Neviditelný pes

SEX: Nesejmeš!

10.11.2022

Nové přikázání - nesejmeš potají kondomu z údu svého. Ona je samozřejmě prasárna tohle udělat, ale tak, jak to v jedné části Austrálie odůvodnili, z toho jde hlava kolem. Dočkáme se snad podobného zákona i my?

Prý je to až neuvěřitelně časté: amant před zásunem potají sejme ochranu a partnerka/partner si ničeho nevšimne, dokud není po všem. Daný čin svědčí o morálce a IQ zasunuvšího a člověk se jen diví, že partnerka/partner neodhadl/a duševní kvality dotyčného primitiva dříve, než podal/a autorizovaný písemný souhlas s chráněnou souloží (tedy takhle to jednou nejspíš bude).

Následkem tohoto zločinu může být nakažení pohlavní chorobou nebo oplození - hanba, fuj! Ale, lidičkové zlatí, tohle přece už teď lze trestat například jako úmyslné těžké ublížení na zdraví, ne? A pouhé vykonání uvedené čuňárny bez oněch nejvážnějších následků přece lze i dnes definovat jako znásilnění, tedy formu styku, se kterou ten druhý nebyl srozuměn a odmítl by ji, kdyby si mohl vybrat. Jen by za to sotva někdo schytal trest doživotí, jak Australané navrhují. A tak se vytahují ještě další argumenty.

Například postižená/ý prý může mít doživotní psychické trauma: šok a pocit zrady, ale i depresi a v některých případech posttraumatickou stresovou poruchu. To je ale průvodní jev většiny „klasických“ znásilnění - a trest doživotí nikdo nežádá. Šok a pocit zrady, ale i deprese a v některých případech posttraumatická stresová porucha - nejsou to průvodní jevy i takových záležitostí jako nevěra, rozvod, a pro dnešní děti možná i vybafnutí Čerta s Mikulášem? Budeme to kriminalizovat?

Šok a pocit zrady, ale i deprese a v některých případech posttraumatická stresová porucha - nenastane neco takového i u muže, když mu partnerka oznámí: „Víš, já jsem si tehdy asi zapomněla vzít antikoncepci“? Lze tento promyšlený úskok rovněž trestat doživotím, případně označit za znásilnění?

Uf, ještě že už jsem ve svém věku veškerý svůj prach dávno vystřílel. Nechtěl bych narozdíl od nebožtíka Káji „být stále mlád“. Kdo ví, čeho bych se ještě dočkal, protože vymýšlet paragrafy by se daly třeba i na kvalitu, četnost a kdo ví co dál. A v případě stížnosti za katr, protože „šok, pocit zrady, stresová porucha“! A zavést kvóty - nějak znevýhodněné menšiny budou muset být uspokojeny povinně a v požadované míře! Když ony ty právnické fakulty chrlí tolik, ach, tolik nových absolventů, kteří se chtějí něčím živit!

Převzato ze serveru Paleta názorů a ptákovin se souhlasem autorazpět na článek