Neviditelný pes

UDÁLOSTI: Žalobci a Čapí hnízdo

3.4.2017

Postup státních zastupitelství ve věci Čapího hnízda by se měl prošetřit

Případ Čapí hnízdo, nad nímž se vznáší podezření z mnohamilionového podvodu, vyšetřuje už nějakou dobu policie ČR. Dozor nad vyšetřováním má městské státní zastupitelství v Praze. Do konce března mělo padnout rozhodnutí.

Teď se situace změnila. Podle vyjádření Městského státního zastupitelství požádali policejní vyšetřovatelé o odklad a bude jim vyhověno. Mluvčí MSZ uvedla, že lhůta se prodlouží o půl roku.

Zároveň MSZ uvedlo, že byl podán tzv. vnější podnět (kdo ho podal, neuvedli. Údajně to nebyl Andrej Babiš. Uvádět, byť i off-the-record, kdo to nebyl, je podobně problematické jako uvádět, kdo to byl). Podnět prý dostal městský státní zástupce Erazím a dospěl k názoru, že nad případem má držet dohled Vrchní státní zastupitelství v Praze. Tam také odcestoval (nikoli „prý“) od státního zástupce Šarocha z MSZ spis.

Vrchní státní zastupitelství (totiž vrchní státní zástupkyně Bradáčová) se ohradilo proti údajnému tvrzení článku ve Fóru 24 o „nařízení dohledu“ (vrchním státním zastupitelstvím“) a „odebrání spisu dozorovému státnímu zástupci“ (o „nařízení dohledu“ se v článku Fóra 24 nemluví, slovo „odebrání“ se tam taky nevyskytuje, jen se tam konstatuje, že „spis odnesli s odůvodněním, že budou vykonávat nad případem dohled“).

Celý případ mne jako politického komentátora zajímá především z politického hlediska. Musím ovšem předem říci, že se nad všemi těmi vysvětleními člověka zmocňuje podivný dojem, jako by se to vše dělo jaksi samospádem: vyšší úrovně (městské a vrchní státní zastupitelství) vlastně jen vyhovují tlaku, které na ně vyvíjejí nižší složky (policisté, městské státní zastupitelství). Je obtížné zbavit se dojmu, že jde o účelový alibismus.

Tento dojem velmi posilují i politické okolnosti případu. Čapí hnízdo je velký problém dnes patrně nejmocnějšího muže v České republice, Andreje Babiše. Problémy podobného (a často i menšího) rozměru vedly v minulosti k tomu, že kariéra lidí, jichž se týkaly, byla ohrožena a většinou nakonec zničena. Zvlášť citlivými se podobné věci staly v hysterické atmosféře „protikorupčního“ běsnění počínaje rokem 2012, na jehož vlnách se úspěšně svezl právě Andrej Babiš.

Teď se v České republice blíží volby do Poslanecké sněmovny, které nejspíš rozhodnou o výrazném přeskupení sil v politice ve prospěch Andreje Babiše. Pokud by rozhodnutí ve věci Čapího hnízda (tj. případně i Babišovo obvinění, ale i jiné rozhodnutí, např. odložení případu) padlo do této doby, výrazně se to promítne do jejich výsledků. Jsou v podstatě možné čtyři termíny voleb, od 29.-30. září po 20.-21. října. Volby vyhlásí podle svého uvážení prezident ČR, termín musí kontrasignovat premiér. Pokud bude rozhodnutí přijato až po proběhnuvších volbách nebo tak, že je už prakticky nebude moci ovlivnit, bude to pro Andreje Babiše znamenat faktickou politickou výhodu a bude to taky faktická změna vzhledem k praxi, která tu v podobně citlivých věcech byla v minulosti (v roce 2013 vedlo podobně závažné podezření, které se dodnes nepotvrdilo, k pádu Nečasovy vlády). Nedostává se panu Babišovi už teď selektivně jiného zacházení, než jakého se v minulosti dostalo jiným? Po volbách se pak nejspíš výrazně promění rozvržení politických sil v zemi, což se nejspíš promítne i do obsazení silových rezortů ve vládě.

Vzhledem k zvýšené citlivosti případu je možné počítat i s tím, že ti, na jejichž bedrech leží váha takto významného a těžkého případu (vyšetřovatel, dozorující státní zástupce), budou vystaveni sílícím politickým tlakům. Musím říci, že jim jejich situaci ani trochu nezávidím.

Proto je třeba se velmi pečlivě zabývat tím, zda za posledními rozhodnutími v šetření případu Čapí hnízdo nestojí pokus o nepřípustnou politickou manipulaci, byť by byla i kryta formálně legálními postupy (i to by ovšem bylo třeba prověřit). Měla by se tím zabývat média (od těch Babišových se to ovšem nedá čekat, dělají pravý opak, viz ohavné články Jana Schneidera v posledních dnech v Lidovkách.cz, úspěšně navazující na normalizační tradice komunistického tisku). Měli by se tím zabývat demokratičtí politici v odpovědných funkcích. Nic z toho se zatím bohužel neděje. A pokud jde o formální správnost postupu státních zastupitelství: z debaty v PS nad závěry Komise k reorganizaci policie vyplynulo, že správnost postupu státních zastupitelství jsou kompetentní prověřovat zase státní zastupitelství. Ve světle posledních událostí mi to připadá dvojnásob neudržitelné.

Úplně nepřípustné pak je, aby se státní zástupci pokoušeli zastrašovat novináře, kteří mají možnost mj. tuto chybu v našem právním řádu v rámci svých možností napravit. Tady je v sázce svoboda projevu, zaručená ústavní Listinou základních práv a svobod.

A můj osobní závěr z toho všeho? Chování dotčených státních zastupitelství v případě Čapí hnízdo mi na základě toho, co jsem uvedl, připadá krajně podezřelé. A to podle staré známé zásady: „Když něco vypadá jako kachna, lítá jako kachna, chodí jako kachna a kejhá jako kachna, je to s největší pravděpodobností kachna.

1. dubna 2017; psáno pro Fórum 24

Další události komentovány na www.bohumildolezal.cz
Publikováno s laskavým svolením autora.zpět na článek