Neviditelný pes

PETICE: Rozbor signatářů antisemitské výzvy z 6. února

21.2.2024

Zkusme si za jména doplnit instituce, kde signatáři působí. Zjistíme skutečné zázemí levicového antisemitismu.

Údajná petice osobností proti Izraeli z 6. 2. 2024, pochází ve skutečnosti z několika málo institucí humanitních věd (38) a neziskovek (14), které nám tímto daly do rukou skvělý materiál k poznání institucionálního zázemí českého levicového antisemitismu. A doufám, že stát tím dostává do rukou materiál, s jehož pomocí by měl proti tomuto hnízdu zakročit.

Podívejme se nyní na čísla podrobněji. Signatářů máme 11 + 85, tedy 96. Z institucí humanitních věd jich je 38. Nejvíce signatářů pochází z FFUK (12), na druhém místě je pak Akademie věd (9). Zlá zpráva je, že mezi signatáři jsou dva vyučující právnických fakult (Marek Pivoda z Brna a Jakub Handrlica z pražské PFUK), kteří by přeci neměli takové překroucené pseudoprávní argumenty podporovat. Kdo sleduje vývoj naší akademické antisemitské scény dlouhodobě, bude sklíčen z faktu, že mezi signatáři je pracovník Ústavu mezinárodních vztahů. Znamená to, že bloudění této instituce v temných vodách levicového extremismu neskončilo s Drulákovou érou. Zlou zprávou je také vyšší zapojení katolíků, včetně Tomáše Halíka, protože katolíci stáli až dosud na straně rozumu a oponovali extrémistickým výstřelkům. Osobně připisuji hlavní vinu Filipu Outratovi z katolického nakladatelství Vyšehrad, který je v oblasti antisemitských aktivit činný již dlouhá léta. Očividně byla chyba, že se nesetkával se silnější opozicí.

Podívejme se na čísla z vědeckých institucí podrobněji. Z FFUK je jich 12, z toho 3 z Ústavu politologie (Barša, Slačálek, Hesová), 5 Katedry Blízkého východu (prof. Kropáček, Felčer, Bielický, Koláček, Provazníková), z FHS UK 3 aktuální zaměstnanci, z nichž nejzajímavější je předák stávky za vyšší příjmy fakulty pan Jan Bierhanzl. Jeho heslo bylo „Kvalita není zadarmo“. Doufám, že MŠMT si uvědomí, že ani antisemitismus není zadarmo. Zajímavé jsou taky katedry odkud pocházejí zbylí dva signatáři – „Studia občanské společnosti“ a „sociální a kulturní antropologie“. Pracovník první katedry by měl přeci být schopen ostatní varovat před podobnými akcemi, ne je sám podepisovat, druhá katedra je pak obyčejná pavěda.

Z řad pracovníků Akademie věd také zjistíme, že se jedná o několik málo vyprofilovaných institucí, spíše pododdělení, ne celých ústavů. Je to tedy Sociologický ústav, oddělení genderu, dále dvě oddělení Filozofického ústavu – oddělení pro český marxismus (“Oddělení pro studium moderní české filosofie“), pro světový marxismus (“Oddělení současné kontinentální filosofie“) a pro „globalizaci“ (Oddělení politické filozofie a výzkumu globalizace). Z předchozích oddělení pocházeli také aktéři dřívějších petic proti ÚSTR. Bývalé „centrum globalizace“ je působištěm levicového aktivisty Marka Hrubce.

Vedle institucí humanitních věd jsou třetím nejsilnějším zdrojem levicových antisemitů neziskovky. Z nich pochází 14 signatářů (Slačálka jsem zařadil k vědeckým institucím). Mezi neziskovkami máme některá jména, která jsem si s antisemitismem dosud nespojoval – Nesehnutí, AMO, Transparency international. Hlavním organizátorem všech těchto akcí je ale neziskovka International solidarity movement (ISM), jejíž příslušníci v této petici figurují jen skromně. Za nejnebezpečnější však považuji A2larm, který disponuje skutečným mediálním impériem a prorůstá do institucí humanitních věd, kde jim jejich politickou činnost financuje stát.

Posledním špatným překvapením je přítomnost dvou představitelů „disidentských“ institucí – Jáchyma Topola z Knihovny Václava Havla a Petra Placáka z ÚSTR. Topol není jen tak nějakým trhačem lístků, s hrdostí v petici uvádí, že je „ředitelem programu“. Tím se možná vysvětluje, proč tato instituce zamlčuje Havlovy činy ve prospěch Izraele, včetně jeho podpory pro mezinárodní akci „Friends of Israel Initiative“ z roku 2010, která byla jeho posledním významným politickým činem. S velkým znechucením si vzpomínám, že právě česká pobočka ISM, která tuto petici podnítila, sepsala tehdy podobnou vulgární petici proti Havlovi. Tenkrát ji veřejně podpořil trockista Petr Uhl, takže je jen pokračováním tradice, že na této petici z roku 2024 vidíme podpis jeho manželky Anny Šabatové. To, že se na ÚSTR najde i po skončení éry Hazdry-Matějky kmenový zaměstnanec, který vědomě podpeíše takovou hrůzu, je rovněž špatná zpráva. Obávám se, že Placák dojem ze svého počinu nezlepšil ani svým vystoupením v televizi. V ČT měl říkat, že prý jenom nechtěl, aby umíraly děti. To má tedy znamenat, že ti, kteří nesouhlasí s taktikou Hamásu, si přejí smrt dětí?

Na druhém místě je velká skupina lidí, kteří jsou spojeni s uměním – herci, výtvarníci, loutkoherci, režisérky atd. Je jich 20. A mimo vědecké instituce, neziskovky a umění pochází čtvrtý největší tábor signatářů z okruhu církví – z evangelických 4 a katolických 2 (bez Halíka, toho jsem zařadil mezi vědecké instituce). Máme tu také 3 politiky – vedle ombudsmanky Šabatové to jsou regionální politici Outrata z ČSSD a Anna Hradilková z Prahy 6. Otázky vzbuzuje přítomnost dvou bývalých diplomatů – Antonína Hradilka a Dáši van der Horst. 3 jména jsou tu očividně kvůli příbuzenství s někým ze signatářů (významnou oporou je jim očividně rodina Hradilků). A nakonec zmiňme další znepokojivou zprávu, že signatářem je i zástupce šéfredaktora významného internetového deníku IDnes.cz. To zřejmě vysvětluje, proč o petici sepsal obdivný článek jistý pan Josef Dyntr na IDnes.cz. Pan Dyntr je absolventem FSV UK a klimatickým aktivistou.

Kromě toho u 5 osob se mi nepodařilo zjistit současné zaměstnání (v závorce za jménem „zaměstnání nezjištěno“). Celkem je zjištěných 86 z 96 osob. A 5 osob jsou zaměstnány, ale nepatří k žádné výše zmíněné skupině (Beránek, Knapp, Orumbayeva, Aschabov, Jehličková). V případě poslední zmíněné je pravděpodobné, že má něco do činění s panem Jehličkou z ISM, který organizuje antiizraelské demonstrace. Pokud ke komukoliv budete vědět dodatečné informace o instituci, napište to prosím do komentářů. Zde následuje seznam, instituce signatářů jsem doplnil za jména do [hranatých závorek].

SIGNATÁŘI

Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka ČR [manželka Petra Uhla, v letech 2001-2007 zástupkyně ombudsmana, 2014-2020 ombudsmanka]

Jana Hradilková, organizátorka [nakladatelka; aktivní v neziskovkách; iniciátorka SOS Čečensko, spoluzakladatelka sdružení Berkat]

Zora Hesová, politoložka [FFUK, Ústav politologie; Filozofický ústav AVČR, Oddělení politické filozofie a výzkumu globalizace; přispěvatelka A2larm – studovala islamologii v Berlíně a ruštinu v Moskvě

Anna Hradilková, lidskoprávní aktivistka [regionální politička na Praze 6]

Markéta Hrbková, překladatelka a básnířka [aktivní spolupracovnice neziskovky ISM, přispěvatelka A2larm]

Filip Outrata, vysokoškolský pedagog a redaktor [katolické Nakladatelství Vyšehrad, literární redaktor; regionální politik ČSSD; dlouhodobě aktivní antisemita]

Dáša van der Horst, zást. velvyslance ČR v Izraeli 1996-2000 a vedoucí styčného úřadu v Ramalláhu 2000-2001

Nataša Dudinská, publicistka a dokumentaristka [režisérka dokumentárních filmů; komentátorka ČRo, např. zde]

David Zelinka, divadelní režisér, překladatel [amatérské sdružení Teď, nádech a leť, Pardubice]

Pavel Barša, politolog [FFUK, Ústav politologie; v minulosti ÚMV a NYU in Prague ]

Lída Hesová, lékařka [zaměstnání nezjištěno; „v Palestině v roce 2002 působila“, přispěvatelka do A2larm]

K Výzvě se dále svým podpisem připojují:

1. Antonín Hradilek, zástupce velvyslance ČR v Izraeli 2003-2010 [zástupce vedoucího Zastupitelského úřadu České republiky ve Státu Izrael]

2. Radka Denemarková, spisovatelka

3. Alena Wagnerová, spisovatelka

4. Prof. Tomáš Halík, duchovní a vysokoškolský pedagog [FFUK, Ústav religionisty a filosofie]

5. Prof. Milena Bartlová, historička umění [VŠ UMPRUM; FFUK – Collegium europaeum; FF MU Brno, Seminář dějin umění]

6. Václav Malý, biskup

7. Pavel Čižinský, právník a komunální politik [advokát, který zastupoval pana F. Outratu při žalobě proti hl. m. Praze za povolení hesla „From the River to the Sea“]

8. Kateřina Šedá, umělkyně

9. Mikuláš Vymětal, organizátor mezináboženského dialogu [ETF UK, Ekumenický institut]

10. Marie Heřmanová, antropoložka [AVČR, Sociologický ústav, Oddělení Gender a sociologie]

11. Šádí Shanaáh, politolog [neziskovka Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu, o.p.s.]

12. Jakub Záhora, politolog [neziskovka Asociace pro mezinárodní otázky – snaží se hodnotit hodnotově]

13. Petra Hůlová, spisovatelka

14. Jan Škrob, básník a překladatel

15. Diana Cam Van Nguyen, režisérka

16. Jan Bierhanzl, filozof [FHS UK, Filozofie v kontextu humanitních věd; současně Filozofický ústav AVČR, Oddělení současné kontinentální filosofie; v čele stávky fakult za vyšší příjmy]

17. Joseph Grim Feinberg, antropolog [Filozofický ústav AVČR, Oddělení pro studium moderní české filosofie]

18. Adam Borzič, básník a terapeut

19. doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D. pedagožka DAMU, překladatelka, dramaturgyně [AVČR, Ústav pro česká jazyk a literaturu; zároveň Akademie múzických umění]

20. doc. Helena Březinová, vysokoškolská pedagožka [FFUK, Ústav germanistických studií – skandinavistika]

21. Jan Daniel, výzkumný pracovník, vysokoškolský vyučující [Ústav Mezinárodních Vztahů]

22. Petr Felčer, vysokoškolský pedagog [FFUK, Katedra blízkého východu]

23. Veronika Frantová, vysokoškolská pedagožka [FSV UK, Katedra sociologie]

24. Jiří Ort, evangelický farář

25. Tomáš Jungwirth Březovský, analytik Asociace pro mezinárodní otázky [Asociace pro mezinárodní otázky]

26. Peter Morée, teolog a vysokoškolský pedagog [ETF UK, Katedra církevních dějin]

27. Petra Ezzedine, PhD, vysokoškolská pedagožka [FHS UK, Katedra sociální a kulturní antropologie]

28. Marek Pivoda, ústavní právník a akademik [MU Brno, PF, Katedra ústavního práva a politologie]

29. Jana Návratová, taneční publicistka [Divadelní ústav – Institut dějin umění]

30. Adrien Beauduin, doktorand a novinář [Central European University, Oddělení genderových studií]

31. Viktor Bielický, vysokoškolský pedagog [FFUK, Katedra blízkého východu]

32. Lucie Bielická, manažerka nákupu

33. Michal Ivan, překladatel a filozof [nynější zaměstnání nezjištěno, kdysi učil na FHS UK]

34. Ľubica Kobová, filozofka [FFUK, Genderová studia]

35. Jakub Koláček, Praha, vysokoškolský pedagog [FFUK, Katedra blízkého východu]

36. Lukáš de la Vega Nosek, vysokoškolský pedagog a religionista [Husitská teologická fakulta, Katedra religionistiky, islamista]

37. Adéla Provazníková, arabistka [FFUK, Katedra blízkého východu]

38. Tereza Reichelová, politoložka [zaměstnání nezjištěno; přispívá do A2larm]

39. Doc. Martin Ritter, vědecký pracovník AVČR, [Filozofický ústav, Oddělení současné kontinentální filozofie]

40. Ondřej Slačálek, vysokoškolský pedagog [FFUK, Ústav politologie; člen dozorčí rady neziskovky A2larm z.ú.]

41. Martin Šorm, historik [AVČR, Centrum medievistických studií; redaktor časopis Dějiny a současnost, jež vydává NLN]

42. Zuzana Uhde, sociální vědkyně [AVČR, Sociologický ústav, Oddělení Gender a sociologie]

43. Tereza Horváthová, nakladatelka [autorka knih pro děti]

44. Alena Laufrová, výtvarnice

45. Ondřej Cakl, asistent pedagoga, koordinátor vzdělávacích projektů [neziskovka Transparency international]

46. Gwendolyn Albert, aktivistka za lidská práva [pracovnice neziskovky Romea o.s.]

47. Magdalena Pospíchalová, lidskoprávní aktivistka [spolumajitelka firmy Headline factum, zapojená do činnosti neziskovek kolem migrace]

48. Matouš Knapp, sociální pracovník [Dům dětí a mládeže Praha 3]

49. Petr Beneš, kněz, publicista, literární historik [redemptorista]

50. Antonie Hradilková, studentka

51. Angela Orumbayeva, finanční analytička [JNJ Global Business Security]

52. Jan Hradilek, kavárník

53. Tomáš Bísek, farář Českobratrské církve evangelické [frář na Praze 4, žil v exilu ve Skotsku]

54. Daniela Bísková, lektorka angličtiny [evangelička]

55. Kumar Vishwanathan, držitel Gratias Agit [aktivista neziskovek z Ostravska, nyní v Vzájemné soužití, inicioval kauzu D. H. versus Česká republika]

56. Anežka Čížková, psycholožka [INEP – neuropsychiatrická péče, Praha; zároveň neziskovka-firma Terapie venku z.s.]

57. Selma Muhič, sociální vědkyně [FHS UK, Studia občanské společnosti, spolupracuje s Centrem občanského vzdělávání, kde je činný Ondřej Matějka]

58. Václav Walach, kriminolog [Ostravská univerzita, Katedra sociálních studií]

59. Anna Demčuk, lektorka, lidskoprávní aktivistka, družstevnice [neziskovka Nesehnutí]

60. Ado Schejbal, lidskoprávní aktivista [neziskovka Nesehnutí]

61. Ondřej Liška, bývalý ministr školství [v letech 2015-17 ředitel sítě neziskovek ASHOKA, od roku 2017 dosud ředitel neziskovky Porticus sídlící v Bruselu]

62. Juraj Horváth, docent, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha [VŠ UMPRUM, Vedoucí ateliéru ilustrace a grafiky]

63. Lucie Valentinová, religionistka. [Univerzita Pardubice, FF, Katedra filozofie a religionistiky]

64. Františka Schormová, vysokoškolská pedagožka a výzkumnice. [Univerzita Hradec Králové, Katedra anglistiky; AVČR, Ústav českého jazyka a literatury]

65. Anna Remešová, výzkumnice a publicistka [zaměstnání nezjištěno; vystudovala teorii dějin umění na AVU, přispívá do Revue Prostor, DeníkN]

66. Petr Jandejsek, vysokoškolský pedagog [ETF UK, Ekumenický institut]

67. Tomáš Trusina, českobratrský evangelický duchovní [českobratrský farář ve studentském kostele Sv. Salvátora u Karlova mostu]

68. David Pizinger, režisér, pedagog DAMU [Divadelní fakulta AMU; shoda jména s pracovníkem Národního akreditačního úřadu pro VŠ]

69. Marie Tučková, umělkyně, laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého

70. Petr Placák, historik a publicista [ÚSTR, výzkumný pracovník]

71. Jaroslav Beránek, novinář [zástupce šéfredaktora IDnes.cz]

72. Marie Zimmermannová, vysokoškolská pedagožka a lektorka hodnotové výchovy [KTF UK, Katedra systematické a pastorální teologie]

73. Jáchym Topol, spisovatel a ředitel programu Knihovny Václava Havla

74. Anna Vovsová, spisovatelka

75. Zuzana Bruknerová, loutkoherečka, výpomocná kazatelka Českobratrské církve evangelické [spoluzakladatelka Buchty a loutky]

76. Anna Šolcová, fotografka

77. Robert Blanda, historik a spisovatel [autor dvou sci fi románů]

78. Jakub Handrlica, vysokoškolský pedagog [PF UK, Katedra správního práva a správní vědy, právník]

79. Sulejman Aschabov, projektový manažér v IT oboru

80. František Kostlán, publicista [spolupracovník neziskovky Romea o.s.; dřív novinář; přispěvatel do referendum.cz]

81. Layla Bartheldi, doktorandka anthropologie [zaměstnání nezjištěno; přispívá do referendum.cz; A2larm]

82. Prof. Luboš Kropáček, orientalista [FFUK, Katedra blízkého východu]

83. Vlasta Brtníková March, prozaička a publicistka

84. Michael Hughes March, prezident Mezinárodního festivalu spisovatelů [akcionář Lexxus norton a Bilinier; činný v Praha 1]

85. Magdalena Jehličková, hebrajistka a překladatelka [t.č. v domácnosti; zvaná komentátorka ČRoPlus]zpět na článek