Neviditelný pes

PRÁVO: Dostala hazardní mafie definitivně smrtící ránu?

13.4.2013

Hazardní mafie pod taktovkou odboru Státního dozoru nad loteriemi a sázkovými hrami Ministerstva financí České republiky to vymyslela skvěle. Když vznikly v polovině první dekády nového tisíciletí videoterminály, vyvedla je mimo zákon a tím umožnila jejich zcela nekontrolovatelný rozvoj netušených rozměrů. Udělala to jednoduše. Prohlásila, že videoterminály jsou něco zcela jiného než hrací přístroje, neboť mají svůj "mozek" v centrále, nikoli v samotném přístroji. Asi tak, jakoby někdo prohlásil, že připojením na internet přestává být počítač počítačem. A generální ředitel Sazky Aleš Hušák byl tak ochoten, že opatřil ministerstvu posudek vypracovaný přímo na míru. Vypracoval ho ředitel instituce ctihodného názvu Ústav státu a práva, kterým byl ovšem později usvědčený podvodník z plzeňských práv děkan Jaroslav Zachariáš.

Chrastavské vítězství u Ústavního soudu

Chrastava neučinila žádný převratný objev. Jenom ve vyhlášce konstatovala to, co viděl každý, a sice že videoterminály jsou vlastně jen mimořádně nebezpečnou podmnožinou výherních přístrojů. A nechtěla nic moc. Chtěla jen získat právo jejich regulace na svém území. A Ústavní soud 14.6.2011 rozhodl, že videoterminály jsou výherními přístroji v širším slova smyslu a že jejich umístění nesmí být v rozporu s vyhláškami obcí.

Poslanci a senátoři posloužili jako bílí koně

Poslanci a senátoři mohli po chrastavském vítězství udělat v boji proti hazardu moc. A to tím, že by neudělali nic. Ano, to nic by znamenalo, že by dle nálezu Ústavního soudu muselo ministerstvo financí aplikovat chrastavský nález a bez výjimky rušit povolení vydané v rozporu s vyhláškami obcí.

Namísto toho, pod velkým oslavným pokřikem o boji proti hazardu, učinila většina zákonodárců pravý opak. Schválili novelu, která na tři roky zneplatňovala vyhlášky obcí a tím zajišťovala hazardu zcela nerušený provoz až do 31.12.2014. Zdůvodňovali to tím, že zkrátili povolení z 10 let na roky tři a že zabránili arbitrážím. Lež na lež. V případě rozporu s vyhláškami obcí neplatilo žádných deset let, ale nula a nehrozila žádná arbitráž. To jasně vyplývalo z nálezu Ústavního soudu. Jediné alespoň trochu přijatelné vysvětlení, kterému se snažím věřit, je, že zákonodárci nechápali, co vlastně schvalují a posloužili jako bílí koně. To druhé vysvětlení je ještě mnohem a mnohem horší. A sice že chápali a byli sami součástí hazardní mafie.

A bylo to připravené opravdu skvěle. Ministerstvo financí již mělo v tichosti připravený návrh nového zákona, který měl platit již od 1.1.2013 a připravoval obce o možnosti vyhlášky vůbec vydávat. Naopak dle připraveného návrhu měl být v případě odvolání proti zápornému závaznému stanovisku obce platit právní nárok provozovatelů videoterminálů na jejich povolení. Tento návrh se však naštěstí podařilo včas odhalit a právo obcí na vyhlášky do dosud neschvalovaného návrhu nového zákona dostat.

Vítězství Františkových Lázní u Ústavního soudu

Nález Ústavního soudu ze dne 7.9.2011 .v případě Františkových Lázní to řekl zcela explicitně. Žádná podústavní norma (tzn. žádný zákon) nemůže vzít obcím právo na regulaci hazardu pomocí vyhlášek. Že to znamená, že je tříletá blokace vyhlášek protiústavní, již chápali všichni, opravdu všichni v čele se samotným panem ombudsmanem, všichni - až na jednu jedinou výjimku. A tou bylo ministerstvo financí v čele s jeho ministrem. A tak ministerstvo financí odmítalo (s výjimkou Chrastavy a Františkových Lázní) nadále až do 31.12.2014 respektovat vyhlášky obcí. Pana ombudsmana to natolik rozčílilo, že jednal přímo na vládě a ta přijala 14.03.2012 toto nařízení: "Nařízení vlády ministerstvu financí ukládá, aby v souladu s loterijním zákonem zahájilo s provozovateli hazardních her řízení o odnětí již uděleného povolení k provozu hracích automatů." A premiér to po zasedání vlády komentoval slovy: "Změna v povolovacím procesu se týká dlouhodobé nezákonné rozhodovací praxe spočívající v nerespektování loterijního zákona a rovněž obecně závazných vyhlášek obcí přijatých za účelem regulace hazardu." Jenže na dalším zasedání vláda v tichosti své usnesení zrušila.

Vítězství Klatov u Ústavního soudu

Když po chrastavském nálezu viděl Ústavní soud, co schválili zákonodárci za novelu, rozčílilo ho to natolik, že explicitně oznámil v odůvodnění nálezu Františkových Lázní, že obce ochrání při podání komunálních stížností, pokud ministerstvo financí nebude jeho nález respektovat. Ministerstvo Ústavní soud nerespektovalo, a tak došlo na komunální stížnost. Podalo ji mj. město Klatovy a Ústavní soud 11.4.2013 rozhodl, že je tříletá blokace vyhlášek obcí protiústavní, a tuto část novely zákona zrušil.

Mohlo by nám to být v Chrastavě jedno. Od našeho vítězství u Ústavního soudu platí v našem městě regulace tak, jak to máme ve vyhlášce. Stav je regulován na cca 20 % původního stavu. Herna s videoterminály je na místě jediném a po jednom hracím přístroji je v dalších třech restauracích.

Ale jedno to není. A nejde jen o to, že snad nyní dosáhnou i všechny ostatní obce respektování svých vyhlášek tak, jak je to v případě Chrastavy a Františkových Lázní. Jde především o to, že celá kauza videoterminálů ukázala v alarmujícím stavu odbor Státního dozoru nad loteriemi a sázkovými hrami Ministerstva financí České republiky, který namísto hájení zákona léta nečinil nic jiného, než že po zákonu šlapal a byl v čele hazardní mafie. Tragédie je opravdu slabé slovo. A výše popsaný postoj našich zákonodárců, samotného ministra a celé vlády tuto tragédii jen podtrhává a zvýrazňuje.

V Chrastavě dne 11.04.2013

Autor je starosta města Chrastavazpět na článek