Neviditelný pes

PRÁVO: ČT musí respektovat zákon

9.10.2010

Vedení České televize vypsalo v srpnu výběrové řízení na výběr koncesionářských poplatků, které by měla do budoucna provádět soukromá firma. Za šest a půl roku správy, vybírání a kontroly poplatků by jí ČT zaplatila 1,06 miliard korun.Vedení televize tvrdí, že vydělá, pokud veškeré služby spojené s koncesionářskými poplatky svěří cizí společnosti. Prý se tím zvýší příjem televize o 300 milionů korun ročně.

Pozoruhodná už je sama argumentace, kterou vedení televize ke své obhajobě používá. Vše je jasné. Jediné, oč ještě jde ve světě, v němž žijeme, jsou přece peníze. Nikoho už zřejmě ani nenapadne, že veřejnoprávnost České televize je spojena s ochranou určitých hodnot, o které by mělo jít především.

Otázka zní, proč parlament rozhodl, že televize bude financována z poplatků, které jako formu určité daně nemůže vybírat stát jako instituce, ale má to činit televize sama. Kdyby totiž peníze vybíralo ministerstvo financí a peníze by šly do televize ze státního rozpočtu, neslo by to riziko politického ovlivňování. Právě proto je zákonem určeno, že má poplatky vybírat televize sama. Vše tedy slouží myšlence ochrany veřejného prostoru, ve kterém má probíhat debata maximálně nezávislá a neovlivňovaná parciálními zájmy.

V České televizi se zřejmě na onen původní účel veřejnoprávnosti a smysl zákonné úpravy úplně zapomnělo. Televize se sama rozhodla přistoupit k privatizaci veřejného prostoru a svěřit výběr a správu poplatků jedné podnikatelské privátní skupině.

Je to podobné, jako kdyby se ministerstvo financí rozhodlo ignorovat zákon o správě daní a poplatků a řeklo si, že provede outsourcing výběru daní a najde firmu, která možná dokáže vybrat o pár miliard více. Jenomže tím by ono ministerstvo popřelo celý způsob fungování státu, stejně jako Česká televize tím naprosto ignoruje svůj veřejnoprávní charakter.

Vytvořit závislost České televize na jedné podnikatelské skupině je v zásadním rozporu se smyslem a účelem zákona o České televizi. Tendr, který vyhlásila Česká televize, je protizákonný.

V České republice platí, že soukromá osoba může činit vše, co jí zákon nezakazuje, ale pro veřejnou instituci platí: co není ze zákona dovoleno, je zakázáno. Česká televize není akciová společnost, která se řídí obchodním zákoníkem.

Českou televizi platíme ze svých poplatků proto, aby tu byl relativně neovlivněný prostor pro veřejnou debatu. Proto musí vedení České televize respektovat zákon, podle kterého vznikla.

Vyzývám vedení České televize, aby tendr na výběr a správu koncesionářských poplatků bezodkladně zrušila.

Autor je místopředseda Sněmovny za ČSSDzpět na článek