Neviditelný pes

DŮCHODY: O jedné nepovedené prognóze

19.2.2024

Někdy sleduji jednání parlamentu. Někdy si zase jenom pročítám to, co v parlamentu zaznělo. Cca před rokem jsem si přečetl vystoupení předsedy senátu RNDr. Miloše Vystrčila na jednání dne 8. 3. 2023. Tehdy se projednával tisk číslo 59 o návrhu změn zákona o důchodovém pojištění. Předseda senátu odůvodňoval sníženou valorizaci důchodů mj. takto, cit. doslovně:

Druhá věc, co to znamená pro ty, o kterých se dnes nejvíce mluví? To znamená, co to znamená pro důchodce, pro seniory? I při vyplacení této snížené valorizace se průměrný reálný důchod mírně zvýší. Průměrný reálný důchod se při vyplacení této snížené valorizace zvýší. Jinými slovy to znamená, že po realizaci této valorizace, pokud schválíme tento návrh zákona, senioři si koupí za svůj důchod více, než si koupí doposud. Koupí si více! Zatímco u ekonomicky aktivních už je to dlouhodobě tak, zhruba rok a půl až dva, že si za to, co vydávají, koupí méně, než si koupili dříve. Jinými slovy, jejich reálné mzdy klesají. To neznamená, že klesají nominální mzdy. Ta mzda může růst, ale roste pomaleji, než roste inflace. Když roste pomaleji, než roste inflace, znamená to, že si toho koupí méně, i když vydělávají více, než si koupili před nějakou dobou. U seniorů tomu tak není. Po zavedení této snížené valorizaci a po jejím přijetí dojde k tomu, že jejich průměrný reálný důchod se mírně, ale zvýší. Takže to jsou věci, které by tady měly zaznít. To znamená, nikdo nikomu ani nominálně, to už vůbec, ani reálně nesnižuje důchody.“

Každý se může s tímto textem na webu senátu seznámit. Tato slova zazněla mezi 15:07:26 - 15:21:52 hod.

Osobně si dokáži představit ale jiné zdůvodnění. Například takové:

Nemám sice věšteckou kouli a nevím co inflace do konce roku způsobí. Předpokládám ale, že pokud dojde v roce 2023 ke snížení reálných důchodů, tak tohle snížení nebude příliš vysoké. Nedaří se nám totiž nastartovat ekonomiku a naše inflace je mimořádně vysoká. Je to naše chyba. Pokud ve krátké době nedojde ke zlepšení, vyvodíme z tohoto opatření v personální oblasti. To slibujeme. Bohužel ale vidíme, že na zvládnutí celé situace a na odvrácení krajně nepříznivého vývoje ve fiskální oblasti, se musí podílet skutečně všechny vrstvy obyvatel. Proto vedle snížení valorizace důchodů připravujeme mimo jiné i následující opatření:

  1. V balíčku úsporných opatření se sice původně počítalo s tím, že zrušíme daňové osvobození plnění poskytovaných pouze bývalým prezidentům ČR (rozuměj Zemanovi a Klausovi). Dnes si ale uvědomujeme, že by bylo také zcela nelogické ponechat daňové osvobození všech plnění poskytovaných našim poslancům a jejich rodinným příslušníkům v Evropském parlamentu. Naši prezidenti si přece nezasluhují méně úcty nežli poslanci EU. Tato osvobození zrušíme.
  2. Počítáme také s tím, že přehodnotíme navýšení platů politiků ve výši 13 %, ke kterému dochází od letošního roku. Naše platy byly sice v minulosti zmražené, ale i tak jsou relativně (ve vztahu k průměrnému výdělku v NH) větší, nežli například v Německu a Rakousku. Naše navýšení platů proto nepovažujeme za morální a chceme vytvořit stejné relace jako v Německu a Rakousku. Proto toto navýšení zrušíme.
  3. Hlavně ale chceme řešit počty a platy státních úředníků. V naší zemi byla vytvořena unikátní situace. Platy úředníků jsou mnohem vyšší nežli mzdy v soukromém sektoru, přitom je to pouze soukromý sektor, kde se veškeré zdroje k financování našeho státu vytváří. Bohužel, dnes slouží státu jeho obyvatelé a ne úředníci. To chceme změnit a platovou relaci vyrovnat. Není to tak dávno, kdy byly naopak vyšší mzdy v podnikatelské sféře a stát přitom fungoval. Chceme také výrazně snížit počty úředníku, tj. nebudeme rušit jen neobsazená funkční místa, ale v počtu státních úředníků se chceme dostat na úroveň roku 2016 a v relacích na úroveň Německa...“

Jenom na vysvětlení. Nic takového se nestalo. Europoslanci a jejich rodinní příslušníci zdaňováni nejsou. Navýšení platů politiků v roce 2023 nikdo nezrušil a počty úředníků se v podstatě nesnížily (s výjimkou neobsazených funkčních míst). S platovými relacemi úředníků a mezd v soukromém sektoru nikdo nic neudělal. Žádná sebereflexe a přiznání odpovědnosti se nekonala. Ponechávám na vás, a ptám se, nebylo by ale to druhé zdůvodnění trochu přijatelnější?

A jak to s tím mírným zvýšením reálných důchodů vlastně dopadlo? Podle sdělení České správy sociálního pojištění (viz web ČSSZ) se v důsledku valorizací důchody v roce 2023 zvýšily o 1580 Kč měsíčně. Lednová úprava činila 755 Kč a červnová úprava částku 825,- Kč. Po těchto navýšeních činil průměrný důchod 20216 Kč. (Připomínám, že jde o jiná čísla, nežli představují hodnoty průměrných důchodů v roce 2022 a v roce 2023. Ty ovlivňují i jiné skutečnosti nežli valorizace, např. také noví důchodci s nadprůměrnými důchody.) Původní částka důchodů, před jejich navýšením, proto byla 18636 Kč a navýšení představuje nominálně cca 8,5 %. Tzv. důchodcovská inflace roce 2023 ale činila 13,6 %.

Reálné důchody se tedy v roce 2023 snížily o 5,1 bodu. To slovy pana předsedy senátu znamená, že „senioři si koupí za svůj důchod méně, než si koupí doposud. Koupí si méně.“

Neodpustím si ale ještě jednu poznámku o relativních číslech. V roce 2022 jsem dostal fakturu za plyn, kterým topím a ohřívám teplou vodu. Když jsem podělil celkovou částku na faktuře množstvím odebraného plynu, dostal jsem hodnotu 12,8 Kč za m3. Když jsem provedl to samé s fakturou v roce 2023 dostal jsem hodnotu 40,9 Kč m3. Nebudu provádět složité výpočty, ale je evidentní, že navýšení důchodů mnohdy nepokryje v rozpočtu důchodců ani tuto jedinou položku. A co polovina důchodců, kteří mají důchod podprůměrný. Kde jsou ostatní položky jako, voda, elektřina, potraviny atd? Tak jo. Ti, co mají plyn mají prostě smůlu. Měli si vytvořit finanční rezervu. Dobře, řekněme, že manželé důchodci mají finanční rezervu milion korun (jako průměrná domácnost v ČR). Kumulovaná důchodcovská inflace činila za roky 2022 a 2023 celkem 31,3 % (kumulovaně 15,6 a 13,6). Jejich reálná rezerva se tedy smrskla jen za poslední dva roky o 310 tis. Kč. Co bude dál? Blbá perspektiva, co říkáte?

Rád čtu Švejka. Popisuje se zde, jak Švejk přivedl opilého závodčího na četnické velitelství do Písku před rytmistra Königa. Jeho první slova byla: „Dýchněte na mne. Teď to chápu – rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková“. To, že byl závodčí ožralý jako carský důstojník, ale nezpůsobilo to, že se napil také vanilkové a hospodaření státu neovlivňují jenom výdaje na důchody.

Často se říká, úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se tato společnost chová ke svým nejzranitelnějším jedincům. To, že se v některých mediích objevují slova o tom, že vyplacením důchodů vzniká státu škoda, je nemravnost nejvyššího stupně. Kdo všechno by byl potom také škůdcem? Říká se, že situace na důchodovém účtu je neudržitelná. Tak hledejme příčiny, skutečné příčiny! Není to asi jenom v tom, že se zvyšuje doba dožití. Tu přece měnit nemůžeme a snad ani nechceme.

Není ale hlavní příčina v tom, že se naše porodnost dostala na úroveň, která garantuje naše postupné vymírání (v roce 2023 se narodilo pouze cca 92 tis. dětí, což je nejhorší výsledek za posledních dvacet let). Není hlavní příčina v tom, že se změnil přístup k dětem a rodině zejména. Dítě se už nechápe jako zázrak a dar, ale jako přítěž a věc, kterou si údajně nemůže každý „dovolit“. Z dětí se stala obchodní komodita. O čem svědčí, když Národní ústav duševního zdraví uvádí, že 40 % dětí vykazuje v 9. třídě známky střední až těžké deprese? Z médií slyšíme, že celou situaci vyřeší migranti a zahraniční pracovníci. Údajně se již počet zahraničních pracovníků u nás pohybuje okolo 1 miliónu. Proč je ale potom saldo „důchodového účtu“ tak hrozivé? A pokud si budeme pracovníky dovážet ze zahraničních zemí, nebereme jim právě to nejcennější a nebudou tam naopak tito pracovníci tak „trochu“ chybět?

Ne, důchodci nejsou škůdci, stejně tak jako živnostníci nejsou příživníci. Ti, kdo nyní vypouštějí tato slova by si měli pamatovat, že důchodci jsou jedinou skupinou obyvatel, která poznala jak dobu totality, tak dobu po revoluci. Jsou skupinou, která má zkušenosti a může hodnotit a srovnávat, a to se znalostí věcí o kterých mluví. Skupinou, která dobře ví, s jakými důchody musela vyžít generace jejich rodičů a jak se změnil okolní svět za pouhých padesát let. Také ale ví, jaká slova se u nás používala při nástupu padesátých let. Sedlákům na venkově se totiž tehdy říkalo také příživníci, škůdci a pijavice venkova…

Ale abych nebyl tak negativní, rozdíl tady přesto je. Zatím o tom, co se nám nelíbí, můžeme psát.

autor byl dříve advokát, nyní důchodcezpět na článek