Neviditelný pes

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Neprzněte Armáďák!

13.5.2023

Tvrdit, že se za posledních třiatřicet let v jihočeské metropoli nic nepostavilo, by zjevně nebyla pravda. Staví se, byť o smysluplnosti tohoto konání lze mnohdy pochybovat. Investiční akce z veřejných rozpočtů nevyjímaje.

Základním dokumentem o tom, kde se smí stavět, co se tam smí stavět a kde se naopak stavět nesmí, je schválený územní plán. A už jen samotná tvorba nového územního plánu v krajském městě roky pokulhává. Protichůdných zájmů je prostě moc (např. zde). Bez viny není ani dlouholeté hledání/nehledání a obsazení/neobsazení funkce hlavního architekta města.

Kdybychom si dali práci vymodelovat celé město v nějakém grafickém programu a poté skryli budovy financované v posledních třech desetiletích z veřejných peněz, zjistili bychom, že toho zas tak moc nechybí. V areálu českobudějovické nemocnice se sice mohutně staví, ale tam se asi trochu zaspalo, a to i vzhledem k tomu, že toto zařízení je spádové pro celý kraje a Budějovice nemají okresní nemocnici.

Dopravní stavby sice vznikají, ale mnohdy je koncepce jejich řešení více než problematická. Stačí jen připomenout neuvěřitelně klikatou tzv. zanádražní komunikaci. Ale také zcela nevhodně řešený prostor před vlakovým nádražím, když v současnosti zavřený podchod je ještě dědictvím socialismu. Dále problematické umístění autobusového nádraží na střeše obchodního centra, jehož architektura a především vnější výraz budí minimálně rozpaky. Zvláštní kapitolou je desítky let plánovaný, ale dosud nerealizovaný podjezd pod nádražím s projekčně několikrát měněnou trasu. A dalo by se pokračovat.

Ale jak se říká, nejen chlebem živ je člověk. A tak neuškodí, podívat se i na jinou, říkejme tomu třeba nadstavbovou oblast výstavby, jako jsou např. stavby pro kulturu, tělovýchovu a sport, ale i vytváření vnějších oddychových míst, jako jsou parky, dětská hřiště apod. Tady je situace více než tristní.

Ponechme pro tuto chvíli stranu „nekonečný příběh“ o snaze postavit novou budovu Jihočeského divadla, který by vydal na samostatný článek. Právě tak, jako historie zbourání/nezbourání českobudějovické sportovní haly, či realizace/nerealizace protipovodňových opatření na Malši. Nezabývejme se teď ani zbytečně drahou „revitalizací parku Dukelská“ s podivně se klikatícími cestičkami v jiných trasách, než byly ty vyšlapané. Nezabývejme se teď ani posledními věcmi člověka, když českobudějovické krematorium se svou velikostí zcela nevyhovující (cca 45 míst v proseděných křeslech) obřadní síní jistě není místem pro důstojné rozloučení se zemřelým.

Nyní je ale aktuální podivný projekt minulého vedení města, oficiálně nazvaný Revitalizace a rekonstrukce KD Slavie, v němž ovšem nové vedení pokračuje. Oficiální stránky statutárního města aktuálně uvádějí: Po sto padesáti letech od svého založení bude někdejší Německý spolkový dům dostavěn do původně zamýšleného objemu. Budova bude přístavbou prodloužena směrem k Jihočeskému muzeu, čímž se zvětší kapacita hlavního sálu, vznikne i sál druhý. Zázemí zde bude moci nalézt i Jihočeská komorní filharmonie. Souběžně proběhne kompletní rekonstrukce stávající budovy pro potřeb 21. století. Součástí řešení je i okolí Slavie.

Podle článku Přestavba budějovické Slavie začne v červnu, hotová musí být do září 2025 ze serveru iDNES.cz z 23. dubna letošního roku, historický význam KD Slavie okomentoval i ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu Daniel Šnejd. „Možnost přístavby průčelí jsme odsouhlasili s tím, že rozšíří kapacitu domu při zachování cenného vnitřního uspořádání. Bohužel vítězný návrh zahrnoval i výrazné změny uvnitř. Ve vyjádření jsme s většinou těchto úprav nesouhlasili. Příslušný úřad ale projekt schválil bez zásadních výhrad,“ konstatoval. Šnejd doplnil, že míru dispozičních změn v interiéru lze považovat za vážné poškození památkových hodnot. A dodal, že podle názoru památkářů není historická budova v současnosti v havarijním stavu.

Je tedy na místě se ptát, zda minulé vedení města na počátku úvah o tak rozsáhlém zásahu do budovy žádné vyjádření Národního památkového ústavu nemělo, anebo ho prostě ignorovalo. Buď jak buď, pokračování v tomto projektu jenom proto, že by se v opačném případě musela vracet jakási dotace, je hazardováním s důvěrou občanů – voličů, ale především nezodpovědné nakládání s jejich penězi.

Nezbývá tedy než vyzvat vedení města: Zastavte to, dokud je ještě čas!zpět na článek