Neviditelný pes

GLOSA: Homosexuální manželství? Homželství!

16.9.2021

Rozdílné svazky je třeba odlišit i terminologicky

Úsilí homosexuálů získat stejná práva, jako mají manželé, je vcelku pochopitelné, jdou na to však po mém soudu docela špatně, když pro svůj svazek vymáhají status manželství. Ten status je už po staletí vyhrazen pouze svazku muže a ženy a pro společnost je cenný tím, že se v něm rodí děti, kdežto homosexuálové na svět žádné dítě nepřivedou. 

S tím hendikepem se musí smířit stejně jako s tím, že společnost bude ve vlastním zájmu vždycky víc podporovat takové svazky, které zajišťují její přežití. Nárokovat si „manželství pro všechny“, přestože jejich populační přínos na rozdíl od manželství muže a ženy je nulový, je přinejmenším neskromné, ne-li opovážlivé. Stejná práva – prosím, o tom se dá debatovat. Ale stejný název pro svazek zcela odlišné povahy, svazek zaručeně neplodný a odsouzený k vymření? Ten je nutné od svazku manželského odlišit i terminologicky – jen tak namátkou mě napadá třeba homželství. Každému by tak bylo na první pohled jasné, že jde o pár homosexuální, nikoli ovšem nahodilý a přechodný, nýbrž spojený vzájemnou smlouvou, vzájemnými závazky a právy na úrovni svazku manželského. Přitom by se to ale nemíchalo dohromady s manželstvím jako hrušky se švestkami, neměli bychom tu právní a terminologický galimatyáš, kde se význam slov neustále posouvá a mění, takže nakonec nikdo pořádně neví, co si pod tím výrazem má vlastně přestavovat.

Dávám ten návrh jenom jako podnět – možná někdo vymyslí něco vhodnějšího, přiléhavějšího a vtipnějšího. Jenom se probůh nesmiřujme s tím, že do manželství se nám kromě homosexuálních vztahů vpašuje postupně i pedofilie, zoofilie či polyamorie, a trvejme na jeho původním významu. Přesné myšlení si vyžaduje přesné vyjadřování a pokud si toto nezachováme, ani ono nebude stát za nic.zpět na článek