Neviditelný pes

KORONAVIRUS: E-e-rouška

12.9.2020

Tak jsme opět dostali přes hubu (roušky) a ministerstvo zmatků opět nestíhá, protože v létě čerpalo dovolenou místo přípravy na vyšší reprodukční čísla. Přitom rychlost, se kterou odstartovala reklama na využití moderních technologií, byla omračující a téměř nadějná. Občan neznalý tuhosti státní správy při zavádění IT mohl i doufat, že elektronické trasování občanstva bude k něčemu.

Mohlo se zdát, že časem jednou zjištěné kontakty nebudou chodit na stůl složek ozbrojených telefonem, nýbrž k robotovi, který bez remcání a v milisekundách odešle SMS něco jako: „Vážený pane/paní, byl jste vytrasován jako možný nositel nákazy covidem. S vaším telefonním číslem jako identifikátorem se dostavte na vám vyhovující odběrové místo. Seznam najdete na www.kovid.cz, kde také můžete dopředu zadat svoje osobní údaje a objednat se k odběru na určitou hodinu. Do doby vyhodnocení testu zachovávejte maximální opatrnost a ohleduplnost k ostatním spoluobčanům a v případě příznaků informujte svého lékaře. Váš oddaný robot Andy.“

Samozřejmě, odběrní místa by musela být pokryta aplikací, která bude dopředu obsahovat zjištěné údaje, a také snímačkou na doklady. Odebraný vzorek vybavený kódem bude odeslán na test a po jeho vyhodnocení se na telefonu bez prodlení objeví SMS od jiného robota, která sdělí výsledky s poučením, co dělat.

No a zjištěné pozitivní číslo by rovnou šlo na novou trasovačku.

Je jisté, že tento způsob by nevychytal všechno, určitě by se objevily falešné poplachy, ale na telefonické trasování by zůstaly jen minimální zlomky. Kapacita takovéhoto systému je prakticky neomezená, limitní by zůstala pouze schopnost testování. Doba zjištění by se zkrátila na součet doby, za kterou se občan dostaví na test + doby na vyhodnocení testu.

Jak velkým zásahem do občanských práv by se stát provinil? Telefonní číslo není chráněným osobním údajem. Sdělení, že jsem se dostal do kontaktu s nakaženým, rozhodně není zásahem do osobní integrity, osoba nakaženého není zveřejňována. O žádný zásah by tedy nešlo!

No a my covid-rizikoví si ještě pamatujeme, že Vladimír Dzurilla byl oporou týmu, nikoli hvězdou sebeprezentace v nepovedené show Mistra Beana. A další showmeni by nemuseli vymýšlet hlouposti typu samotrasování, na které se (téměř) každý vykašle.

Všechny uvedené technologické doplňky jsou k dispozici a jsou běžně využívány v komerční praxi i při výkonu veřejné správy.zpět na článek