Neviditelný pes

RECENZE: Hal Duncan, Kniha všech hodin - Pergament, Atrament

25.10.2010

Pergament Hal DuncanObě knihy patří k sobě tak, jako inkoust k papíru - i když se první mnohdy ocitne na vašich rukou (a ten druhý ostatně také). Hrdinové tohoto příběhu jsou více než podivní. Podivní cestovatelé v čase a v prostoru, podivné osobnosti, podivné provázanosti. Patolog by zřejmě svůj protokol začal dávnými bájemi, které jako genotyp tvoří pozadí celého příběhu. A ty báje - i ony jsou vrstveny, jedny se tvářejí jako určující, ale časem, z náznaků i z úryvků dějů, pochopíte, že i ony jsou především produktem ještě hlubších vrstev, prorážejících svůj tvar mnoha a mnoha nátěry jako kdyby to byla všudypřítomná rez, prozrazující skutečnou podstatu materie, kterou Hal Duncan vzal a zpracoval na mnoho způsobů.

Stejně tak učinil i s příběhem. Ten sice není jeden, je to několik schémat, která Hal Duncan prohání dobami, přizpůsobuje je historickým prostředím, zasazuje je do dobových kontextů, ale také i do kontextů kulturních a sociálních. Čtenáře vrhne do své současnosti, začínáme víceméně banální studentskou historkou, ale její banalita pomine v okamžiku, kdy příhody skupinky přátel začnou sedat do univerzálního schématu. A od toho okamžiku začíná skutečný příběh Pergamentu a Atramentu, příběh čtenáře brodícího se desítkami opakování s desítkami variací. Nejenom že táž situace je vyprávěna a vzpomínána různými postavami, ale táž situace se mnohokrát opakuje v různých kontextech. Hal Duncan mnohdy vezme jednu scénu, rozebere ji a její části pak znovu využije v jiných, asi jako když dítě vezme stavebnici, udělá z ní pět domečků, a z nich pak vystaví tři paláce.

Bájeslovný základ tu ale není jediným motivem, který prorůstá celý text. Další kontexty, které tu přesahují do mnoha epizod, jsou historické, kulturní a sociální momenty, se kterými žijeme nebo se s jejichž důsledky potýkáme. Tím pro tuto knihu - a ostatně i pro život ve dvacátém století - nejdůležitějším byl nacismus s jeho okultním zázemím, homosexualita dodnes v některých zemích trestná, či fenomén terorizmu, nebo také naše naděje a obavy z nanotechnologií. A - v neposlední řadě, rozhodně pro mne jako příznivce literární fantastiky, také fantasy a sci-fi prvky, nadstavující samu fantaskní podstatu prostředí a příběhů, zasazených do současnosti i do historických dob. K tomu všemu také Hal Duncan přidal několik lahůdek, jako třeba comedii del'arte či postkatastrofické scenérie hodné samostatného zpracování.

Atrament Kniha všech hodin Hal DuncanPostavy, se kterými se tu setkáváme, procházejí mnoha variacemi. Věční poutníci v čase a v prostoru se rozcházejí a setkávají v různých dobách, mnohé epizody se opakují - vlastně ani ne tak opakují, jsou neustále obměňovány, přizpůsobovány době a prostředí, ale také jsou dějově upravovány. Týž motiv tu můžete sledovat v pěti či možná i deseti podobách, v nichž Hal Duncan experimentuje vždy s detaily, mnohdy i s podstatnými prvky. Často si na další replay počkáme desítky či stovky stránek, autor ale na své postavy a jejich osudy nezapomíná.

Hal Duncan nemá ambice soupeřit se Simmonsovým Olympem a Illionem, přesto tu je podobnost v nárocích, kladených na čtenáře. Čtení Pergamentu a Atramentu je jako přehrávání si videozáznamů na přehrávači, který si švihnul jointa. Někdy i čtenář má pocit, jako kdyby si sám dal pěkných pár šluků (nebo že si je dal autor, což je pravděpodobnější). Tím více ale z textu, mistrovsky přeloženého Richardem Podaným, vyniká promyšlenost celé konstrukce i nápaditost autora při budování textu jako celku. Duncanův přístup bych nazval literárním pointilismem - příběh-obraz je sestaven z malých v podstatě oddělených prvků-bodů, každý z nich má svůj děj-barvu. Na Pergament a Atrament se také plně vztahuje charakteristika pointilismu - zblízka působí fascinující detailní složitostí a z dálky jemnou harmonií. Proti své výtvarné analogii ale Hal Duncan pracuje s mnohem temnějšími barvami, nezobrazuje idylu, ale dramatický boj plný krve a bolesti, jehož aktéry udržuje v akci i nenávist, i naděje.

85%

Hal Duncan: Pergament (Vellum - The Book of All Hours 1)
překlad: Richard Podaný
obálka: Edward Miller, grafická úprava: Michal Kuba
medailon autora: Martin Šust
Laser Books, 2008
443 stran, 329 Kč, brožované
ISBN 978-80-7193-248-2

Hal Duncan: Atrament (Ink - The Book of All Hours 2)
překlad: Richard Podaný
obálka: Edward Miller, grafická úprava: Michal Kuba
medailon autora: Martin Šust
Laser Books, 2010
542 stran, 419 Kč, brožované
ISBN 978-80-7193-300-7

pagi


zpět na článek