Neviditelný pes

DOKUMENT: Dopis Miloši Zemanovi ministru Rakušanovi

10.11.2022

Vážený pane místopředsedo vlády,

obracím se na Vás ve věci bezpečnostních kontrol osob vstupujících na Pražský hrad. Současnou situaci, kdy jsou návštěvníci nuceni podstupovat prohlídky, i když se jdou třeba jen projít do Královské zahrady nebo Jeleního příkopu, nepovažuji za správnou a v souladu se zájmy občanů. Stejně tak již nelze déle tolerovat znehodnocení historicky cenných prostor Pražského hradu kontrolními stanovišti a zátarasy. Jako prezident republiky jsem dosud kontroly při vstupech do areálu Pražského hradu veřejně nekritizoval. Doufal jsem, že budou časem zmírněny nebo zrušeny. Spolu se svým úřadem jsem předpokládal, že Policie České republiky má pro své jednání vážné důvody a prohlídky probíhají především s ohledem na zájem veřejnosti. Tuto důvěru v potřebnost a oprávněnost kontrol jsem pozbyl poté, co Policie ČR krátce po Vašich mediálních vystoupeních, jejichž obsahem byla kritika bezpečnostních opatření při vstupech na Hrad, zcela změnila názor a stávající opatření chtěla okamžitě zrušit. Aby následně v krátkém čase, v reakci na situaci na Ukrajině, opět změnila postoj a bezpečnostní kontroly navrhla ponechat.

Zajistit bezpečnost návštěvníků Pražského hradu je prvořadým úkolem několika institucí včetně prezidentského úřadu. Aby opatření měla smysl, musí k nim veřejnost přistupovat s porozuměním a musí důvěřovat jejich smyslu. Řada veřejných činitelů přispěla svými výroky ke stavu, že tomu tak není. Žádám Vás proto, abyste ve smyslu svých předcházejících vystoupení zajistil důslednou revizi opatření Policie České republiky na hranicích areálu Pražského hradu a rychlý návrh jejich zrušení nebo zásadní úpravy.

S pozdravem

Miloš Zemanzpět na článek