Neviditelný pes

RECENZE: Orson S. Card, Učedník Alvin

21.12.2009 0:05

Učedník Alvin Orson Scott CardTOPlistVyšetřovací spis č. 3 - Alvin Mlynář - učednická léta (přibližně 1812-1820)

Záznam výpovědi svědka Cavila Plantážníka:

Toho, takzvaného Tvůrce, jsem nikdy nepotkal osobně, ale koukal by, jak bych s ním zatočil, když se odvážil odebrat mi to, co mi před Bohem právoplatně náleží. Můj majetek - dítě mé otrokyně. Díky němu na mě Dozorce neshlíží přívětivě, ale já Dozorce nezklamu a Jeho dílo vykonám.

Záznam výpovědi svědka Pavlíka Hlavy:

Jó, pamatuji si na něj, jak by ne? Byl to přičinlivý mladý muž, jen co je pravda, ale abych byl upřímný, něco na něm bylo zvláštního. Určitě by neublížil ani mouše, ale znáte to, kovář má sílu jako bejk a Alvin byl pěknej pořízek. Nijak na něj nechci házet všecku špínu, to zas ne, ale nebýt jeho, nikdy bych nepřišel o svý zaměstnání šerifa. Možná jsem ho neměl nechat upláchnout, protože před zákonem si jsme všichni rovný.

Záznam výpovědi svědka Whitleyho Felčara:

Ten chlapec byl šikovný, to zajisté, ale že by měl nějaké zvláštní schopnosti, jsem během jeho pobytu ve Vidlici nezaznamenal. Léta v učení pod tím lakomcem Smířilem mu dodala sílu a odhodlání, ale jinak to byl slušný a bohabojný mladý muž.

Záznam výpovědi svědkyně světlice Peggy Hostinské:

Ano, už od začátku jsem věděla, že ho budu milovat a on mě, ale musela jsem učinit rozhodnutí, kterých nelituji. Je jeho osudem, aby postavil Křišťálový palác a mým osudem bylo, abych se stala jeho učitelkou a přítelkyní. Bohužel se události vydaly neočekávaným směrem, který nás rozdělil. Už dávno jsem mu odpustila smrt své matky. On jediný je nadějí pro všechny naše budoucnosti.

Záznam výpovědi svědka Horáce Hostinského:

Přišel v den, kdy zmizela moje malá Peggy. Dodnes nevím kam, ani jsme o tom nemluvili, když se objevila zpátky. Věděl jsem už od začátku, že je to čestný chlapec, a že je nadán přímo od Boha, který mu snad odpustí jeho smrtelný hřích. A jestli ne, pak to není spravedlivý Bůh, jako že se Smířil jmenuji. Vykonal pro nás mnoho dobrého a neměl to tu lehké, ale slovo dokázal dodržet. Ať ho jeho cesty dovedly kamkoliv, určitě se o sebe dokáže postarat.

Záznam výpovědi svědka Hanka Proutkáře:

Nepadli jsme si zrovna do oka, to je pravda, ale dodnes nevím, kde se ve mě vzala všechna ta nenávist vůči němu. Možná to bylo jeho drzostí pramenící z mládí, ale dozajista vím, že voda na místě, které jsem určil byla a studnu přesto vykopali jinde. Možná to uměl jako kovář a s koňmi, ale já jsem skutečný proutkář a do smrti Alvinovi, ani Smířilovi nezapomenu, že si ze mě vystřelili.

znam výpovědi svědka Smířila Kováře:

Alvin? Ten nevděčník! Přijal jsem ho do učení i přes to, že přišel o rok později, byl jsem na něho tvrdý, ale spravedlivý. A on? Jak se mi odvděčil? Ožebračil mě. Každý přece ví, že závěrečná práce před vstupem do stavu tovaryšského náleží mistrovi. Celou dobu jsem si myslel, že to není samo sebou, aby byl učedník brzy hodný mistra. A on, syčák, si pomáhal svými ďábelskými schopnostmi. To říkám, jako že je Bůh nade mnou.

Záznam výpovědi madam Modesty:

Alvina Mlynáře jsem nikdy nepoznala, ale světlici Peggy Hostinskou ano. Vím, že toho chlapce ze srdce milovala, proto jsem ji naučila, jak být dámou, dala jsem ji všechno, co znám, aby mohla naplnit ty nejlepší cesty osudu.

Záznam výpovědi Artuše Stuarta:

Moje máma, ta, co mě porodila, tak ta mě přinesla na křídlech přes řeku k mojí mámě Peg. Ta mě vychovala podle nejlepšího svědomí. Alvin brzy poznal, že jsem výjimečný a stali se z nás přátelé. Byl jako můj starší bratr, který mě znal od kolébky do doby, než uběhla jeho učednická léta u chamtivého Smířila. Naše přátelství mě změnilo na nejzákladnější úrovni, ale Alvin konal tak, jak musel. Bohužel to nakonec nebylo příliš platný a stalo se to, co si do smrti neodpustí.

Závěry vyšetřovací komise:

Vzhledem k nízkému věku obžalovaného docházíme k následujícím závěrům. Alvin Mlynář nastoupil do učení u Smířila Kováře ve Vidlici (Hio) v jedenácti letech po opuštění Sílova Kostelce (viz též "masakr u Vratké Kánoe"). Jako nezkušený mladík, který se rozhodl nevyužívat svého nadání dokázal celému okolí, že je nadějný adept na zručného kováře. Podle dostupných informací se i přes ztížené podmínky ve službě závistivého mistra stal oblíbeným po celém širokém okolí. Vždy jednal úslužně a neprojevoval známky výbuchů násilí (uzavíral v sobě hněv?). Jeho přirozený intelekt začala až v posledním roce učednictví rozvíjet učitelka slečna Kantorová, která mu zajišťovala soukromé hodiny. Podle získaných indícií došlo k vzájemným projevům sympatií (pozn.: irelevantní informace; zdroj: bývalý šerif Pavlík Hlava). Po nešťastném incidentu po dovršení tovaryšského stupně zmizel neznámo kam. Předpokládá se, že dočasně zpět k rodině do Sílova Kostelce.

Doporučení vyšetřujícího důstojníka:

Jako šéf vyšetřovacího týmu doporučuji vyhledat jistého romanopisce O. S. Carda, který měl nejspíše velmi dobrý přístup k policejním záznamům, neboť vytvořil šest knih o osudech Alvina Tvůrce (a sedmou dokončuje), přičemž velice přesně mapuje výsledky policejního šetření o životě Alvina Mlynáře. Bohužel do svých románů zanesl příliš mnoho nevysvětlitelných, fantastických motivů a jevů a jeho osudy se zabývá více jak dvě desetiletí. Fantastické motivy viz například: ochranná pomůcka zvaná hex; pseudovědecké teorie o přeměně prvků; mýtizace obviněného a jeho zbožštění - přeměna prvků, uzdravení nemocných, atp.; zveličování jistých druhů nadání - proutkářů, imitátorů, věštců.

Odpověď vyšetřovací komise:

Zmíněný O. S. Card projevil značnou inspiraci fakty, přesto i výtečnou (snad příliš náboženskou) míru imaginace. Za svou fabulaci byl oceněn literárními cenami Locus. Není potřeba zasahovat. Vyšetřování svou činností nenarušuje. Pouze prověřit dostatečné zabezpečení přístupu k citlivým policejním archivům. Doporučujeme prověřit také jistého zakladatele Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů Josepha Smithe, Jr.

Dodatek čtenáře spisu Učedník Alvin (literární hledisko):

Orson Scott Card mistrně vystavěl příběh z období kolonizace "Divokého západu", v němž popisuje učednická léta Alvina Tvůrce. Sedmého syna sedmého syna, který byl podle univerza autora nadán schopnostmi, které mu mohou pomoci změnit celý svět té doby. V knize spisovatel výtečně skloubil historické reálie těžkého života prvních pionýrů, doby, kdy původní indiánské obyvatelstvo bylo zahnáno hlouběji do nekonečných lesů amerického středozápadu. Atmosféru umocnil nejenom popisem způsobu života obyvatel tohoto historického údobí, jejich neutuchající vírou v Boha a vznikajícím podhoubím boje proti otrokářství, ale zejména smýšlením hlavních hrdinů příběhu. Díky mistrné fabulaci se ponoříte do vnitřních pocitů nejenom samotného Alvina, ale i světlice Peggy, což dodává románu děsivý vhled do jejich osamocených vnitřních bojů mezi jejich posláním a tužbami. Card si hraje jak s osudy aktérů, tak s očekáváním čtenáře, kterého do děje vtahuje právě výše zmíněnou rozervaností. Skutečnou lahůdkou se pro dychtivého čtenáře stávají živoucí charaktery jednotlivých postav vystavěné nejenom na jejich dialozích, ale podložené jejich činy. A tak se ani největší padouchové příběhu nestávají pouhými schématickými postavami, ale lidmi s různými životními příběhy a přesvědčeními. Takový příběh mohl napsat pouze život.

Hodnocení: 70 %.

Učedník Alvin (recenze Jardy Houdka)
/Prentice Alvin/
Card, Orson Scott

Nakladatel: Laser-books
Překladatel: Petr Kotrle
Obálka: Jan Doležálek
Redakce: Tomáš Jirkovský, Helena Šebestová
Rok vydání: 2009
Počet stran: 400
Rozměr: 110 x 165
Provedení: paperback
Cena: 275 kč

Jan Pechanec


zpět na článek