Neviditelný pes

GLOSA: K holiči pod fiktivním jménem?

6.5.2021

Právníci tomu dávají zelenou!

Ministr zdravotnictví Arenberger totiž podle nich protiprávně nařídil evidenci zákazníků ze strany holičů, kadeřníků a dalších služeb pro potřeby hygieny.

Žádný zákon však neopravňuje provozovatele služeb k vedení podobné evidence lidí pro potřeby státní hygienické správy s cílem, aby provozovatelům případně rozdala pokuty.

Holiči a další profese nemohou vyžadovat prokázání totožnosti svých zákazníků a nemají žádné možnosti k ověření pravdivosti jimi poskytnutých údajů. Zjednodušeně řečeno – můžete se tedy představit i objednat jako Franta Vopička a kadeřník nemá právo ověřovat, zda jím skutečně jste.

Pandemický zákon dle odborníků v žádném případě neposkytuje právní podklad k tomu, aby ministerstvo zdravotnictví mohlo uložit poskytovatelům služeb povinnost evidovat údaje o svých klientech. Proti Arenbergerovu opatření se navíc postavil i Úřad pro ochranu osobních údajů, a také Podnikatelské odbory, které dokonce vyzývají k občanské neposlušnosti.

Je smutné, že vláda dál trvá na nesmyslných nařízeních, která z desítek tisíc podnikatelů dělají agenty shromažďující osobní údaje a zdravotní záznamy svých klientů.

Převzato z profilu.zpět na článek