Neviditelný pes

PRÁVO: Vyřeší otisk prstu problém Airbnb?

10.3.2020

Zavedení speciálních zámků na otisk prstu hodlá nařídit radnice Prahy 1 u těch domů, kde jsou pronajímány byty pro Airbnb (krátkodobé pronájmy obvykle cizincům). Tato služba se tím má ztížit (spíše je záměr zcela omezit). Zdá se ovšem, že radní Prahy 1 se s právníky příliš neradili. Pravděpodobně jim totiž za jejich záměry udělá nedůstojnou tečku soud.

Otisk prstu je biometrický údaj a biometrické údaje jsou zákonem o ochraně osobních údajů označeny za citlivé údaje, které je možné zpracovávat pouze s výslovným (!) souhlasem subjektu (1). Souhlas (viz EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů, článek 4, odst 11) je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí (!!) být nucen, jak lze nalézt na stránkách českého Úřadu pro ochranu osobních údajů. Naivní představa, že vlastníci bytů budou přehlasováni výbory SVJ či družstevníky a budou muset povinně dávat své otisky na speciální zámky, je předem odsouzena k neúspěchu.

Zneužití se totiž přímo nabízí

Zneužití technologií na snímání otisků prstů je velmi nebezpečné. „Technologie, jako je skenování sítniceči otisky prstů, jsou daleko závažnějším zásahem do soukromí, protože pokud dokážete tento jedinečný prvek lidského těla zkopírovat, tak už může být snadné se vydávat za někoho jiného,“ uvádí např.kancelář Havel & Partners. A protože si mnozí zaměstnavatelé vynucují u svých zaměstnanců tento způsob registrace příchodu na pracoviště, proto se proti takovému používání biometrických údajů ohradil i Úřad pro ochranu osobních údajů.(2) Otisk prstu a kontury obličeje totiž nelze změnit jako třeba heslo. Jakmile jsou jednou ukradeny, nejde to vrátit. (3)

Snadné využití k podvodu

Je možné zfalšovat získané otisky prstů? Princip podvodu je v zásadě shodný s podvody u platebních klaret, ale při užití otisku prstu by nebezpečnost byla mnohonásobně vyšší. Nejde totiž o data, ale o jedinečné biometrické identifikátory člověka. Stačí získat otisk např. ze sklenice. Tento otisk zvýrazníte pomocí prášku, stejně jako to dělají policisté při vyšetřování. Poté otisk vyfotíte, v počítači upravíte do kontrastní podoby a tu vytisknete na průhlednou fólii. Tuto fólii pak přiložíte na fotocitlivou desku, kterou následně osvítíte. Po vyvolání získáte plastický otisk prstu, na který nalijete želatinu, necháte ztuhnout a máte přesnou kopii původního otisku. Podle různých studií takováto kopie oklame více než 80 % běžně komerčně používaných systémů pro identifikaci pomocí otisků prstů. Náprava je potom téměř nemožná. Kódy na kartě snadno změníme, ukradený otisk našeho prstu může ale kolovat zcela bez kontroly kdekoliv. V dnešní, moderními technologiemi nabité společnosti je pak ochrana proti takovému zneužití téměř nulová. (4)

Názor úřadu a Evropského soudu

Úřad pro ochranu osobních údajů konstatuje, že požadavek na poskytnutí otisku prstu představuje zásah do osobní integrity fyzické osoby, o jehož oprávněnosti by v případě sporu musel rozhodovat soud. (5) Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) v případu „S. and Marper v. the United Kingdom“ rozhodl, že nelze připustit bezdůvodné provádění identifikačních úkonů, kterými je významně zasahováno do osobnostních práv, v této kauze dokonce u obviněných a podezřelých.(6).

Vlastníci bytů Airbnb se také mohou bránit

Radnice Prahy 1 se vydala špatnou cestou, otázkou je, proč problém s hlučnými turisty a nájemníky v bytech Airbnb není řešen pomocí městské policie příp. Policie ČR. Na to přeci tyto složky máme. Nahrazovat jejich špatnou práci na Praze 1 biometrickými zámky rozhodně není správné, natož moudré rozhodnutí. A navíc se majitelé bytů proti rozhodnutí radnice mohou pomocí svých advokátů bránit. A to nejen u soudů, které budou řešit neoprávněný požadavek na snímání jejich otisků. Je tu možnost i obrany jiné, protože postup radních vykazuje znaky trestného činu vydírání (§175 Tr.zák.), když někdo z pozice vrchnostenského postavení pod pohrůžkou těžké újmy jiného nutí, aby něco konal. A pohrůžka jiné těžké újmy je i tam, kde dojde k závažnosti narušení osobních, rodinných, pracovních či podnikatelských poměrů napadeného, jak uvádí usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 8 Tdo 612/2011, ze dne 15.6.2011.

Zdroje:
(1) https://www.otazkanapravnika.eu/pravni-poradna-zdarma/otisk-prstu
(2)https://www.uoou.cz/jak-nakupovat-za-par-prstu-a-pritom-nekrast/ds-2497
(3) https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/hash-otisky-prstu-rozpoznani-obliceje-unik-dat-databaze-guardian-kauza-vedci_1908160800_mpr
(4) https://www.uoou.cz/jak-nakupovat-za-par-prstu-a-pritom-nekrast/ds-2497
(5) https://www.uoou.cz/files/stanovisko_2009_3.pdf
(6) https://www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-obvineneho-podrobit-se-identifikacnim-ukonum-podle-65-zakona-o-policii-cr-98380.htmlzpět na článek