Neviditelný pes

MÉDIA: Dnes o opicích

25.3.2021

Než se k opicím dostanu, začnu o České televizi. Čtu hned tady a hned tam, že se nad hlavou jejího ředitele Petra Dvořáka stahují mračna. V červnu se prý dá čekat jeho pád. Je to její sedmý ředitel a z těch sedmi jmen mi vycházejí dvě, jako jména mimořádně a zásadně významných ředitelů. To první jméno je Ivo Mathé, který vytvořil živoucí, inteligentní a inspirativní organismus. Druhé jméno je Petr Dvořák. Přešel do ČT z Novy, kde byl od roku 2003 ředitelem. To bylo keců, že zvulgarizuje ČT a udělá z ní komerční cirkus. Nestalo se tak. Po deseti letech jeho působení je Česká televize moderní televize veřejné služby se sedmi stanicemi, provozovaná prvotřídními profesionály. Ve sledovanosti se střídá s TV Nova a je vnímaná jako nejdůvěryhodnější médium. To jsou základní fakta. K opicím se blížím.

Dejme tomu, že se naplní to, co se prý chystá a Dvořák padne. Stane se to uprostřed předvolební kampaně v extrémně nervózní atmosféře společnosti, poznamenaná koronavirovou krizí. Myslí si snad někdo, že inscenovaný pád ředitele televize s důvěrou třiceti procent obyvatelstva se obejde bez otřesů a že společenský organismus ČT snese pád ředitele a jeho výměnu za někoho typu Jany Bobošíkové nebo Xavera Veselého? Nu, zjevně si to myslí a snaží se toho dosáhnout.

Dostávám se k těm opicím. Rudyard Kipling v Knize džunglí vypráví o opicích zvaných Bandarlogové. Žijí v opuštěném paláci zarostlém džunglí a věří, že palác vybudovali právě Bandarlogové. Takto se chová naše politická reprezentace v nejširším slova smyslu, včetně soudní moci. Půl roku před volbami sestřelí volební zákon a není schopna se dohodnout na zákonu novém. Bandarlogové bědují nad stavem veřejných financí, načež zruší část daňových příjmů státu. Bandarlogové v opozici znemožní schválení nouzového stavu parlamentem, Bandarlogové na postech hejtmanů si ho vynutí a Bandarlogové senátoři z týchž stran je za to zažalují u Bandarlogů v Ústavním soudu. Bandarlogové bojují s epidemií, už zahubila pětadvacet tisíc lidí. Zjistili, že po utužení restrikcí nemocných ubývá a po uvolnění jich přibývá. Proto Bandarlog Fiala volá po uvolnění restrikcí před Velikonocemi, protože ví, že se to jiným Bandarlogům bude líbit. Bandarlogové tří politických stran udělali trojspolek. Ten má míň preferencí, než v součtu jednotliví jeho členové. Ano, takto uvažují ve svých kotrbách Bandarlogové.

Po volbách je na obzoru když ne rovnou společenský převrat, tak určitě posun. K vítězství se derou Piráti, politicky těžko čitelní, protože je to pytel blech. Vidíme jen, že všechny ty blechy skáčou někam doleva. Za této situace Bandarlogové s vítěznými skřeky rozvrátí veřejnoprávní televizi a zahájí tím další válku o Kavčí hory. To abychom už vůbec nechodili ven. Mohli bychom jednu koupit kokosem do hlavy.zpět na článek