší, což musí lidský vůdce nahradit dlouhým pláštěm, vysokým kloboukem, mužně vypadající vojenskou uniformou atd. Musí mít kolem sebe skupinu lokajů, tajemníků, podržtašků, když nějak jde tak se rozbalují koberce a vyvěšují vlajky. To vše nahrazuje obrovské a silné svaly paviáního samce, jeho hřívu a do dálky svítící rudý zadek. Tak mne napadlo, že možná odtamtud pochází obliba rudých vlajek na revolučních anebo násilnických hnutích. Rudá vlajka komunistů všeho druhu , ale také nacistů a třeba i Garibaldiho, vůdce italských „rudých košil“.

Jak píše Morris, vynalézavost lidského mozku umožňuje všechny možnosti vylepšení „superstatusu“ vůdčího náčelníka nemá hranic. Píše.“ Tím, že sedí na trůnu, může zároveň zaujímat uvolněný postoj pasivního dominujícího vládce a ve stejném okamžiku i aktivní zvýšenou pozici. Svou moc tak demonstruje dvojnásobně. Když se podíváte na Miloše Zemana, ten status Hradu dotáhl téměř k dokonalosti, což mnohé dodnes tak rozčiluje, že navrhují, aby příští president sídlil někde jinde, hlavně ne na Hradě.

Část č. 9 z oněch „Zásad“ praví: “ Čas od času musíte ukonejšit podřízené na nejnižších stupních společenského řebříčku“. : Lidští vůdci, kteří se při styku se svými nejbližšími podřízenými chovají přísně a nepřístupně, ve styku s těmi nejpodřízenějšími pak zaujímají postoj přátelské poddajnosti.

Ihned mi vyskočila v hlavě scéna, kdy Miloš Zeman ukazoval na „podřízeného“ Sobotku holí a peskoval jej před celým národem. A stejný Zeman pak jezdí po městečkách a vesnicích, posadí se za stůl na podiu, doslova se rozvalí, živě diskutuje s „plebsem“ , zdůrazňuje že pije pivo a cpe se tlačenkou, a mezi přátelským klábosením vyjede po „pražských intelektuálech“, po blbých novinářích a ztrapní případnou malou skupinku „protestujících“. Přesně jako správný alfa samec paviánů či goril. Na kmen to působí.

Všimněte si, že podobné rozvalení a používání sprostých slov bylo také oblíbenou parketou knížete Schwarzenberga, ale jeho záliba v mladých děvčatech a městských intoších tolik, jako Zemanova hra primátího alfa samce, nezabrala. Možná v Rakousku by Schwarzenberg býval první „lidové“ volby vyhrál. Tady ne. A Macrona jeho „šlechtickost“ ve zdánlivě jiném superkmenu téměř politicky zahubila. Teprve, když sestoupil mezi „lid“, vyhrál.

O tom, kdo nakonec vyhraje a udrží se u vesla, nerozhoduje často „Pravda či nepravda“ Smutná pravda je, že vůdce, který dělá špatné věci správným způsobem, získá do jisté míry větší podporu a bude úspěšnější než ten, který bude dělat správné věci špatným způsobem.

No, tyhle knihy by měly bylo myslím docela inspirativním čtením pro vůdce naší nové vlády v čele s P. Fialou. Dodnes, ať udělají cokoliv, ať mu Alfa samci jiných tlup nadšeně hází banány, jeho vlastní kmen ho moc nebere.

Až začne mela, -tedy další volby anebo krize, takové ty připojené party kočkodanů a gueréz se ukáží jako neschopní blábolilové, superkmen – tedy národ – Alfa samce vyžene. Protože kravata, sako, brejličky a výraz „Friga na mašině „z doby němých filmů, nikoho nenadchne. Asi to nejlépe nedopadne.

Zvláště když se neurodily „banány“, celou dobu prší a fouká z východu studený vítr.

Václav Vlk stzpět na článek