Neviditelný pes

VOLBY: Komunisté nejsou plaší

18.10.2017

Vyskytují se nejen ve vyšších polohách, ale úplně všude

Za hluboké normalizace se vykládal vtip o tom, jak se president Husák nechal zmrazit. Rozmrazí ho za 100 let a on se vydá do ulic, vše vypadá jinak. Ptá se lidí, kde je ústřední výbor, ale nikdo mu nerozumí. Až potká stařečka: „Dědo, kde je ústřední výbor, kde jsou komunisti?“ Dědeček loví v paměti a povídá: „Jó, komunisti, ty už žijou jen vysoko v horách, ale moc si nezastřílíte, protože jsou strašně plachý.“ Smáli jsme se, ale nevěřili jsme, že se konce komunismu někdy dožijeme.

Rozmražen, poněkud předčasně v roce 2017, listuji českými novinami a kvituji, že komunisty stále ještě nelze zapsat na seznam ohrožených druhů. Vydejme se je hledat a vložme každému do závorky počet let strávených v bývalé KSČ. Nejsou jen v horách, jsou všude. Začněme nejvyšším Čechem, presidentem Zemanem (2), a pokračujme do vlády, kde lze například najít ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Stanislava Štecha (7). Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (0) pouze vystudoval marxisticko-leninskou filosofii. Co se týče budoucího presidenta, mezi kandidáty (i těmi potenciálními) jsou Jaroslav Kubera (1), Vratislav Kulhánek (2) a další. Situace ale není úplně negativní, jeden kandidát, který byl za komunismu censor, se například obrátil na správnou cestu a dnes již kandiduje za pravicovou stranu. Někteří kandidáti na presidenta se na kandidátství připravovali již dříve – jako kandidáti tajné spolupráce s StB. Někteří měli svoje jména ve svazcích StB, ale vědomě nikomu neškodili, jak lze číst v jejich životopisech; u některých byl během revoluce naneštěstí jejich svazek zničen.

Ale bývalí komunisté nejsou jen ve vysokých polohách a pozicích, lze je nalézt i níže, například v parlamentu, kde je místopředsedou poslanecké sněmovny Vojtěch Filip (7) a předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch (11). Komunisté za své vlády nasbírali bohaté zkušeností se spravedlností a se soudy, takže je přirozené, že předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky je František Púry (7) a předsedou Nejvyššího soudu České republiky je Pavel Šámal (10). Nad spravedlností dohlíží Ústavní soud České republiky, v němž nalezneme vážené soudce s bohatou zkušeností i minulostí, včetně Jana Musila (9), Davida Uhlíře (10), Jana Filipa (15); místopředsedou Ústavního soudu je Jaroslav Fenyk (9) a jeho předsedou Pavel Rychetský (3).

Nikdo nebyl v historii lepší ve vysvětlování a zpracování informací než komunisté, takže proč by generálním ředitelem České televise nebyl Petr Dvořák (2) a generálním ředitelem České tiskové kanceláře Jiří Majstr (9). Také mezi politiky, kteří kandidují do blížících se voleb, lze pár bývalých komunistů (mimo KSČM) najít. Ale lidé dnes dávají přednost zředěnějším formám pokroku, a tak opravdová komunistická strana, KSČM, bude ve volbách až na třetím místě, před ní budou strany, které mají v názvu něco opravdu pozitivního, třeba něco s demokracií nebo sociální spravedlností, a vůbec nejpozitivněji by zněla strana nazvaná „ANODA“ nebo „PLUS“ nebo jen „+“, nejblíže k tomu má strana ANO. Takže Andrej Babiš (9 možná bude příštím předsedou vlády. Proto je dobře, že Slovenský nejvyšší soud Babiše očistil a rozhodl, že je v archivních svazcích StB veden jako agent neoprávněně; problémem může být, že Slovenský ústavní soud toto rozhodnutí svévolně zrušil. Ale tak velká tragédie to zas nebude, vždyť i jeden z objevitelů Járy Cimrmana v té straně byl (8). Otázka je, zda má cenu se za 60 let rozmrazit, anebo raději zůstat zmražený.

http://www.hegaion.czzpět na článek