Neviditelný pes

KOMENTÁŘ: Karel Hvížďala pro Radiožurnál

11.10.2008

Co vás, pane Hvížďalo, zaujalo tento týden v médiích?

Postoj Mladé fronty Dnes, která od úterka 4. října 2008 zařazuje na přední stránky novin články svého reportéra Jana Sůry, které začaly vycházet pod názvem Letadlem kolem Evropy jen za 205 korun a dál již se stálým podtitulem Reportér v oblacích. Tyto texty vzbuzují vážné podezření, že jde o skrytou reklamu na jednu jedinou leteckou společnost, a sice na Ryanair.

Jak jste na to přišel? To je dost závažné obvinění?

Jednoduše: v seriózních či prestižních novinách se dnes všude na světě dbá na to, aby v referování nebyla zvýrazňena jen jedna firma a ve vysílání se neobjevovalo nikde logo, aby i moderátor v TV na sobě neměl nikde viditelnou firmu atd. Tato pravidla jsou v těchto článcích porušena, a to přesto, že takových levných společností, otevřete-li internet, najdete jistě bez problémů deset: uvedu příklad Condor.com, TUIFly.com, Lufthansa.com či SkyEurope.com. Tyto články pojednávají, a tudíž zvýhodňují jen jednu jedinou firmu, a to by si žádné médium, zvlášť pokud se vydává za seriózní, nemělo dovolit.

A není to tím, že tato firma je skutečně nejlevnější?

To je sice možná pravda, ale rozdíly jsou ve stovkách korun a ne v tisícikorunách, proto by měly být uvedeny v článcích i jiné firmy. V seriálu byla uvedena jen jednou jedna konkurenční firma, a to SkyEurope. Prestižní noviny by rozhodně – pokud by se o něčem takovém rozhodly psát – učinily srovnávací reportáže a nesoustředily by se jen na jednu firmu, která je navíc v každém článku neúměrně mockrát zmiňovaná. Například v článku ze 7. října čtyřikrát, v článku z 9. října rovněž čtyřikrát a 10. října dokonce šestkrát. Takový počet výskytu názvu firmy vzbuzuje dokonce podezření, že jde o smluvní podmínku, a to by již byl skutečně velmi vážný prohřešek.

Jak by se na takovou věc mělo reagovat?

Rozhodně by se tímto podezřením měla zabývat etická komise Syndikátu novinářů a samozřejmě by se tím měla zabývat a vehementně protestovat i sama redakce, respektive redaktoři, když vedení redakce nebo obchodní oddělení tohle nevadí, protože porušení etických pravidel pak snižuje vysoké výkony redaktorů. Kvůli tomu na západě fungují v redakcích odbory a existuje i redaktorský kodex, který řešením takových sporů dává předepsaný postup. Nelze na jedné straně kárat politiky za neetické principy, usvědčovat poslance Moravu a poslance Tlustého z nekalého jednání či útočit na podnikatele Sekyru za kontakty na krále podsvětí Mrázka, jako se to stalo ve čtvrtek, a na druhé straně se chovat podobně neeticky, tedy tisknout ve svém listě něco co budí podezření, že je skrytá reklama. On to je totiž v důsledku vážný prohřešek i tehdy, kdyby za tyto články redakce nedostala zaplaceno protože to snižuje důvěru v tiskovinu jako takovou.

Autor je novinář a spisovatelzpět na článek