Neviditelný pes

GLOSA: Komunistické Haló noviny o Horákové

6.7.2020

HALÓ noviny 2. července 2020(!):
Milada Horáková byla souzena podle práva, jen trest byl neadekvátní

Deník HALÓ noviny je neoficiálním deníkem KSČM. Dne 7. července tohoto roku na straně 5 tohoto leninského deníku došlo k velmi zajímavé sbírce názorů. Je sice napsáno, že články na této stránce vyjadřují názory autorů a redakce neodpovídá za jejich obsah, ale pětinu stránky zároveň zaujímá tzv. redakční sloupek. Redakční sloupek podle svého názvu by měl naopak vyjadřovat názor redakce.

Jde zřejmě o marxistickou dialektiku, kdy zároveň platí „a“ a „negace a“. Kromě toho odpovědnost za výběr článků k publikaci v každém případě má šéfredaktor. Zcela jistě by v HALÓ novinách nevyšel článek odůvodňující správnost výroku „Miladu Horákovou zavraždili komunisté“. Zde naopak hovoří komunisté o nepřípustné a nespravedlivé kolektivní vině i štvaní proti skupině obyvatel, na které dokonce pamatuje trestní zákon.

V redakčním sloupku je uvedeno: „Navíc jestli byl Horákové přiznán statutu III. odboje, a ona bojovala proti režimu, tak byla souzena podle práva. Jestli tedy chce někdo soudit, ať soudí, ale spravedlivě. Jinak na to nemá žádné právo!“

Filip Zachariáš, předseda OV KSČM Vyškov, ve svém článku: „Odsouzení Horákové a trest, který byl neadekvátní, ale bohužel po druhé světové válce nikoli výjimečným, slouží jako -kladivo na čarodějnice-…“

Zajímavý je příspěvek Jana Rokose, místopředsedy OV KSČM v České Lípě: „Komunistické hnutí udělalo za politickými procesy tlustou čáru.“ „V té době probíhaly politické procesy. Tím nijak nechci zpochybňovat politické procesy v padesátých letech, ale je nutné se na to koukat v globálním měřítku. Ani jedna strana studené války nemá a neměla ruce čisté. Co je důležité, z chyb se poučit a snažit se o to, o co měla zájem i Milada Horáková. O sociálně spravedlivou společnost.“ „Zkrátka, jak KSČM několikrát zopakovala, Milada Horáková neměla být nikdy popravena!“

Je nutno dodat. Již komunistický puč 25.2.1948 byl zločinem. Zejména v důsledku tohoto zločinu docházelo k dalším komunistickým zločinům. Především k Janu Rokosovi: Milada Horákova neměla být popravena. Dále je nutno dodat: Milada Horákova neměla být zatčena, vězněna, mučena, pod mučením nucena k výpovědím a ani jinak perzekuována.

Představy Milady Horákové o sociálně spravedlivé společnosti byly zcela jiná než komunistické. Viz hladomory a genocida v Rusku a SSSR po VŘSR, hladomory v komunistické Číně a KLDR atd.zpět na článek