Neviditelný pes

POLITIKA: Recenze webu www.vlada.cz

10.11.2007

Všechny vlády si už od éry Václava Klause stěžují na nekvalitní práci novinářů. Kvalita práce novinářů možná opravdu roste jen pomalu, ve 21. století to však naštěstí pro politiky nemusí být velký problém. Mohou totiž veřejnost čím dál tím efektivněji přímo oslovovat prostřednictvím Internetu. Naše současná vláda však bohužel internet ke komunikaci s veřejností používat neumí.

Web vlády (forma) je přehledný, strohý a na první pohled účelně konstruovaný. Tvůrce webu tedy svoji práci umí.

Avšak lidé starající se o obsah webu se kvalitou svojí práce chlubit nemohou. Web trpí neduhy většiny jiných webů státní a veřejné správy. Podávané informace jsou nesrozumitelné, zbytečně komplikované. Mnohdy se jedná o prosté přepisy zákonem nařízených dokumentů, které jsou uživatelsky nepřívětivé.

Velmi výraznou rubrikou webu jsou Aktuality. Jejich obsah je žalostný:

- Nadpisy nic nevypovídají o obsahu příspěvku. Pokud je například příspěvek nadepsán Vláda schválila důležitý dokument, pak bych rozhodně čekal nějakou bombu o úspěšném plnění vládního programu. Místo toho dostávám jakýsi blábol u kulturním dědictví.

- Pokud vláda této země opravdu vykonává a pokládá za důležité činnosti, které jsou komentovány v aktualitách, pak to svědčí o jejím naprostém odtržení od reality.

Web bych hodnotil jednou hvězdou z pěti (za formu). Obsah pokládám za špatný.

Chci vyzvat naši vládu, aby na webu začala konečně zveřejňovat informace, které její voliče skutečně zajímají. Konkrétně:

- Kroky které postupně vedou ke zjednodušení džungle zákonů, předpisů a nařízení

- Kroky které postupně vedou k úsporám daňového zatížení, tedy k významným úsporám nákladů státní správy

Matně tuším, že na některých ministerstvech se na zjednodušování pracuje a možná je tato práce dokonce komentována na webech dotyčných ministerstev. Podle webu vlády se však zdá, jakoby tyto pro voliče podstatné koncepční záležitosti byly spíše jen „trpěny“ a pro vládu jakoby mnohem vyšší prioritu měla kdejaká operativní drobnost (tzn. kde kdo byl, co komu udělil a jakou výjimku se podařilo s kým dohodnout).

Voličům doporučuji, aby v případě, že vláda svůj přístup nezlepší, napříště volili někoho, kdo komunikační prostředky 21.století používat umí ...zpět na článek