Neviditelný pes

MÉDIA: Novinářští a političtí rowdies

2.4.2008

Vypadá to, že pro naše hlídací psy demokracie jsou v současné době verbální projevy premiéra Topolánka a otázka, zda citrusy Dany Makrlíkové nemohou být střetem zájmů s jejím členstvím v Radě ČT důležitější než skutečnost, že šest bývalých radních vyhrálo soudní spor a jejich demonstrativní odvolání v přímém televizním přenosu je neplatné. Kde jsou všichni ti novinářští a političtí rowdies, kteří tak ochotně skandovali a pomáhali Špidlovi a spol. v roce 2003 přihrát Lauderovi 11 miliard z kapes daňových poplatníků? Kde jsou všichni, kteří se předháněli v tom, kdo napíše větší svinstvo proti těmto, dnes už skutečně bývalým členům RRTV?

Soudní rozhodnutí o neplatností odvolání těch členů, kteří se domáhali svých práv soudní cestou, nabylo právní moci dne 27.6.2007 a dle zákona 231/2001Sb. tudíž jejich členství zaniklo uplynutím funkčního období. Panu Musilovi, Novotnému a Štěpánkovi tak funkce zanikla dnem 9.7.2006, panu Žantovskému 12.12.2006, panu Foltýnovi 28.2.2007 a panu Duspivovi dokonce až dnem 28.5.2007. Kromě toho, že těmto šesti bývalým členům RRTV do konce funkčního období náleží plná mzda, samozřejmě včetně úroků, vzniká zde velice zajímavý problém týkající se platností rozhodnutí, které nově jmenovaná RRTV učinila v mezidobí od svého zvolení až do dne, kdy uplynulo funkční období poslednímu z odvolané Rady. Zákon totiž jasně stanoví, že RRTV má 13 členů, a soudním rozhodnutím o neplatností odvolání měla RRTV nejméně do roku 2006 členů 19. Kromě nejméně čtyřmilionové částky, kterou zcela jistě nezaplatí chybující Špidla ani Sobotka, Mládek nebo Zaorálek s Marvanovou, jsou ohrožena všechna rozhodnutí týkající se nejen digitalizace, ale především podnikání soukromých subjektů, jimž byly uděleny licence, pokuty atd.

Mlčení novinářů v této hanebné kauze v poměru k tomu, kolik prostoru věnují vyjadřování premiéra a otázce, kdo byl „za ODS“ zvolen do Rady ČT, naznačuje, že si záměrně vybírají agendu, u níž nemusí přemýšlet. Začínám mít pocit, že slogan „Hovno, prdel, sračka, to je naše značka“ by si mohly do vývěsního štítu dát už všechny seriózní deníky v ČR. Ničemu jinému totiž čeští novináři tak dobře nerozumí.

PS. Byla jsem upozorněna, že částka 4 mil. je značně podhodnocená a v případě šesti odvolaných radních se jedná nejméně o miliónů 15. A to jen za úhradu mzdy bez příslušenství. V případě, že by se mzda musela uhradit všem odvolaným radním, tzn. i těm, kteří byli poškození, ale nebránili se u soudu, což někteří právní experti nevylučují, jednalo by se o částku dvojnásobnou. Sorry JD

www.virtually.czzpět na článek