Neviditelný pes

PRÁVO: Nesmyslná žaloba na prezidenta

17.6.2019

Proč jsem nepodepsal a nepodepíši ústavní žalobu Senátu na prezidenta republiky

Ústavní žaloba se skládá ze 7 bodů. Pět z nich (A, B, C zcela a D a G zčásti) jsou činy z minulého volebního období, které jsou dle mého právního názoru po uplynutí tohoto volebního období nežalovatelné (žaloba se musí v tomto období podat).

Autoři žaloby tvrdí, že funkce prezidentovi od spáchání činů z minulého období nezanikla, neboť v poslední den minulého volebního období 8. března 2013 složil slib, kterým zůstal ve funkci prezidenta, a proto může být i nyní žalován za činy z prvního volebního období.

Já mám ovšem zcela jiný právní názor. Ústava stanovuje v čl. 55 prezidentovi volební období na pět let. Zároveň zákon o Ústavním soudu zná pojem „zánik funkce uplynutím doby NA KTEROU BYL ZVOLEN“ (pozn.: čtyři poslední slova jsou v žalobě vynechána, viz. str.48). To znamená, že prezidentovi funkce (první mandát) o půlnoci 8. března 2013 zanikla, na čemž nic nemění ani to, že 8. března 2018 získal podpisem slibu ve 14.09 hod. funkci (mandát) novou (a po zbývající část dne 8. března 2018 byl vlastně ve dvou funkcích, běžely mu dva mandáty, byl prezidentem jakoby 2x, jev mimochodem běžný i u senátorů po nových volbách). Zánikem funkce, která trvala od 8. března 2013 do 8. března 2018, zanikla možnost prezidenta za skutky tohoto období žalovat (§ 98 (3) zákona o Ústavním soudu stanovuje, že zánik funkce uplynutím doby, na kterou byl zvolen, není důvodem pro zastavení řízení. Z toho ale současně plyne, že samotné podání žaloby musí být v období, kdy ještě funkce uplynutím doby, NA KTEROU BYL ZVOLEN, neuplynula).

Autoři žaloby tím, že obě funkční období spojili v jedno, udělali ze dvou 5letých mandátů jeden 10letý, což ovšem odporuje Ústavě, která explicitně stanovuje, jak jsem již výše uvedl, mandát 5letý (však také oba mandáty jsou de iure zcela oddělené, počínaje novou kandidaturou po nový slib).

Pokud hlavní autor žaloby chtěl, mohl navrhnout žalobu na prezidenta za skutky při běhu prvního mandátu v době tohoto prvního mandátu (senátorem byl) a docílil by (pokud by mu dal ÚS za pravdu) toho, že by Ústavní soud odebral prezidentovi i způsobilost mandát znovu nabýt. Co má dle autorů žaloby dělat ÚS teď? Odebrat za činy při výkonu prvního mandátu mandát druhý?

Fotbalová paralela: Rozhodčí nemůže v současném utkání vyloučit fotbalistu za faul v minulém utkání. Ovšem mohl ho za faul v minulém utkání vyloučit v tomto minulém utkání a fotbalista by pak nepochybně dostal trest, kdy by nemohl nastoupit v utkání následujícím, tzn. současném.

Bod E – Miroslav Poche

Autoři žaloby tvrdí, že nejmenováním Miroslava Pocheho na funkci ministra porušil prezident hrubě Ústavu. Přikládám jako přílohy dopisy, které obsahující následující:

24. června 2018 píše pan prezident panu premiérovi – návrh ČSSD na Miroslava Pocheho se mě nelíbí, chtěl bych Jana Hamáčka ((odkaz zde)

25. června 2018 v 9.10 píše pan premiér panu prezidentovi – navrhuji Miroslava Pocheho (odkaz zde a zde)

25. června 2018 v 9.10 píše pan premiér panu prezidentovi druhý dopis – jestli nechcete Miroslava Pocheho, tak navrhuji Jana Hamáčka (odkaz zde)

Dopisy tedy dokazují, že to byl premiér, který umožnil prezidentovi jmenovat buď Pocheho, nebo Hamáčka dle jeho vlastního výběru, když v ten samý den, v tu samou hodinu, v tu samou minutu, kdy mu poslal návrh na Pocheho, mu jako alternativu navrhl Hamáčka.

Žaloba je tudíž v tomto bodě zcela nesmyslná. V žalobě je ovšem druhý dopis premiéra odeslaný, resp. doručený prezidentovi ve stejný okamžik jako první zamlčen. To mě vede k domněnce, že spolupodepsaní senátoři o něm nevěděli (já jsem na něj hlavního autora ovšem ihned po obdržení první verze návrhu žaloby upozornil), jinak si nedovedu podpis nikoho příčetného pod takovým nesmyslem, který je obsažen v bodě E žaloby, vysvětlit.

Z důvodů výše uvedených a v souladu se svým slibem, že svůj mandát budu vykonávat dle svého nejlepšího svědomí a vědomí, jsem nepodepsal a nepodepíši ústavní žalobu Senátu na prezidenta republiky a na plénu (zřejmě v září) budu hlasovat proti podání žaloby.

Žaloba je ke stažení zde.

Senátor volebního obvodu č. 34 - Libereczpět na článek