Neviditelný pes

POLITIKA: Tunel z komory do komory?

25.11.2005

Kdo si snad myslí, že existuje jen jedna Česká lékařská komora, je na velkém omylu. Ony jsou totiž dvě. Jedna je všeobecně známá, vytvořená podle příslušného zákona, druhá je pouhým občanským sdružením. Kromě naprosto identického názvu měly obě "komory" po dlouhá léta ve svém čele také identického člověka - Davida Ratha. Občanské sdružení si pochopitelně může založit každý a pojmenovat si ho, jak uzná za vhodné, ale dát mu název nějaké existující veřejné nebo státní instituce, zákonem pověřené k výkonu státní správy, je už samo o sobě velmi podezřelé. Z jakého jiného než nekalého důvodu by si například někdo mohl chtít založit občanské sdružení s názvem "Úřad vlády České republiky"? Mohl by pak na vhodném hlavičkovém papíře a s vhodným razítkem obesílat různé úřady a vhodně je úkolovat. Třeba podobně jako podvodník Lukáš Kohout úkoloval úředníky v poslanecké sněmovně, na ministerstvu zahraničí a na ambasádách, když se vydával za asistenta ministra Kavana. A úředníci by takovýmto požadavkům vycházeli vstříc v mylném domnění, že jde opravdu o požadavek legitimního státního orgánu.

Pokud se někdo vydává za někoho jiného (například předloží zfalšovaný živnostenský list nebo zcizený občanský průkaz), tak to dělá zpravidla proto, aby mohl podvádět a krást. Například pod hlavičkou někoho jiného odebere zboží a pak ho nezaplatí. Ať už je předstíraný účel existence Rathova "občanského sdružení" jakýkoliv, čím jiným lze zdůvodnit ten identický název "Česká lékařská komora", než snahou uvádět lidi v omyl a obcházet zákon? Mají dnes například všichni lékaři jistotu, že své povinné příspěvky odváděli na konto té pravé komory a že neskončily v rukou Davida Ratha a jeho kamarádů? Byli opravdu vždycky schopni rozlišit, kdy s nimi písemně komunikuje skutečná ČLK a kdy pouhé Rathovo zájmové sdružení? A jaké jsou finanční toky mezi oběma "komorami"? Kontroluje to vůbec nějaký nezávislý orgán nebo to všechno mají obšancované výhradně Rathovi lidé? Způsob, jakým se Rath křečovitě držel svého křesla v ČLK a jak se snažil spolu s představenstvem ČLK obejít zákon, aby nemusel předat pravomoce "nepřátelské" viceprezidentce, nasvědčuje spíš tomu, že má strach, co všechno by se na něj mohlo provalit. A jestlipak se David Rath už vzdal i své pozice v té druhé, nepravé "komoře"?

Jisté je jedno - z platných zákonů si David Rath příliš těžkou hlavu nedělá. Například jeho veřejná prohlášení o trestním stíhání prezidenta svědčí o tom, že dokonce ani Ústavu buď vůbec nezná, nebo ji okázale ignoruje. Stejně tak zákon o lékařské komoře - kdyby si ho přečetl a dodržel, nemohlo by mu vůbec přijít na mysl, že by mohl komoru po jeho odstoupení řídit někdo jiný, než viceprezidentka. Tak to totiž předepisuje zákon bez ohledu na to, jaké k ní mají osobní sympatie či antipatie pan Rath a jeho kamarádi z představenstva. Otázkou také je, zda vůbec existovaly nějaké zákonné důvody pro nucenou zprávu ve VZP, když deficit jejího hospodaření je dlouhodobě notoricky známý a vládou i parlamentem fakticky schválený jako nezaviněný managementem VZP.

Kromě toho, že David Rath okázale ignoruje zákony, nelze bohužel v jeho případě hovořit ani o nějakých morálních zásadách - tomu člověku totiž vůbec nepřijde na mysl, že by mohl dělat něco špatně. O tom svědčí i jeho okázalé vychloubání se tím, že žije de facto v bigamii. Vypadá to, že sedět bezohledně na více židlích najednou je jakási jeho posedlost i v soukromém životě. Slušné a seriózní jednání od tohoto člověka rozhodně nelze očekávat.

David Rath rád zastrašuje jiné lidi tím, že jim vyhrožuje policií a trestním stíháním. Neměla by si ale policie posvítit v prvé řadě na něho samotného a jeho činnost v obou "komorách"? V každém případě by současná viceprezidentka měla objednat nezávislý forenzní audit. Mnohé napoví už to, pokud jí v tom budou Rathovi kamarádi z představenstva ČLK bránit.

Jenže odváží se kdokoliv z lékařů dnes jít proti Rathovi a usvědčit ho z případných lumpáren? První, o co se Rathem nastrčený nucený správce ve VZP dnes zajímá, není totiž ani tak hospodaření VZP jako takové, jako konkrétní smlouvy s konkrétními lékaři, se kterými si Rath potřebuje vyřídit své osobní účty nebo je prostě umlčet. Jako je například viceprezidentka ČLK Fousková. Bezskrupulózní Rath, nyní neomezený pán nad VZP, má ve své moci možnost kohokoliv z lékařů ekonomicky zlikvidovat tím, že na jeho pokyn mu VZP zruší smlouvu. Odváží se vůbec někdo z lékařů v této situaci svědčit proti němu? Je za těchto okolností jím nastoupená cesta k totalitě ještě vůbec vratná?

Je totiž dost lidí, kteří mu na jeho obratnou demagogii skočí i po tom všem, co nám už stačil předvést. A média, zejména televize, se spíš omezují jen na nekonečné opakovaní toho, co Rath řekl a jak na jeho nařčení kdo reagoval. Do jednoho pytle tak strkají agresora i jeho oběti, místo aby sama nezávisle prozkoumala a vynesla na světlo skutečná fakta.

24.11.2005zpět na článek