Neviditelný pes

FEJETON: Přátelský dopis obecnímu zastupiteli

15.8.2014

Milý kamaráde,

se znepokojením jsem zjistil, že kandiduješ do obecního zastupitelstva ve své obci. S hrůzou jsem zaznamenal, že se nacházíš dokonce na prvém místě kandidátky Oné Strany, a že se tak reálně vystavuješ nebezpečí, že budeš zvolen. Ba co hůře, za jistých okolností by ses mohl stát členem rady, místostarostou či snad… raději důsledky nedomýšlím.

Nevím, zda jsi docenil nebezpečí, kterému se vystavuješ. Po členu zastupitelstva, neřku-li rady, se vyžadují odborné znalosti prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Jistě se domníváš, že máš nastudovány všechny předpisy týkající se chodu obce a obecního úřadu. Jenže to již dávno nestačí. Jako zastupitel spravující majetek obce musíš být také vzdělaný účetní, ekonom, stavař, dopravní expert, ekolog, sociální expert, pokud možno zdravotník, školský expert a samozřejmě právník. Naivně se asi domníváš, že na tohle všechno máš odborný aparát. Když pominu opravdovost jeho odbornosti, ať už ti nakuká cokoliv, hlasovat budeš ty a ty budeš zodpovědný. Když myslím zodpovědný, nemíním tím nějakou takovou tu politickou zodpovědnost. Proto, drahý příteli, mimo zákon o obcích a veřejných zakázkách nastuduj především zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o výkonu vazby, návštěvní řády a pravidla pro doručování balíčků nejbližších věznic v tvém okolí. Hned první den nástupu do úřadu si s sebou vezmi teplé prádlo a balíček s osobní hygienou. Ve svém pracovním stole zanech pokyny pro rodinné příslušníky, co mají dělat po tvém zatčení. Nevyrabuje-li tvůj stůl policie při domovní prohlídce, ulehčíš jim tak start do nového života bez otce rodiny.

Je mi jasné, co si teď myslíš. Neberu úplatky, nenabízím úplatky, nepletichařím při veřejných soutěžích. Nemám se tedy čeho bát. Svatá prostoto! Cožpak jde o tvou čest a poctivost? Zavřou tě, ať už jsi poctivec nebo protřelý kriminálník. Ba naopak, tvá naivita poctivce tě vystavuje většímu nebezpečí. Protřelý zloduch umně zametá stopy, policii a státním zástupcům tak ztěžuje jejich práci a ti spíše jej nechají na pokoji, neboť jeho rafinovanost je pro ně komplikací. To takový poctivý osel jako ty je pro státní zastupitelství požehnáním. Snadno tebou zaplní statistiky objasněnosti. Do roka a do dne od trestního oznámení budeš stát před soudem. Cožpak nečteš noviny? Cožpak nevíš, kteří primátoři z Prahy jsou stíháni za ty „otevřené karty“ a kteří se vysmátí těší na nějakou funkci v Bruseli?

Jako radní nebo zastupitel budeš muset přijímat rozhodnutí. To je největší zádrhel té funkce. Jak ukazuje vývoj posledních let, všechna přijatá rozhodnutí obecních politiků jsou blbá, ba kriminální. Státní zástupci na to přijdou, bohužel už je pozdě. Jak to dělat správně se dozvíš až při seznámení obviněného (tedy sebe) s trestním spisem. Tam bude rozebráno, jak jsi schválil blbost a zda jsi korupčník, zneužíváš svou pravomoc nebo jen špatně spravuješ svěřený majetek. Zpravidla bude spis obsahovat znalecký posudek, který objasní, jak blbě jsi to rozhodnul a jak to mělo být správně. Možná se domníváš, že když si dáš od advokáta právně posoudit své rozhodnutí, budeš z obliga. Naivo! Nanejvýš tě zavřou i s advokátem a kdo ví, zda z vás nebude zločinné spolčení či organizovaná skupina. To si pak posedíš dýl. Taky se může stát, že sice rozhodneš výjimečně správně, ale budou tě stíhat právě proto, že jsi se za peníze obce radil s advokátem. Tak či onak, přijde Ištván a zašije tě.

Jak z toho ven? Upřímně, nejlíp by bylo vůbec nekandidovat. Když už ale neposlechneš, tak pár rad jak minimalizovat riziko kriminálu. Nejhorší je, když v obci budeš chtít něco budovat. Toho se vyvaruj. Ty čtyři roky se dají nějak přežít, aniž bys do něčeho kopl. Když neposlechneš, budeš muset na to budování vypsat výběrové řízení. To zpravidla tak třikrát, čtyřikrát uděláš blbě a shodí ti je Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Už tady si zahráváš, protože to obec bude stát nějaké peníze a ty tak špatně spravuješ cizí majetek. Přijde Ištván a zašije tě.

Mnohem horší ovšem bude, když se ti to výběrové řízení podaří zorganizovat. Zpravidla to chodí tak, že ze tří účastníků vyjde jeden vítěz a dva oznamovatelé trestné činnosti. Státní zástupci zjistí, že obecní zastupitelé vybrali buď nejméně kvalitního, nebo nejdražšího, nebo obojí, zkrátka rozhodli úplně blbě. Opravdovým průšvihem je, když se jedná o zakázku s dotací. To pak kromě vlastní obce poškozuješ i zájmy Evropské unie, což by tě jinak ve snu nenapadlo. Jediné, co by tě mohlo zachránit, je to, že bys hlasoval proti vítězi. Dej však pozor, aby stejný nápad neměli i ostatní zastupitelé. To byste mohli poškodit majetek obce tím, že byste vůbec neuskutečnili bohulibý záměr, na který mohla být i dotace, a zase byste porušili svou povinnost spravovat řádně majetek obce! Pak přijde Ištván a zašije tě.

Tedy ať už hlasuješ pro nebo proti, riziku kriminálu se nevyhneš. Možná by nebylo od věci nehlasovat vůbec. Jakmile dojde na schůzi zastupitelstva k nějakému hlasování, vezmi nohy na ramena a spas se úprkem do okolních lesů. Tam vyčkej konce schůze zastupitelstva. Jako osobě, která se vůbec hlasování nezúčastnila, nejsnáze se vyhneš trestu. Je ovšem možné, že stejný nápad budou mít i jiní zastupitelé. To pak bude zastupitelstvo pro malý počet přítomných neusnášeníschopné a nikdy žádné rozhodnutí nepřijme. Je nebezpečí, že tak bude činnost obce jakožto orgánu veřejné moci zcela ochromena. Aby to pak nakonec nebyla ta sabotáž. To by pak přišel Ištván a zašil by tě.

Jestli jsi dočetl až sem a stále hodláš kandidovat, měl by si vědět, jak probíhá takové zajištění podezřelého (tebe). Nečekej, že tě navštíví něco jako rada Vacátko. Radní, který špatně hlasuje na zastupitelstvu, není žádný řadový kriminálník. Tomu musí odpovídat způsob jeho zajištění. Buď ti ve tři ráno vyrazí beranidlem zásahová jednotka dveře tvého bytu, nebo ti v pracovní době vletí do pracovny zavřeným oknem zakuklený chlápek, visící na laně z policejního vrtulníku. V obou případech se nejspíš leknutím pose…, ale netrap se tím. Nikdo to na tobě nepozná. Jelikož tě budou transportovat spoutaného v medvědovi, přihlížejícímu diváctvu nebude se zdát tvá nejistá chůze ničím podezřelá.

Bylo by nejlepší, kdybys v letošních volbách ještě nekandidoval a počkal na lepší časy. Třeba na úpravu Ústavy, kdy každou záležitost obce bude muset nejdříve rozhodnout místně příslušný státní zástupce. Vyhraješ-li volby, přeji ti z celého srdce věznici s mírným režimem a snesitelné spoluvězně.

S pozdravemzpět na článek