Neviditelný pes

FEJETON: Čimelická Canossa

7.2.2012

Římský císař Jindřich IV. putoval v roce 1077 přes Alpy do italského hradu Canossa, aby tam udobřil papeže Řehoře VII. Odehrál se historický mžik, čas oponou trhnul a Petr Nečas poputuje do Čimelic, aby udobřil starostu Vladimíra Pánka. Připomenu, že vše začalo tak, že se premiér obořil na svého ministra zahraničí za prostořekost a prohlásil, že jeho projevy nejsou výroky "z vesnické tancovačky někde v Čimelicích". No a byl oheň na střeše v duchu "hoří, má panenko". Starosta Pánek oslovil premiéra a oznámil mu, že jeho slova jeho osobně i ostatní občany Čimelic urážejí. "Pokud se ve vládě snažíte vzájemně napadat a urážet, je to vaše věc a vaše svědomí. My se však na kulturních akcích tak nechováme." Poté premiéra na tancovačku pozval a vyjádřil naději, že premiér zjistí, že "i na vesnici lidé přemýšlejí a dokážou se chovat profesionálně". A zrodilo se politikum.

Není jisto, že Petr Nečas se vypraví do Čimelic ze Strakovy akademie pěšky a v žíněném rouchu. Spíš se dá předpokládat, že pojede čtyřlitrovou audinou nebo vozem jí podobným. Takřka jistá je přítomnost i šéfky jeho kabinetu Jany Nagyové. Je přece vyloučeno, aby tento vyhlášený dříč nechal svého šéfa bez opory v tak delikátní situaci, jako je čimelická omluvná mise. Z mnoha důvodů ale není možné, aby tam jeli jen oni dva a šofér. Lidé jsou pomlouvačné bestie a víte dobře, jaké nepravdy se o Nečasovi a Nagyové tisknou v novinách. Proto bude třeba přítomnost naředit, takže činovníků asi přijede větší množství než malé.

Kdy k omluvné pouti dojde?

V čimelickém dvouměsíčníku z loňského prosince čteme, že plesy se v čimelickém hostinci Na Hvížďalce konají v dohledné době dva. Jedenáctého to bude sportovní ples a o týden později chovatelský. V lednu se konaly plesy dva, maškarní a rybářský, těm tedy Nečas unikl. Který z únorových plesů bude zvolen za historickou omluvnou tancovačku? O tom se jistě vede závažná státnická diskuse. Obě volby mají své pro a proti. Kdo rychle dává, dvakrát dává, kdo se hned omluví, dvakrát se omluví, to by byl argument pro sportovní ples příští sobotu. Jenže by se mohlo zdát, že je premiér České republiky na háčku a přetrhne se, když na něj čimelický starosta houkne. Z důvodů prestižně ješitnostních by tedy byla vhodnější přespříští sobota, a volba by pak padla na chovatelský ples.

Hlavu má jistě zamotanou i čimelický starosta. V Čimelicích jsou dvě hospody, Na Knížecí, blíže hlavní silnice, a zastrčená, to je ta Na Hvížďalce. Už to je delikátní. Ale hlavně: co když se někdo dopustí výroku? Co když v Čimelicích žije nějaký Anton Špelec ostrostřelec a poručí si liguére? Zatímco Nečas s Nagyovou budou vířit v tanečním kole, někde z kouta se bude ozývat mumlání: "Mně se chce něco říct... A já to řeknu..."

A pověst Čimelic bude v talonu. Ještě nikdy nezávisela čest obce na střízlivosti tak malého počtu lidí. Čimelice znovu vstupují do dějin – právě zde Němci podepsali 12. května 1945 kapitulaci a světová válka skončila. Kdo zvítězí tentokrát?

LN, 6.2.2012zpět na článek