Neviditelný pes

PRÁVO: Největší manipulátor veřejných zakázek?

9.11.2011

Nadpis článku asi bude leckomu připadat přehnaný a populistický. Bohužel opak je pravdou. Jedná se o zcela střízlivé hodnocení situace v oblasti veřejných zakázek, která panuje posledních několik dnů. Nenarážím přitom na čerstvě schválenou novelu zákona o veřejných zakázkách plnou byrokratických nesmyslů, ale na převedení provozu Informačního systému veřejných zakázek novému provozovateli.

Do současné doby Informační systém veřejných zakázek provozovala Česká pošta. Ne že bych snad trpěl nějakými přehnanými sympatiemi k polostátnímu molochu, ale faktem zůstává, že i já sám jsem několikrát v minulosti musel uznat, že provoz ISVZ byl jednou z mála služeb, které Česká pošta provozovala opravdu dobře a myslím i ke všeobecné spokojenosti.

Ovšem když v České republice něco funguje, je nejvyšší čas to změnit. Tím se zřejmě řídil pan ministr Jankovský (MMR), když se rozhodl v koncesním řízení nalézt nového provozovatele ISVZ. Výsledkem koncesního řízení pak byl výběr nadnárodní společnosti z oblasti IT, která měla provoz ISVZ převzít od 1. 11. 2011. Pan ministr Jankovský pak neopomněl v médiích sdělit veřejnosti, že tímto krokem šetří peníze zadavatelů veřejných zakázek. Zadavatelé ušetří několik stokorun na zadání každé veřejné zakázky! Škoda, že si pan ministr nějak zapomněl uvědomit, že díky nárůstu administrativní zátěže po novele zákona o veřejných zakázkách naopak každý ze zadavatelů mnohem více tisícikorun ztratí.

Nicméně provozovatel byl vybrán a nastal den "D" 1. 11. 2011. A ISVZ nefungoval. Dnes je 6. 11. 2011 a ISVZ stále nefunguje. Resp. potenciální zájemci o veřejné zakázky nejsou schopni veřejné zakázky vyhledávat. Nový informační systém je navíc mnohem primitivnější než systém původní. Je téměř neuvěřitelné, že systém vůbec nenabízí volbu vyhledávání výherců již uzavřených zadávacích řízení (to skoro vypadá jako úmysl). V tomto světle vypadají velkohubá prohlášení politiků o nutnosti převedení všech informací o veřejných zakázkách na Internet jako nepovedený vtip.

Za neuvěřitelnou považuji změnu v zadávání nových zadávacích řízení ze strany zadavatelů. V minulých letech si většina zadavatelů zvykla na podávání oznámení o nových veřejných zakázkách dálkově po internetu. Používala se k tomu aplikace XML602 nebo AdobeAcrobat. Česká pošta přitom tento systém dovedla k poměrně vysoké spolehlivosti a funkčnosti. Bohužel v novém a modernějším systému se vracíme zpět. Systém nabízí možnosti pouze dvě – poslat papírový formulář poštou nebo vyplnit formulář on-line. On-line formulář však nenabízí tisk, resp. export, takže možnost archivace pro případnou budoucí kontrolu je nulová. Zůstává tedy posílání papírových formulářů poštou.

Tomu tedy říkám mílovými kroky vpřed! Opět paradoxně v době, kdy politici používají pojem "elektronizace veřejné správy" jako jedno z moderních zaklínadel. Zapomeňte na vymoženosti moderní techniky a vraťte se zpět k osvědčenému papíru.

Avšak zpět k titulu největšího manipulátora veřejných zakázek. ISVZ už několik dnů nefunguje, dodavatelé se nedostanou k oznámeným veřejným zakázkám a nemohou pracovat na svých nabídkách. Lhůty pro podání nabídek však běží dál. Může se přitom jednat o stovky veřejných zakázek. U některých veřejných zakázek přitom mohou být lhůty natolik krátké, že třeba nikdo nebude schopen oznámení na ISVZ nalézt, nabídku zpracovat a podat. Nabídku tedy podají jen ti dodavatelé, kteří byli "dobře informováni". Dochází tak k zásadnímu a navíc masovému omezování hospodářské soutěže. Jinými slovy k manipulaci průběhu stovek zadávacích řízení.

Samozřejmě nikdy se asi nedozvíme, kolik zadavatelů a dodavatelů o několikadenní nefunkčnosti ISVZ vědělo a pragmaticky ji zakalkulovalo do svých plánů. Nicméně pokud se ptáme, kdo je horkým kandidátem na titul "Největší manipulátor veřejných zakázek", pak je to určitě pan ministr Jankovský. Omezit hospodářskou soutěž jedním tahem u stovek veřejných zakázek se skutečně nikomu před ním ještě nepodařilo!zpět na článek