Neviditelný pes

PRÁVO: Je za zmizením profesora firma Diag Human?

diskuse (26)

Policie pohřešuje profesora Květoslava Růžičku, děkana plzeňské právnické fakulty. Nevěřím, že to má souvislost s jeho akademickou funkcí. Obávám se, že jde o kauzu Diag Human. Kéž by bylo nalezeno nějaké jiné, zázračné vysvětlení.V kauze se totiž pan profesor zapletl příliš nešťastně na to, aby se z ní mohl bezpečně vyvléci.

Především byl nikoliv pouhým členem, ale přímo předsedou rozhodčího senátu v podivné arbitráži. Tento senát v roce 2008 vynesl skandální verdikt o tom, že stát má zaplatit přes osm miliard korun (dnes byčástka i s úroky vyšplhala na miliard deset). Proč skandální? Podle mě hned ze tří důvodů: 1.Neodůvodněná změna stanoviska rozhodců, kteří ještě v roce 2006 konstatovali, že na odsouzení státu nemají dost důkazů. Ve svém překvapivém nálezu roku 2008 však náhle otočili, přitom žádné nové důkazy nepopisují, a rozhodli ve prospěch Diag Human. 2. V řízení nebyl připuštěn klíčový důkaz – výpověď tzv. dánských svědků, kteří jasně a nezpochybnitelnědosvědčili, že spolupráce mezi Diag Human a společností Novonordisk, která zpracovávala krev dodanou Diagem, neskončila kvůli dopisu ministra Bojara, ale z jiných důvodů (mimo jiné proto, že firma Diag dlužila Novonordisku peníze). 3. Rozhodci se cítili uraženi, protože nedostali odměny, které si na závěr řízení navrhli zvýšit, ve zdůvodnění svého verdiktu si stěžují, že se museli odměn "doprošovat". Lze je tedy bezpochyby považovat za podjaté.

Rozhodčí senát pod vedením prof. Růžičky se navíc těšil nebývalé přízni Diag Human. Firma, která si dnes stěžuje na každou maličkost u senátu přezkumného, vždycky Květoslava Růžičku a jeho kolegy hájila. Právník Diag Human Jan Kalvodapak byl u profesora Růžičky častým a pravidelným hostem. Prý nahlížel do spisu, ale žádní svědkové u toho nikdy nebyli.

Rozhodnutí arbitrů v roce 2008 bylo tak překvapivé, že po něm zůstala pachuť otázky: nechali se nějak ovlivnit, nebo dokonce uplatit? V témže roce také jejich angažmá v kauze skončilo a neměli se k ní nijak vyjadřovat, pokud nechtěli vydat všanc svou nezávislost. Profesor Růžička však jednal naprosto nepochopitelně. Letos na žádost Diag Human vyhotovil odborné stanovisko, v kterém se přiklání na stranu firmy ve věci odvolání státu proti verdiktu rozhodců. Stát totiž v souladu s rozhodčí smlouvou podal návrh na tzv. přezkumné řízení, které se také úspěšně rozběhlo.Firma Diag Human si to však později rozmyslela, prohlásila, že se stát odvolal nesprávným způsobem, a přesunula spor k soudům v cizině. Jako první oslovila soud ve Vídni, jedním z hlavních argumentů bylo "odborné" stanovisko prof. Růžičky. Pan profesor ovšem, podle deníku Právo, autorství popřel. Zástupci státu tedy vyslovili domněnku, že byl dokument zfalšován. Diag Human ale trvá na svém.Podle všeho ale profesor Růžička skutečně autorem dobrozdání pro Diag je (podpisy na konečném nálezu rozhodců a na zmíněném dokumentu jsou totožné). Šetřila ho kvůli tomu policie. Ministerstvo zdravotnictví také nedávno prohlásilo, že jakmile úspěšně skončí soudnířízení v Rakousku, otevře přímo tam i trestněprávní linii celého sporu. A najednou ve stejný den, kdy je oznámeno, že firma Diag Human u našich jižních sousedů prohrála u odvolacího soudu, profesor Růžička odchází z domova a od té doby je nezvěstný.

Jaké si můžeme stanovit hypotézy?

I. Prof. Růžička byl pod tlakem médií, nikdy uspokojivě nevysvětlil, zda a proč šel na ruku Diag Human - ač měl působit jako nezávislý rozhodce. Sám se tedy někde "schoval", aby měl jednoduše od všech a všeho pokoj. Má se schováváním zkušenosti, jako rozhodce organizovalukrytí spisu kauzy Diag Human v zahraničí, aby zabránil údajné snaze státu řízení narušovat.

II. Profesora odklidil Diag Human nebo jeho právníci, kterým se nehodí, aby z něj média či policie dostali jakoukoliv informaci (mám na mysli a doufám v nenásilné odklizení). Možná, že měli avízo, že se rozhodl mluvit, byl poslední měsíce pod tlakem, údajně velice nervózní, třeba toho už měl dost a chtěl policii povědět něco důležitého.

III. Je to hra Diag Human, profesorovi bylo doporučeno, aby se "ztratil" a firma bude hrátdivadlo o zlém státu,před jehož pronásledováním se musel chudák nezávislý rozhodce schovat. Rakouský právník Diag Human, jistý pan Salpius, už s jednou podobnoumystifikací letos začal. Na rakouském zpravodajském serveru prohlásil, že mu přišla obálka s nábojnicí s výhružkou zabití a hned ji interpretoval jako akci české tajné služby z důvodu jeho zastupování firmy Diag Human. Je to samozřejmě úplná hloupost, která postrádá jakoukoliv logiku, přesto ji poměrně známý rakouský právník byl ochoten hrát.

IV. K. Růžička zmizel, protože se opravdu rozhodl mluvit a uklidila ho policie v režimu jakési ochrany korunního svědka.

Samozřejmě, že se mohlo stát cokoliv. Za zmizením mohou býtnapříklad zdravotní potíže nebo shoda neuvěřitelných okolností, které vyústí v překvapivé vysvětlení. Na světě to ale chodí tak, že nejpravděpodobnější vysvětlení jsou současně i ta pravá. Přál bych panu profesorovi i nám všem, aby to nakonec byla ona čtvrtá možnost, aby byl pod ochranou policie. Všechny ostatní možnosti, ať už si je vybral on sám dobrovolně nebo mu je někdo vnutil násilím, nemohou skončit dobře.

Majitel a autor stránek o kauze Diag Human www.anikorunu.cz

zpět na článek