Neviditelný pes

MEJLEM: Nesouhlasné stanovisko s pořádáním Conventiconu

3.8.2009 0:05

Scon vs. Conventicon S-conTOPlistTento článek je možno brát jako nesouhlasné stanovisko se současnou situací ohledně pořádání Conventiconu. Nerespektování jistých nepsaným morálních pravidel ze strany organizačního týmu Conventiconu mě dohnalo k sepsání tohoto článku.

Je tomu již téměř rok, co jsem se poprvé dozvěděl o vzniku nového českého conu, který posléze dostal název Conventicon. Již na začátku jsem byl osloven organizačním týmem, zda-li bych byl ochoten poskytnout pomocnou ruku a já souhlasil, přeci jen jsem chtěl pomoci svým známým. To jsem ovšem ještě netušil, jak se věci vyvinou. Již 6. června 2009 jsem se dozvěděl od jednoho kamaráda, že právě organizační tým Conventiconu plánuje jako jednu z variant pořádat svou akci v budově Sconu. Pokud se mi to neuráčili sdělit organizátoři přímo, budiž. Po nějaké době se mi nakonec ozvali i sami organizátoři, aby mi onu novinu sdělili. Dokonce jsme se kvůli tomu sešli, kde jsem vyjádřil svou nelibost nad jejich chováním a bylo mi sděleno, že ani oni si to dvakrát nepřejí, ovšem že se ještě uvidí. Následně mi bylo sděleno, že Conventicon se bude určitě konat na jiné škole a že mám být v klidu. Dobrá tedy, byl jsem v klidu. Ovšem 24. července se na stránkách Conventiconu objevila zpráva o změně místa konání. Ano, jak možná již tušíte, jednalo se o přesun Conventiconu do prostor, kde se o koná i Scon. Teprve o pět dní později se ozvali i organizátoři Conventiconu a oznámili mi to jako hotovou věc. Ale abych se dostal k věci...
Nemám nic proti vzniku nových conů, to myslím značí i má ochota pomoci nejen radou nově vznikajícímu Conventiconu, ovšem co mi opravdu vadí, je přístup organizátorů vůči svému okolí, a to konkrétně vůči všem, kteří zosobňují Scon.

Pořádání Conventiconu ve stejných prostorách má totiž pro Scon několik negativních faktorů. Prvním faktorem je, že si účastníci dosti často asociují akci s budovou ve které je pořádána a jelikož je Conventicon programově dosti příbuzná akce. Toto je ovšem ještě dosti zanedbatelné v porovnání s ostatními záležitostmi.

Za druhé: Jednání organizátorů Conventiconu mi přijde jako velmi nemorální. Mě jako organizátora by nikdy nenapadlo pořádat svůj con v prostorách, kde se pravidelně koná jiná, podobná akce. Jistá profesní čest by mi to nedovolila. Organizátoři Conventiconu očividně podobné skrupule nemají. Mluvil jsem s několika jinými organizátory různých akcí a každý mi potvrdil, že toto jednání není fér a v naší branži, kde vše děláme pro radost z výsledku a nikoli jako konkurenční boj, by se toto nemělo objevovat.

Za třetí: My, jakožto organizátoři Sconu, jsme si tři roky tvrdě budovali jisté renomé, které může být během jednoho víkendu značně pošramoceno (ne-li zničeno) konáním Conventiconu a může ohrozit samotné konání příštího Sconu. Proč tomu tak je, vysvětlím. Ačkoli to Conventiconu nepřeji, je možné, že se v jeho průběhu objeví komplikace a problémy, které by mohly přitáhnout nechtěnou pozornost nejen vedení školy, ale hlavně úřadů. A právě tato nechtěná pozornost by mohla úplně zmařit naši tříletou snahu o co nejlepší prezentaci sebe nejen jakožto občanského sdružení, ale i naší komunity jako celku. Zkrátka nejsme ochotni vložit náš osud a naši těžce odvedenou práci do rukou lidí, které ani pořádně neznáme. Právě tato negativní reputace, se kterou bychom se museli potýkat při pořádání Sconu, by mohla být pro samotný Scon likvidační. Jak jsem již podotkl, všichni organizátoři Sconu to dělají jen ze své dobré vůle, mě samotnému je velmi nepříjemné, že nemohu jejich ohromnou práci dostatečně ocenit, a nemáme zapotřebí si přidělávat starosti s problémy, kterým je možno se vyhnout a za které vlastně ani nemůžeme.

Tímto se tedy naprosto distancuji od jakékoli organizace Conventiconu. Nemáme s nimi nic společného a ačkoli jim přeji v jejich úsilí obecně jen to nejlepší, stále si myslím, že stavět na výdobytcích a úspěších někoho jiného není ta nejlepší cesta. Pokud s tím dotyční nemají problém, je to jejich věc, ovšem mě to značně vypovídá o jejich morálních kvalitách.

Pokud se tedy chystáte na Conventicon, promyslete si, prosím, i případné souvislosti. Ničeho jiného od Vás nežádám.

S upřímným pozdravem za organizační tým Sconu

Aldy H. Watson

Tomáš Zuklín


zpět na článek