Neviditelný pes

GLOSA: Pět přehlušilo sto tisíc

27.4.2012

Sobotní demonstrace odborů a jejich přívrženců pro mě nebyla pozoruhodná vzkazem, který měla pro vládu (chceme něco za nic), ale přítomností proti-demonstrantů.
Průzkumy českého voliče značí že se veřejný sentiment naklání zpátky ke kolektivismu nebo k ideálu dobrého pána/vděčného nevolníka. O to větší respekt a sympatie mám k těm pěti lidem, co se mu nebáli veřejně oponovat - a zároveň přitom účinně doručili svůj názor.

Jejich postoj mi připomněl scénu, která se mi vryla do paměti, kdy jsem sledoval coby dost čerstvý uprchlík z východního bloku jistou demonstraci v New York City.
12. června 1982 se tam sešel asi milionový dav požadující zastavení "nukleárních závodů", odzbrojení a okamžité "zmrazení" počtu amerických ZHN. Předcházela tomu národní kampaň amerických "mírových" organizací (Moskvou jen částečně řízených) s heslem "Freeze now!" - "Zmraz teď!"

Tisícové davy, jež táhly směrem na Central Park po známé Páté třídě, tehdy skandovaly "Freeze now!" nebo "No nukes!"
Na jednom rohu ale stáli dva nebo tři lidé s velkým transparentem s lakonickým vzkazem "Freeze now, fry later!" - volně přeloženo "Zmraz teď, smaž se později!"

Kolik lidí změnilo názor díky jejich akci se nedá odhadnout, nicméně americký volič podpořil politiku konfrontace "impéria zla", již tehdy vedl president Reagan a která "závody ve zbrojení" ukončila drtivou převahou americké technologie a amerických hodnot.

Rád bych věřil, že většina českých voličů nemíní předat vládu věcí svých diktatuře a má jen momentálně jiné starosti než politiku. Jenže zaváhání a neochota volit proti (když se nedostává nadšení volit pro) vede ke ztrátě občanských svobod na generace (o majetku a úrovni společnosti nemluvě). Nevzdávat!


Meriden, USAzpět na článek