Neviditelný pes

RADAR: Kdo financuje iniciativu Ne základnám? První přiznání!

28.1.2008

Firma se sídlem v Moskvě platila to nejdražší - billboardy

Obávám se, že za financováním iniciativy Ne základnám stojí ruské tajné služby – napsal jsem nedávno. A dokládal jsem to příklady z minulosti, kdy třeba KGB podporovala nekomunistické hnutí protestující proti instalaci amerických raket v západní Evropě v osmdesátých letech – raket, které měly být protiváhou obdobných střel sovětských, už před tím instalovaných.

V Neviditelném psu (Kdo platí Ne základnám? Ne základnám, 26.1.2008) mi odpověděl koordinátor této iniciativy Petr Glivický. Na několika příkladech dokládal, jak členové této iniciativy sami ve svém volném čase dělají různé věci, jako třeba webové stránky a dvacetiminutové video. Taky připomněl, že na internetu vystavili průběžný účet příjmů a výdajů – ano, jsou tam příspěvky prostých lidí od dvacetikoruny až po několik tisíc.

Ovšem pak se přiznal: deset billboardů dala iniciativě zdarma firma BigBoard Praha. Připomněl, že firma má dobročinnost ve svém programu – billboardy dává dalším neziskovým organizacím jako Registrované partnerství, Linka bezpečí, Proti vývozu zbraní, atd. Ovšem zapomněl dodat, že tahle firma sídlí mimo jiné v Moskvě a že jejím jediným akcionářem je neznámý dobrodinec v Lucembursku – jak napsali čtenáři v obsáhlé diskusi, která následovala.

Otázka zní, pane Glivický: Je vlastníkem vašeho dobrodince ruský subjekt, nebo ne? Lucembursko je dobrá neprůhledná studna, do níž se ponoří jakýkoliv subjekt, který nechce přiznat barvu. I když proklamuje, že má filiálky v Rusku, Minsku a Kyjevě. Česká odnož se s drzostí sobě vlastní představuje na internetu takto: „BigBoard Praha byl založen v roce 1994 jako dceřiná společnost BigBoard Group. Ten vznikl v roce 1991 za účelem výstavby a provozování elitních sítí velkoplošných reklamních panelů ve východní Evropě…“

Dešifrování tohoto sdělení je snadné: Přiznáváme, že jsme založili tuto firmu proto, abychom mohli ovlivňovat dění v zemích, odkud musela sovětská vojska odejít a ve kterých ztratila Moskva politický vliv. Samozřejmě musíme získávat na svou stranu i neziskové organizace, pro něž budeme občas dobrodinci.

Zatímco v průběhu studené války vlastnila KGB jenom několik firem po celém světě, je známo, že po rozpadu sovětského impéria zahájila ruská rozvědka SVR rozsáhlou expanzi zakládáním nových společností. Například v Praze jednu dobu existovalo dokonce nakladatelství vydávající knihy v češtině, jehož majiteli byli neznámí Rusové. Aby zakrylo své pozadí a získalo punc určité důvěryhodnosti, vydalo dokonce nepříliš lichotivou knihu o historii KGB. Ovšem to jsou normální krycí postupy každé tajné služby.

I když zaráží, že firma operuje z Ruska a bez mučení to přiznává. Nicméně i to může být trik – někteří pozorovatelé by si mohli myslet, že je to příliš velká naivita, takže jí nemůžeme podstrkovat nějaké špatné úmysly.

Největší ránu dal Glivickému čtenář Tomas B., který v Neviditelném psu napsal:

„Při své práci se denně zabývám mimo jiné zadáváním médií – billboardů, bigboardů a jiných outdoorových produktů, tiskové reklamy, reklamy v elektronických médiích a pod. Po přečtení článku pana Petra Glivického se fakt nestačím divit, s jakou lehkostí ten člověk předpokládá, že všichni čtenáři jeho příspěvku jsou hlupáci. Iniciativa Ne základnám! a jejich ,transparentní‘ účet prostě nezachycuje žádné, ŽÁDNÉ!, výdaje na nákup médií, na výrobu reklamy ani náklady s tím běžně spojené. Prohlášení o poskytnutí 10 bigboardových ploch společností BigBoard je v tomto kontextu skutečně úsměvné. Osobně jsem viděl (a to se na věc nijak nezaměřuji) v loňském roce řadu (desítky) billboardů i v jiných sítích. Dále Ne základnám! realizovali kampaň v pražské MHD, nemluvě o road show přímo v dotčených brdských obcích. Jejich náklady se musí pohybovat při tomto rozsahu aktivit ve stovkách a stovkách tisíc Kč.

Ten člověk zkrátka lže, jako když tiskne. Vůbec mu nepřijde blbé zveřejnit prohlášení společnosti BigBoard Group (mimochodem, společnosti s ruským kapitálem, když už jsme u toho – i když to s věcí samozřejmě nijak souviset nemusí) o poskytnutí ploch a už vůbec se netrápí takovými detaily, jako je výroba těch předmětných posterů. Přitom samotná výroba posterů pro deset bigboardových ploch (3.6 x 9.6 m) vyjde minimálně na 150.000 – to za předpokladu, že bigboard není tzv. backlight (tedy prosvětlený zezadu), protože tam se cena tisku dostává o řád výše. Přitom na onom ,transparentním‘ účtu iniciativy se objevily k dnešnímu dni příspěvky v souhrnné výši 200.873,40Kč (to si může spočítat každý, kdo má Excel).

Tedy znovu a naposledy – z peněz na zveřejněném transparentním účtu sdružení Ne základnám! nebyly hrazeny žádné výdaje na výrobu, provozování ani zpracování reklamy. Tyto náklady jsou tedy hrazeny jiným způsobem (pokud tedy všichni nemají tyto aktivisty natolik rádi, aby jim poskytovali plnění zdarma). Obhajoba pana Petra Glivického je hloupá, bez znalosti věci a nemůže obstát.“

Mám ještě jednu otázku na pana Glivického: Kolik je mezi příznivci či členy vaší iniciativy bývalých československých důstojníků, kteří v minulosti hlídali v Brdech sovětské rakety? Nemyslím, že by dostávali penzi z Moskvy, ale spíš nostalgicky vzpomínají na staré časy.

(O společnosti BigBoard: www.bigboard.ru, www.bigboard.ru/history - pozn. red.)

Se svolením autora převzato z www.karelpacner.czzpět na článek