Neviditelný pes

KORONAVIRUS: Očkování nestačí…

15.12.2021

… je třeba prohloubit opatření proti jeho šíření

Ve většině států se centrální plošná opatření dostala do slepé uličky. Příčinou jsou obavy z odporu dezorientovaných lidí, neschopnost vymáhat doporučená opatření, vysoké náklady a špatně stanovená kritéria pro hodnocení výsledků. Ani naše vláda asi už víc dělat nemůže, krize takového rozsahu musí být řešena s využitím dosud opomíjeného potenciálu obětavých lidí v krajích a městech. Dobře organizovaný systém uplatňovaný na lokální nebo regionální úrovni může udělat víc, než vlády, které vsadily na posílení ochrany části populace vakcinací.

Přitom jsou vakcinovaní trochu nekorektně ujišťováni, že nemohou šířit virus a nevakcinovaným je přidělována role původců selhání zdravotní péče. A selhání to je, když se těžce nemocní musí přesouvat do nemocnic v jiném kraji, kde je ještě několik volných lůžek intenzivní péče, když vyčerpaným zdravotníkům musí pomáhat armáda, hasiči a studenti a léčení pacientů s jinými nemocemi se odkládá na neurčito.

V tomto článku jsou možnosti pouze naznačeny, je třeba hledat způsoby, jak je naplnit, ne důvody, proč to nejde. Zavedení dále uvedených opatření při dodržování opatření vlády a vyhlášek Ministerstva zdravotnictví by pomohlo nemocným a zvýšilo důvěru v bezpečnost restaurací a prodejen a tím snížilo jejich ztráty.

Lidé s příznaky onemocnění

by měli navštívit lékař nebo zdravotník doma, posoudit závažnost příznaků, provést Ag test, případně odebrat vzorek na vyšetření PCR. Při prokázaném onemocnění nebo závažném podezření musí lidé být upozorněni, že nesmí opustit byt, a měli by dostat nabídku obstarání nákupu potravin nebo vyzvednutí léků na předpis. Lidé s pravděpodobnou infekcí by neměli sami navštěvovat lékaře a chodit do lékárny pro léky ani do testovacího střediska. Až týden čekání na termín vyšetření PCR, dva až tři dny čekání na výsledek a cestování na vzdálenosti desítek kilometrů za odběrem jsou zcela nepřijatelné.

Zařízení náhradní zdravotní péče

by měla být zřizována jako zálohové nemocnice v halách výstaviště nebo na stadionech z připravených buněk, případně v hotelech nebo penzionech vyhrazených výhradně pro izolaci pacientů s lehkým průběhem onemocnění, kteří nemohou zůstat v domácím ošetřování. Byl by tam kontrolován jejich zdravotní stav a poskytována léčebná péče v možném a potřebném rozsahu. Při zlepšení zdravotního stavu by byli přeloženi do části zařízení pro doléčení po prodělaném onemocnění a posléze do domácí péče. Do zařízení pro doléčení by byli přesouváni i pacienti z covidových oddělení nemocnic. To by významně odlehčilo činnost jejich personálu.

Omezení šíření koronaviru z gastronomických provozů

Personál kuchyní v restauracích, na školách, v domovech pro seniory a v zařízeních pro sociální péči včetně těch, které zajišťují prodej přes okénko neb rozvoz, musí být dvakrát týdně testován a v případě pozitivního výsledku (nebo při kašli a rýmě i při negativním testu) nesmí vykonávat žádnou práci v kuchyni nebo ve výčepu. Musí být podrobně informován o důsledcích kontaminace nápojů, jídla nebo přepravek, která může být příčinou šíření viru a vyvolat onemocnění i smrt jejich strávníků. Totéž se týká pracovníků ve výrobě a v prodeji zákusků, dortů, chlebíčků, sendvičů, zmrzliny apod.

Prodejní a provozní doba restaurací a všech obchodů

by pro zákazníky měla být přerušena od 10 do 11 hodin dopoledne a od 15 do 16 hodin odpoledne. V této době by byla zajištěna intenzivní výměna vzduchu a provedena desinfekce a pokud možno ozonizace. Sanitace by v této době měla proběhnout i na WC a ve společných prostorách. Kliky a madla musí být pečlivě dezinfikovány.

Školy a všechna výuková zařízení

by měla pro uvolnění učeben a pro výměnu vzduchu a dezinfekci dopoledne i odpoledne zavést jeden 30minutový termín stejně pro každý den v týdnu. Po každé takové přestávce provést dezinfekci chodeb, WC a společných prostor. Kliky a madla musí být pečlivě dezinfikovány.

Veřejně přístupné budovy a bytové domy s více než dvěma byty

by měly mít u vstupu dávkovač desinfekčního prostředku na ruce. Kliky, madla a výtahy musí být jednou denně dezinfikovány. Ve společných prostorách musí všichni používat respirátory.

Sportovní utkání se musí konat bez diváků.

Pandemie zastihla všechny státy nepřipravené a pouhé vyžadování nošení respirátorů, dodržování rozestupů a mytí rukou se zdálo být z počátku dostatečnou ochranou. Nestačí to však, když se zvýší počet lidí bez příznaků a lidé se začnou chovat neodpovědně. Je to považováno za novou a horší vlnu epidemie, ale je to asi závažnější příčina zvýšení počtu hospitalizovaných než klimatické poměry nebo nové mutace viru. Výše uvedená opatření měla být připravována, i kdyby v případě příznivého vývoje epidemie nemusela být využita. Cesty šíření viru jsou známé, a přesto není věnováno více úsilí, jak je uzavřít.

Ústav pro výzkum a vzdělávání, z.ú,, Brno

Karel Hruška


zpět na článek