Neviditelný pes

POLITIKA: Válčení chytré horákyně

12.3.2022

Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele, řekl Winston Churchill. Ten Churchill, který odmítl hanebné ustupování Hitlerovi a obětování Československa v roce 1938. Nevypadá to, že bychom se poučili z ustupování zlu a polovičatých řešení.

Válka už začala

Od 24. února jsme ve válce, i když si to nepřipouštíme. Ve válce, kterou nám vyhlásil prezident Ruska. Vojensky napadl Ukrajinu. (Zatím) slovně napadl suverenitu a bezpečnost České republiky a našich spojenců, když vyhlásil, že požaduje stažení NATO (ochrana USA) z bývalých socialistických zemí, které si místo podřízenosti Rusku vybraly partnerství v NATO a v Evropské unii. Tento nepřátelský akt je aktem válečným. My nestojíme stranou. Na rozdíl od našeho nepřipomínaného problematického postupu za první republiky, kdy jsme si jako Pilát myli ruce nevměšováním a bránili dodávkám zbraní Polákům napadeným bolševickým Ruskem a později španělské vládě proti fašistům, dnes oficiálně posíláme zbraně ukrajinské vládě. Jasně jsme se postavili na stranu napadeného státu proti útočníkovi. Nejen vláda, veřejnost, ale i opozice a proruská pátá kolona kolem prezidentů Zemana a Klause podporuje Ukrajinu. Premiér uvedl, že jsme s Ruskem v informační válce.

Ukrajina potřebuje skutečnou pomoc

Prezident Ukrajiny, kterého dáváme na obálky časopisů jako hrdinu a jehož vystoupení běží v televizích po celém světě, nás žádá o pomoc. Prezident Zelenskyj chce efektivní podporu, nejen gesta, nejen ekonomické sankce. Pochopitelně. Potřebuje zbraně, které mohou vojensky Rusko nejen oslabit, zastavit, ale i porazit. Je třeba mu je poskytnout a hned. Znovu si to zopakujme. Rusko nás a naše spojence v NATO a EU označilo za nepřátele. Rusko se dopouští válečného zločinu u hranic EU. Řada státu NATO a EU posílá vojenské dodávky na Ukrajinu. Česká republika neposílá na Ukrajinu pouze zdravotnický materiál, ale také zbraně a umožnila zapojení českých dobrovolníků do bojů. „České zbraně“ mají být použity proti ruským vojákům. Jsme tedy ve válce s Ruskem rozhodnutím Putina a naší vlády.

Zastavme Putina silou

Přestaňme si hrát na chytrou horákyni, napůl oblečenou a napůl nahou. Koncerty pro Ukrajinu válku neukončí. Musíme si se spojenci stanovit vojenské cíle, které chceme dosáhnout, a učinit odpovídající kroky. Putin není hrozbou pouze pro Ukrajince, není hrozbou pouze pro naše východní spojence, je hrozbou pro nás. Putina musíme donutit ukončit agresi. Musíme jej porazit. Buďme realisté, Krym a Donbas mu zůstane, ostatní území mohou Ukrajinci s naší pomocí ubránit. Červenou linií, kterou musíme vyhlásit je západní břeh Dněpru, Kyjev a Oděsa. Vstup Rusů na tato území je našim napadením. Je třeba změnit situaci na bojišti ve prospěch Ukrajiny a eskalovat konflikt. Vláda České republiky by měla vyzvat spojence k přímé vojenské podpoře Ukrajiny. Je třeba vyhlásit bezletovou zónu nad minimálně západní částí Ukrajiny a zajistit ji letadly zemí NATO, včetně České republiky. Projevme jasnou vůli učinit i další vojenské kroky k porážce Putina. Potřebujeme odvahu být důslední jako Winston Churchill. Pak budeme úspěšní, agresora porazíme a zajistíme se mír. Na Ukrajině se bojuje za naši bezpečnost.

Krácený text vyšel v MF Dneszpět na článek